ELY-keskuksen propagointi kiihtyy

Torstai 17.3.2016 klo 19:08


Varsinais-Suomen ELY-keskus ja keskuksen maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäki vyöryttävät turvapaikanhakijoiden vastaanottosopimusten laajentamista ja hyväksyntää suurella vaihteella. Asian ajamiseksi on valjastettu mm. virkamiehet ja media. 

ELY-keskuksen ja kuntien väliset sopimukset maahanmuuttajien kuntasijoituksista ovat suuri riski kunnalle. Toisaalta sopimus vaaditaan, jotta valtio maksaisi korvauksia kunnalle, toisaalta sopimus näyttäisi olevan avoimen valtakirjan kaltainen lupa sijoittaa kuntiin maahanmuuttajia vastaanottokeskuksista.

Maahanmuuttajien sijoittaminen kuntiin on kunnalle vahvasti tappiollista. Kuntaliiton laskelmien mukaan valtion maksamat laskennalliset korvaukset maahanmuuttajista eivät kata edes puolia toiminnan todellisista kustannuksista. Korvauksia maksetaan 3-4 vuoden ajan, ja tämän jälkeen kustannukset jäävät täysimääräisesti kunnan maksettaviksi ja kuntalaisten rasitteeksi.

Monet pienet vastaanottokunnat ovat jääneetkin taloudelliseen pattitilanteeseen turvapaikanhakijoiden kanssa. Kunnan talous on vahvasti riippuvainen korvausrahojen maksatuksesta, mutta toisaalta tulijoista täytyy päästä eroon ennen kuin kolme vuotta tulee täyteen. Ratkaisuna vastaanottokeskuspaikkakunnat ovat keksineet lähettää tulijoita tasaisena virtana kasvukeskuksiin. Tähän tietysti saadaan tukea Maahanmuuttovirastolta ja toimintaa kutsutaan itsenäiseksi muutoksi kuntiin.

ELY-keskus vedättää kuntia kertomalla kuinka kuntaan sijoitettaisiin 15-18- vuotiaita 'lapsia'. Jätetään kuitenkin kertomatta, että nuo ovat vasta se ensimmäinen aalto ja perässä tulee koko perhe ja suku. Mediassa nähtyjen kuvien ja sisäministeriön tietojen mukaan tulijat ovat kuitenkin pääasiassa noin kolmekymppisiä nuoria miehiä.

Viimeksi tällaiseen vedätykseen sortui Kaarinan perusturvalautakunta 15.3. Lautakunta hyväksyi sopimuksen, jossa kuntaan sijoitetaan 60 turvapaikanhakijaa. Lautakunta hyväksyi sopimuksen siitä huolimatta, että esityslistalla mm. mainittiin maahanmuuttajien kuluttavan noin 1,5-2 kertaa henkilöresursseja kantaväestöön verrattuna. Ja kun tuollaisia resursseja ei ole, niin kunta joutuu palkkaamaan lisää henkilökuntaa huolehtimaan uusista tulijoista.

Samanlaista sijoitettavien määrää on esitetty myös Raisiolle. Sopimuksen mukaan määrään ei laskettaisi perheiden/sukujen yhdistämistä ja ns. itsenäistä muuttoa kuntiin. Mielestäni nuo pitää ehdottomasti laskea mukaan lukuihin, koska käytännössä juuri nuo tekijät voivat helposti nelinkertaistaa (tai jopa enemmän) määrän.

ELY-keskuksen ehdotukset uusista vastaanottomääristä Raisiolle ovat nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ylimitoitettuja. Maahanmuuttopäällikkö Myllymäen pitäisi kaupungin taloudellinen tilanne tietää, koska hän istuu Raision valtuustossa päättämässä mm. budjetista. Lähes kaikista palveluista joudutaan leikkaamaan ja maksujen korotukset on pakko tehdä täysimääräisinä, jotta talous ei täysin romahtaisi. Joka väittää, että maahanmuuttajien vastaanottoon laitetut rahat eivät ole muualta pois, valehtelee törkeästi.

Ehdotuksessa ei myöskään oteta huomioon jo aiempina vuosina kuntiin sijoitettuja maahanmuuttajia. Raision aiempien vuosien holtiton maahanmuuttopolitiikka on johtanut vieraskielisten osuuden huomattavaan kasvuun kaupungissa. Voidaankin todeta, että osa nykyisestä huonosta taloudellisesta tilanteesta johtuu suoraan maahanmuuton aiheuttamista kustannuksista, koska maksetut korvaukset ovat irrallaan todellisista kustannuksista ja korvauksia maksetaan vain tietty aika.

Raision kaupungin päättäjänä olen vastuussa kuntalaisille siitä, että päätökset ovat heidän parhaakseen. Tästä syystä tulen sopimusta uudelleen neuvoteltaessa edelleen ajamaan vastaanottomäärän laskemista mahdollisimman pieneksi. Saa nähdä miten käy, koska propaganda sopimuksen hyväksynnän puolesta on varmasti kovaa ja muissa puolueissa asiaa ei nähdä jostain syystä tärkeänä tai siihen kuluvaa suurta rahamäärää merkityksellisenä.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini