Muutamia ajatuksia ja menneen kertausta

Torstai 16.3.2017 klo 17.29 - Mika Koivisto


Vaaleissa kaikilla puolueilla on samankaltaisia ohjelmia ja tavoitteena on tehdä kunnasta entistä parempi paikka asukkaille. Tavoitteista ollaan yleensä samaa mieltä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Erot puolueiden välillä tulevat esiin asioiden painotuksessa ja keinoissa siitä, miten tavoitteisiin pyritään.
Perussuomalaisten tavoitteena tulevalla valtuustokaudella on edelleen raisiolaisten edunvalvonta. Tämän tavoitteen täytyy olla mielessä, kun päätöksiä pohditaan ja tehdään. Näin toivoisin olevan jokaisen puolueen ja ehdokkaan kohdalla, mutta kokemuksesta tiedän, että näin hyvin asiat eivät ole. Mikäli Raisiossa olisi aina pidetty mielessä kuntalaisten etu, taloutemme olisi paremmalla mallilla ja siten myös palvelut olisivat parempia.
Kuntapäättäjien tehtävänä ei ole itsensä tekeminen tykö kuntalaisten rahoilla. Päättäjien kuuluisi myös huolehtia siitä, että virkamiehet eivät sekoita omia ideologioitaan tekemisiinsä toimiessaan kuntalaisten palvelijoina ja käyttäessään kuntalaisten rahoja.
Kuntavaaleissa ei päätetä valtakunnan asioista, vaan raisiolaisten elämää koskevista asioista. Valtuutetut tulevat päättämään siitä miten raisiolaisten rahoja käytetään seuraavien neljän vuoden aikana. Valtuutetut päättävät kunta- ja kiinteistöveroista ja siitä, minne nuo verot kohdennetaan. Kohdennetaanko rahaa raisiolaisten palveluihin vai laitetaanko yhteisestä potista enemmän rahaa johonkin muuhun toimintaan?
Tällä hetkellä kunnissa käydään kilpailua uusista asukkaista ja esimerkiksi omakotitontteja on runsaasti tarjolla. Kun mahdollinen uusi kuntalainen valitsee uutta kotikuntaansa, hän varmasti askarruttaa asuinalueen rauhallisuus. Myös hyvämaineiset koulut saattavat olla tärkeitä. Lisäksi maksettavien verojen määrä kiinnostaa, sekä palvelut, joita maksetuilla veroilla saa vastineeksi. Kun edellä mainitut asiat ovat kunnossa, olemme uusille veronmaksajille houkutteleva asuinkunta.
Jos Raisiossa jatketaan turvapaikanhakijoiden vastaanottamista samaa tahtia kuin menneinä vuosina, voi tuloksena olla se, että meille ei muutakaan uusiksi asukkaiksi nettomaksajia. Vaarana on, että Raisio joutuu sellaiseen kierteeseen, missä muuttajat ovat enimmäkseen kuntapaikan saaneita turvapaikanhakijoita. Tuollainen muuttoliike johtaisi kunnan talouden rapautumiseen, verojen korotuksiin ja palveluiden leikkaamisiin. 
Jo tällä hetkellä kustannusarvio turvapaikanhakijoiden aiheuttamista kustannuksista Raisiossa on muutamia miljoonia vuodessa ja uusia menoja syntyy joka vuosi joitain satoja tuhansia euroja vanhojen menojen päälle. Tavoitteenamme on edelleen puuttua maahanmuuttoasiaan ja saada menojen kasvu kuriin.
Perussuomalaisten toimia ja vaikutuksia valtuustokaudella.
Kaupunginhallituksen nykyinen päätöksentekokyky ja toiminta ovat kokeneiden kuntapäättäjien mielestä hyvällä mallilla. Tämä on mielestäni seurausta siitä, että vasemmistolla ei ole Raisiossa ollut enemmistöä tällä valtuustokaudella ja päätöksentekokulttuuri on muuttunut keskustelevammaksi junttaamisen sijaan. Perussuomalaisilla on ollut tasapainottava vaikutus kaupunginhallituksen toimintaan.
Vihreät muistivat mielipidekirjoituksessaan väärin mm. intervalli- ja päivätoiminnan järjestämisen Kerttulakodissa. Idea toiminnan jatkamiseksi tuli perussuomalaisten Leila Myllyojalta. Hän oli toiminnan jatkamisesta puhunut jo lautakunnassa ja perussuomalaiset olivat valmiit valtuuston kokouksessa palauttamaan Kerttulakodin asian takaisin valmisteluun, jos intervalli- ja päivätoiminnan järjestämisestä ei olisi päästy hyväksyttävään lopputulokseen. Valtuuston kokouksen yhteydessä asiasta neuvoteltiin puolueiden kesken ja päätökseen lisättiin ponsi toiminnan jatkamisesta.
Vanhemman väestön toimintakyvyn parantamiseen liittyy myös perussuomalaisten aloite +65-kortin käyttöönotosta uintikeskuksessa.
Olemme tuoneet keskusteluihin maahanmuuton aiheuttamat huomattavat kustannukset kaupungille ja kustannusten vaikutukset talouteen.
Raision perussuomalaiset ovat ainoana puolueena yrittäneet saada tolkkua turvapaikanhakijoiden määriin Raisiossa. Olemme tuoneet ennen vaietun asian keskusteluihin mm. kaupunginhallituksessa. Tosiasioilla sekä laskelmilla asiassa on saatu aikaan järkevää keskustelua muiden puolueiden kanssa ja yhteistyöllä muiden kanssa vastaanotettavien määriin on saatu jonkinlaiset rajat aiemman avoimen sopimuksen sijaan. 
Perussuomalaiset ovat puolustaneet kuntalaisten etuja asioissa, joissa vastakkain ovat olleet monikansallisen pörssiyhtiön etu ja raisiolaisten veronmaksajien etu. Tällaisia asioita ovat mm. isojen rakennusyhtiöiden tonttikeinottelu. Emme voi hyväksyä sopimusten vastaista toimintaa, jossa kuntalaisille jää vain maksajan rooli.
Veropäätöksissä emme ole kannattaneet korotuksia kuin aivan pakon edessä edellisen valtuuston jälkiä korjaillessa. Muita vasemmiston (sdp+vas+vihr) esittämiä korotuksia emme ole hyväksyneet ja olemme toimineet muiden puolueiden kanssa yhteistyössä hyvän taloudenpidon puolesta. 
Kaupunginhallituksessa perussuomalaiset olivat ainoa puolue, joka vastusti kiinteistöveron korotusta vuoden 2013 talousarvion valmistelussa.
Tulevaisuudessa jatkamme samalla linjalla, koska uskomme että kaupungin toimintaa voidaan jatkuvasti kehittää ja näin hakea kustannustehokkaampia toimintatapoja.
Mika Koivisto, kh jäsen, Raision perussuomalaiset valtuustoryhmän pj
Kirjoitus julkaistu Turun Seutusanomien Vaalikulmassa 27.2.2017

Avainsanat: Raisio, perussuomalaiset


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini