Maahanmuuttolukuja viime vuodelta

Torstai 2.4.2015


Raision kaupungin tilinpäätös vahvistettiin hallituksessa ja tulos näyttää yli neljä miljoonaa euroa plussan puolella. Säästöjä on saatu aikaan hienosti ja ainakin hetken aikaa voidaan hengähtää. Yksi huolestuttava trendi näyttää kuitenkin jatkuvan. Sosiaali- ja terveyssektorin menot vievät jatkuvasti suuremman osan kaupungin budjetista. Maahanmuutto sisältyy em. momenttiin.

Vaikka taloudellinen tilanne viime vuodelta olikin paljon parempi kuin aiempina vuosina, ei tilanne välttämättä ole sitä kovin kauaa. Nyt viimeistään tulisi lopettaa omaehtoinen turvapaikanhakijoiden sijoittaminen kuntaan, koska ns. itsenäistä muuttoa vastaanottokeskuksista tapahtuu jo paljon.

Olen yrittänyt tuoda turvapaikkaturismin taloudellisia haittapuolia esiin mutta jostain syystä asiasta ei haluta kunnolla keskustella ja toiminta jatkuu samanlaisena kuin ennenkin. Viittaan tällä vuoden 2014 vastaanotettavien maahanmuuttajien kokonaismäärään, mikä oli 39 henkilöä. Luku sisältää kahdeksan (8) kiintiöpakolaista, 2 kuntasijoitusta vastaanottokeskuksista (ilman huoltajaa tulleita eli ankkurilapsia), 11 Turun vastaanottokeskuksesta ”itsenäisesti muuttaneita”, kolme (3) muualta ”itsenäisesti muuttanutta”, 15 perheenyhdistämisen kautta tullutta (kaksi perhettä). Kaupunginhallituksen sopima määrä oli 5-10 per vuosi ja maksimissaan 25 kolmen vuoden aikana.

Lukuja yritetään kaunistella termeillä kikkailemalla ja selittelemällä mustaa valkoiseksi ja anomalla ELY-keskusta apuun tulkitsemaan lukuja jne. Näin voidaan tietysti tehdä mutta absoluuttisia lukuja ei selittelemällä saada muutettua. Kustannuksia tulee kuitenkin sen mukaan, paljonko kunta lopulta ottaa vastaan, eikä sen mukaan miten asiat kirjataan ja selitetään - asiat tulisi ottaa niin kuin ne ovat, eikä niin kuin niiden luullaan tai toivotaan olevan.

Tällainen toiminta tulee rasittamaan talouttamme koko ajan enemmän, koska toimintaa ei suostuta rajoittamaan tai ei ymmärretä että maahanmuuttajataustaisen väestönosan kasvattaminen tuo kunnalle jatkuvasti lisääntyviä kiinteitä kustannuksia. Kaikesta muusta ollaan valmiita leikkaamaan ja veroja korottamaan mutta tämä toiminta näyttää olevan täysin poissa laskuista ja leikkauslistoista.

Kustannuksia on odotettavissa jo nyt mm. lastensuojelun puolelta. Maahanmuuttajataustaisissa perheissä huostaanottopäätöksiä on suhteessa huomattavasti enemmän kuin suomalaisissa perheissä, linkki.  Huostaanotto on erittäin kallista yhteiskunnalle yhden vuoden sijoituksen ollessa yli 100 000e  ja maahanmuuttajien tapauksessa kustannukset ovat korkeampia, koska lisäksi tarvitaan mm. tulkkipalveluita. Samoin kustannuksia tulee turvakoteihin sijoittamisesta.

Tänään, 4.2.2015, julkaistiin selvitys maahanmuuton kuluista. Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous: osa 1. Alla yksi selvityksessä oleva taulukko.

netto.png

Selvitys ei ole täysin kattava ja siitä puuttuu vielä monia menoja, mutta jo tuo varovainen arvio vuoden 2011 tilanteesta osoittaa kustannuksia tulevan yli 700 miljoonaa euroa vuodessa. 

Tähän maahanmuuttoasiaan ei ole helppoja vastauksia mutta asiaan on yksinkertainen vastaus – Raision on minimoitava taloudelliset vahingot ja lopetettava sosiaaliperusteinen maahanmuutto. Kunnassamme vieraskielisten osuus on jo noin 6% väestöstä ja se on seudun korkein heti Turun jälkeen.

Seinäjoella tehtiin päätös vastaanoton lopettamisesta perustuen taloudellisiin tosiasioihin.

Seinäjoen kaupungin sosiaalityön tulosaluejohtaja: ”– Se on aika pitkälti minusta päätöksentekoon ja poliittiseen tahtoon liittyvä kysymys. Kyllä nämä taloudelliset reunaehdot meillä kaikilla ovat, ja nämä valtion korvaukset eivät kuitenkaan meidän laskelmien mukaan kata näitä palveluja, mitä pakolaisryhmien vastaanottaminen ja järjestäminen edellyttävät, Päivi Saukko perustelee.”

Asia on ilmeisesti tulossa lähiaikoina kaupunginhallituksen esityslistalle. Toivottavasti asia käsitellään faktapohjalta mutta se jää nähtäväksi. Asiantuntijaksi paikalle on ilmeisesti taas tulossa maahanmuuttopäällikkö ELY-keskuksesta, joten aivan puolueetonta katsausta asiasta tuskin saadaan. ELY-keskuksilla on hätä kädessä, kun yhä useammassa kunnassa osataan laskea, että maahanmuuttoon satsaaminen ei ole kannattavaa. Osataanko Raisiossa?

Avainsanat: Raisio, maahanmuutto


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini