Veroista ja menoista

Maanantai 13.4.2015


Vuonna 2013 Raision verotulot/asukas oli noin 3700 euroa ja samalla tasolla oltiin myös Turussa. Naantalissa ja Kaarinassa verotulot/asukas oli noin 300-400 euroa enemmän. Otin vertailuun mukaan myös Lempäälän, koska se on samankaltainen kunta asukaslukuineen jne.

Raisiossa verotulot nousivat noin 350 euroa vuodesta 2012 ja yhteensä tuon vaikutus Raision tuloihin on noin kahdeksan miljoonaa euroa vuodessa. Suoraa selitystä verotulojen nousulle ei ole ja on epäilys, että nousu johtuu valtionvarainministeriön palautuksista eikä tosiasiallisesta verotulojen noususta.

Jos Raision verotulot/asukas olisivat muiden vastaavien naapurikuntien tasolla, tulot olisivat vielä toiset kahdeksan miljoonaa euroa suuremmat.

Samaan aikaan Raision toimeentulotukimenot ovat olleet rajussa kasvussa. Vuonna 2013 menot olivat 195 euroa/asukas eli noin 4,7 miljoonaa euroa vuodessa. Muissa vastaavissa vertailukunnissa menot ovat noin puolet Raision menoista. Toimeentulotuen kasvu on ollut erityisen silmiinpistävää vuodesta 2007 lähtien ja olemmekin tässä menoerässä aivan Suomen kärjen tuntumassa.

Herää tietenkin kysymys, että mistä tällaiset erot johtuvat? Naantali ja Kaarina ovat Turun lähellä olevia kuntia, kuten Raisiokin ja muutoinkin kaupungit ovat toistensa kaltaisia. On tosin yksi muuttuja, mikä voisi selittää Raision tilanteen – maahanmuutto.

Raision suhteelliset maahanmuuttomäärät ovat nykyisin jopa suurempia kuin Turussa. Määrät ovat olleet tuolla tolalla jo vuosia ja selkeä muutos on nähtävissä vuoden 2005 paikkeilla. Vuonne 2005 on joko muutettu kaupungin linjaa jostain syystä tai sitten kaupunkiin on tullut töihin/virkaan joku henkilö, joka on saanut muutoksen aikaan omilla toimillaan.

Samat luvut taulukkona.

Raision kaupungissa asuu nykyään noin 1400 muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvaa asukasta. Määrä on hieman alle kuusi prosenttia kunnan asukasmäärästä.

Linkki

Yleensä asiat ovat niin kuin näyttää, kuten Occamin partaveitsi -teoria olettaakin. Korrelaatio näiden asioiden välillä näyttää selvältä.

Asian korjaamiseksi tai vahinkojen minimoimiseksi Raision kaupunginhallitus teki vuoden 2013 syksyllä päätöksen, jonka tarkoitus oli hillitä tällaista kustannuksia lisäävää kehitystä. Hallitus päätti kaupungin ja Ely-keskuksen väliseen sopimukseen vuotuista rajoitusta ja kolmen vuoden maksimimäärää. Määrät päätettiin 5-10 henkilöön vuodessa ja 25 henkilöön kolmen vuoden aikana.

Esitin jo tuolloin, että päätökseen kirjattaisiin myös perheenyhdistämiset ja ns. itsenäinen muutto vastaanottokeskuksista Raisioon lasketaan mukaan lukuihin, kuten THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) tekee virallisissa tilastoissa. Esitystäni eivät muut puolueet kannattaneet ja arvelin tuon jo silloin aiheuttavan ongelmia tulevaisuudessa.

Päätöksen jälkeen lukumääriä ei valvottu millään tavalla ja hallitusta ei informoitu ollenkaan tilanteen kehittymisestä.

Otin asiakseni selvittää ja kysellä viime elokuussa missä mennään. Jo silloin oli selvää, että määrät olivat menneet kahdeksassa kuukaudessa yli kolmen vuoden sovitun rajan. Tämän vuoden keväällä kyselin asiasta uudelleen, kun vuosi oli vaihtunut ja käytössä on kaikki luvut viime vuodelta.

Vastauksessa oli seuraavat määrät maahanmuutosta:

Kahdeksan (8) henkilöä Syyriasta.

Kaksi (2) alaikäistä kuntasijoituksena Turun vastaanottokeskuksesta.

11 ns. itsenäisesti muuttanutta Turun vastaanottokeskuksesta.

Kolme (3) ns. itsenäisesti muuttanutta muista vastaanottokeskuksista.

15 henkilöä perheenyhdistämisen seurauksena, kaksi perhettä.

Yhteensä 39 henkilöä.

Kaupunginhallitus sai 13.4.2015 selvityksen pakolaisten vastaanotosta vuodelta 2014. Selvityksessä todettiin, että vastaanottomäärät vuonna 2014 ovat täysin linjassa hallituksen päätöksen kanssa. Asiasta käytiin keskustelua ja yritin saada tulkinnan oikeiden määrien mukaiseksi ja siten myös päätöksen olla ottamatta maahanmuuttajia enempää tuon sopimuksen puitteissa. Oma esitys ei saanut kannatusta ja lopulliseksi päätökseksi tuli ainoastaan tuoda asia tiedoksi kaupunginhallitukselle. Tuoda siis tiedoksi, että Raisioon on otettu vain 10 henkilöä, vaikka todellinen määrä oli 39 henkilöä vuodelta 2014.

Raision kaupungin virkamiesten vastaus vähättelee maahanmuuton mittasuhteita erottamalla siitä perheenyhdistämiset. Turvapaikanhakijoiden perheenjäsenet ovat sekä maahantuloperusteen että kustannusvaikutustensa osalta osa humanitaarista muuttoliikettä, vaikka he nimellisesti eivät turvapaikanhakijoita olekaan.

Jos ja kun tällainen muuttoliike jatkuu Raisioon, voidaan odottaa veronkiristyksiä talouden pitämiseksi tasapainossa. Myös leikkauksia mm. lasten ja vanhusten palveluihin on odotettavissa tällaisen toiminnan seurauksena.

Tilanne näyttää päällisin puolin tarkasteltuna pahalta mutta ei onneksi ole niin toivoton kuin hätäisempi voisi luulla. Perussuomalaiset ovat nostaneet asiaa esiin aina, kun siihen on ollut tilaisuus. Tilannehan voisi olla paljon pahempi, jos emme olisi asiaa pitäneet julkisuudessa ja tuoneet asiaa tiedoksi muiden puolueiden edustajille. Ja vaikka nyt on lukuja tulkittu hieman mielivaltaisesti, niin keskustelu asiasta jatkuu. Tällainen keskustelu voi johtaa jopa parempaan lopputulokseen kuin asian tuominen valtuuston päätettäväksi, koska julkisuus tuo omat paineensa virkamiesten ja kunnallispoliitikkojenkin päätöksiin.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini