Seudullinen kotouttamisohjelma

Maanantai 3.9.2018


Raision valtuustossa käsiteltiin 3.9. seudullista kotouttamisohjelmaa. Kotouttamisohjelma on lain mukaan hyväksyttävä, jos kunta haluaa edes nimellisen korvauksen kuntaan sijoitetuista maahanmuuttajista.

Raision Perussuomalaiset esittivät kahta muutosta valtuustossa hyväksyttävään ohjelmaan. Ensimmäinen muutosehdotus oli, että ohjelman sivulta 79 poistetaan lause ”Raisio varautuu vuosina 2019-2020 vastaanottamaan 30 pakolaista”.  Linkki kotouttamisohjelmaan.

Lauseessa on väärät vuosiluvut asian esittelytekstiin verrattuna, kun oikeat vuosiluvut olisivat 2019-2021. Lisäksi ko. ohjelmassa ei kuuluisi olla ollenkaan lukuja, koska tuolla ohjelmalla vastaanotettavien määrää ei päätetä. Asia päätetään aikanaan kaupunginhallituksessa. Esityksemme hävisi äänin 33 – 9 yhden valtuutetun ollessa esteellinen äänestyksessä.

Toinen muutosehdotus koski valtuustolle esitettyä päätösehdotusta. Alkuperäinen päätösehdotus oli: ”Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan seudullisen kotouttamisohjelman 2018-2019.”

Esitimme lauseen loppuun tekstiä ”ohjeellisena noudatettavaksi”. Lisäys olisi ollut edes jonkinlainen varotoimenpide sille, että ohjelman Raisiota koskevassa osiossa menoja lisäävät kohdat eivät tulisi täysimääräisinä toteutettaviksi. Hävisimme tuonkin äänestyksen 27 – 15.

Muutamia huomioita ohjelmasta

Ohjelmassa halutaan lisätä maahanmuuttajataustaisten ihmisten oikeutta varhaiskasvatuksen osalta (s. 81). Huomautuksena, että tällä hetkellä Raisiossa on jo pulaa päivähoitopaikoista.

Halutaan myös lisätä omankielistä opetusta, vaikka toisaalta ymmärretään se, että Suomen kielen oppiminen olisi tärkeää yhteiskuntaan integroitumisen kannalta.

Ohjelmassa todetaan Raision jo harjoittavan ns. positiivista syrjintää (s. 35) järjestämällä kesätyöpaikkoja opiskeleville maahanmuuttajanuorille. Maahanmuuttajien erityiskohtelua halutaan edelleen edistää mm. rekrytoinneissa.

Sama linja jatkuu asumisen osalta. (s. 36 ja 87). Ohjelmassa todetaan, että asuntojen saatavuudessa on suuria vaikeuksia, koska pieniä, kohtuuhintaisia asuntoja ei juurikaan ole vapaana.
Tämä on totta mutta se koskee myös muita kuin maahanmuuttajiakin. Olen saanut kuulla, että moni raisiolainen etsii tai on etsinyt itselleen asuntoa Raisiosta, mutta tarjonta on kovin niukkaa tai sitten vuokrien hinnat ovat nousseet juuri sosiaalisen asuttamisen seurauksena.
Asumiseen liittyy myös kehittämistoimenpiteet julkisen liikenteen järjestämisestä kuntien sisällä, millä voitaisiin edistää maahanmuuttajien lähipalveluiden käyttöä. Aika kallista lystiä, sanon minä.

Ohjelmassa on taulukko kuntiin sijoitetuista pakolaisista vuosilta 2016-2017 (s. 38).

Raision osalta vuosi 2016 pitää paikkansa THL:n lukujen kanssa määrän ollessa 6 henkeä.
Vuoden 2017 osalta onkin sitten ihmettelemistä.
ELY-keskus on antanut sellaiset luvut, kuin 4 sijoitettua ja 7 perheenyhdistämisen kautta, yhteensä 11. THL:n tilastot kertovat taas, että Raisioon on sijoitettu 31 henkeä. Aika suuri ero. Ja kukaan ei oikein osaa kertoa, että miksi näin on. Linkki THL:n tilastoon.


Edellä mainittujen lukujen lisäksi tulee tietysti vielä päälle ns. itsenäisesti kuntaan muuttaneet. Vuonna 2016 määrä oli 17 ja vuonna 2017 22 henkeä.
Luvut ovat korkeita siihen nähden, että Raisioon on vuosien aikana jo muuttanut huomattavasti enemmän maahanmuuttajia kuin alueen muihin kuntiin Turku pois lukien.
Kaupunginhallituksessa sovitun sopimuksen mukaan vuosina 2016-2018 piti ottaa korkeintaan 60 jaettuna tasan kolmelle vuodelle ja mukaan piti laskea myös ns. itsenäisesti muuttaneet.

Keskusteluissa korostettiin muiden puolueiden taholta sitä, että kuinka tärkeää on nyt satsata lisää resursseja eli rahaa kotouttamiseen. Ainoa huono puoli on tietenkin se, että sitä rahaa ei ole. Tosin mikään rahamäärä tuskin auttaisi, koska kotouttaminen ei ole onnistunut kunnolla missään, vaikka asiaa tarkasteltaisiin koko Euroopan mittakaavassa.

Taloudellisessa mielessä meillä ei olisi tällaisiin varaa Raisiossa. Tämä vuosi tulee olemaan alijäämäinen ja ensi vuodeksikin joudumme etsimään säästökohteita.


Kommentit

8.2.2021 1.40  Rigidlgk

term manuscript (late lat.manuscriptum,


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini