Vuoden 2021 talousarviokäsittelyä

Lauantai 28.11.2020 - Mika Koivisto

Valtuusto päätti nostaa kunnallisveroa 0,5 prosenttiyksikköä, kuten aiemmin arvelinkin käyvän.
Äänestys meni taas saman kaavan (20 – 23) mukaan eli veronkorotuksen puolesta äänesti sdp, vasemmistoliitto ja vihreät. Verotuksen pitämistä nykytasolla kannattivat kokoomus, perussuomalaiset, keskusta, kd ja rkp.
Vihreiden Engström näemmä palautettiin ruotuun ja luultavasti koko vihreä ryhmä oli saanut demareilta noottia ”oikeasta” äänestyskäyttäytymisestä.

Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero onneksi laski 0,41:een prosenttiin ja tuo hieman helpotusta Raision korkeisiin asumiskustannuksiin.

Kaupunginhallituksen talousarviokokouksessa ei kovin kummoisia tapahtunut. Esitin että kaupunki ei maksaisi enää tulkkausta sellaisille henkilöille, jotka eivät ole enää ely-keskuksen korvausten parissa. Käytännössä tämä tarkoittaa turvapaikanhakijoita, jotka ovat jo saaneet Suomen kansalaisuuden. Säästöä tulisi vuodessa ainakin noin 40-50 tuhatta euroa ja summa todennäköisesti kasvaa vuosittain. Tätä esittämääni asiaa ei kannatettu muiden puolueiden taholta.

Esitin myös, että oman äidinkielen opetus lopetetaan muunkielisten osalta. Säästöä tulee opettajien palkkakustannuksista. Tuo säästö ei ollut tällä hetkellä kuin hieman yli 10 ke mutta on epäselvää pitääkö summa sisällään kaikki tuosta opetuksesta aiheutuvat kustannukset. Tätäkään perussuomalaisten esitystä ei kannatettu muiden puolueiden taholta.

En ole huolissani esityksieni torppaamisesta, koska kaupungin täytyy löytää paljon säästöjä ja lopulta muut puolueet tulevat esittämieni ajatusten taakse ennemmin tai myöhemmin.

Se mikä tässä asiassa on huolestuttavaa, on viranhaltijoiden toiminta. Säästöjä on etsitty vuosikausia ja on odotettu, että viranhaltijat tuovat poliitikoille esityksiä säästöistä ja listaisivat ei lakisääteisiä palveluita, joita tuotamme ja kustannamme omalla kustannuksella. Missään vaiheessa vuosien aikana ei ole ollut mitään mainintaakaan tulkkauskuluista tai muunkielisten oman äidinkielen opetuksesta.

Jos et osaa kysyä juuri tasan oikeata kysymystä, et saa vastauksia kustannuksista. Viranhaltijat toistelevat vain mantraa, että mistään ei voi leikata ja kaikki on katsottu tarkkaan läpi. Em. kustannusten lisäksi 1-2 vuotta sitten paljastui tukiasunnoista syntyviä kustannuksia, mitkä olivat huomattavasti korkeammalla tasolla kuin naapurikunnissa.

Jos ja kun vaaleissa saadaan sellainen tulos, että valtuuston voimasuhteet kääntyvät vihervasemmistolle epäedulliseen suuntaan, tullaan organisaatiota ja tehtäviä pöyhimään aivan eri otteella. Viranhaltijat on laitettava sellaiseen asemaan, että jos eivät kerro selkeästi kaikkea, syyllistyvät he silloin virkavirheeseen, joka voi johtaa irtisanomiseen.

Seuraavaksi talousarviota käsitellään valtuustossa ja tuskin mitään kummallisempia muutoksia on odotettavissa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, talousarvio

Valtuuston talousarviokokous ensi vuodelle

Keskiviikko 16.11.2016 - Mika Koivisto

Valtuustossa oli jälleen vuoden ”kohokohta” eli ensi vuoden talousarvion käsittely. Kyseessähän on huonoina taloudellisina aikoina lähinnä kurjuuden jakaminen, missä raippa viuhuu ja punakynä sauhuaa, kun säästöjä ja tuloja haetaan.

Jo nyt voidaan sanoa suurella todennäköisyydellä, että ensi vuoden tilikauden tulos on tappiollinen. Tappion määrä tarkentuu vuoden edetessä ja sinä aikana tehtyjen ratkaisujen/päätösten toteutuessa. Talousarviokäsittelyn pohjaesityksessä oli esitetty veronprosentin nostoa 20,5 prosenttiin nykyisen prosentin ollessa 19,75%. Myös tuolla korotetulla prosentilla tulos olisi muodostunut tappiolliseksi.

Tuo tappiollinen tulos tarkoittaa sitä, että ensi vuonna joudutaan ottamaan lainaa, jotta saadaan toimintaa pyöritettyä ja investoinnit tehtyä. Velan määrä lisääntynee noin 4-5 miljoonaa euroa kokonaisvelan ollessa siten noin 60 miljoonaa euroa. Lainamäärä voi myös olla pienempi, jos seudun talous vihdoin elpyy ja syntyy uusia työpaikkoja.

Vasemmistoliitto ehdotti sosiaalidemokraattien ja vihreiden kannattamana veroprosentin nostoa 0,25 prosenttiyksikköä. Ehdotus hävisi perussuomalaisten, kokoomuksen, keskustan ja kristillisten vastustaessa veronkorotuksia. Tuo 0,25 prosenttiyksikön nosto olisi vaikuttanut tuloihin hieman alle miljoona euroa ja olisi nostanut Raision veroprosentin toiselle kymmenelle ja seudun kärkijoukkoon.

Vasemmisto (vas, sdp, vihr) kritisoi kovin tuota yhden miljoonan eroa velan määrässä, mutta samalla he kannattivat kuitenkin uusien vakanssien perustamista ja olisivat kaiketi halunneet enemmänkin rahaa kaupunkiin perustettavia virkoja varten. Tällaiset uudet vakanssit lisäävät tietenkin otettavan lainan määrää ja tappiota.

Erityisesti on mainittava vihreiden toiminta. Raision vihreät kannattavat kategorisesti kaikkea, mikä lisää kaupungin menoja. Näin on ollut koko valtuustokauden ajan ja tuo tuskin tulee koskaan muuttumaan. Tämä vinkiksi äänestäjille.

Vasemmistoliiton Närhinen puhui sosiaali- ja terveyskeskuksen maksuista ja siitä kuinka maksuja ei tulisi korottaa, vaikka valtion taholta maksurajoja nostettaisiinkin. Tämä oli myös perussuomalaisten kannalta sellainen asia, mihin ei tule enää turvautua. Närhinen teki asiasta myös ehdotuksen ja tuo ehdotus sai yksimielisen kannatuksen kaikilta ryhmiltä.

Vielä muutama sana kaupungin menojen kehityksestä tällä vuosikymmenellä. Raisiossa on ollut vasemmistovetoinen valtuusto vuoteen 2013 saakka. Vuonna 2013 valtuuston voimasuhteet muuttuivat ja sdp+vas+vihr jäivät vähemmistöön 20:llä paikalla muiden 23:a paikkaa vastaan.

Alla olevasta taulukosta näkee muutoksen vaikutuksen lukuina. Verotulot ovat kasvaneet vuodesta 2012 noin 12-13 miljoonaa euroa, jos muistan oikein.

Vasemmiston kritiikki yhden miljoonan lisävelkaa kohtaan on silkkaa populismia tai räksyttämistä vasten parempaa tietoa. Vasemmistovetoinen Raisio on antanut menojen kasvaa ilman sen suurempaa huolta ja lainaakin ennen nykyistä kautta on ollut noin 50-55 miljoonaa euroa.
Raisio on menneinä vuosina saanut nauttia taloudellisesta kasvusta ja tuon kasvun seurauksena holtiton meno on pysynyt piilossa. Raisiolla on siis mennyt hyvin vasemmistosta huolimatta, ei sen ansiosta.

Vuosi

Kaupungin toimintakulujen kasvu %

Sosiaali- ja terveystoimen kulujen kasvu %

Sosiaali- ja terveystoimen kulujen kasvu milj. euroa

2008

10,20

2009

11,76

8,9

5,1

2010

5,98

4,1

2,2

2011

5,31

5,7

3,2

2012

5,28

8,8

4,9

2013

0,90

7,6

4,7

2014

1,90

2,0

1,7

2015

3,40

7,9

5,2

2016

3,2

2,3

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, talousarvio 2017

Talousarvio 2014

Perjantai 1.11.2013 - Mika Koivisto

Raisiossa on nyt käyty läpi ensi vuoden talousarviota hallituksessa. Kokouksien lopputuloksena tällä hetkellä on verojen ja vesimaksujen huomattava korotus. Kunnallisveroa ollaan nostamassa yhden prosenttiyksikön verran ja mm. vakituisten asuinkiinteistöjen kiinteistöveroa 0,1 prosenttiyksikköä eli 25% korotusta siihen. Näillä verojen ja maksujen kiristämisellä tavoitellaan noin 6,5 miljoonan euron lisäystä tuloihin ensi vuonna. Prosentuaalisesti tulojen kasvu on noin 7,2 prosentin verran verrattuna tilanteeseen, jos pitäisimme verot nykyisellä tasolla.

Minun mielestä tuo on aika suuri kasvuprosentti ja enempää en soisi veroja korotettavan. Turun Sanomien pääkirjoituksessa 29.10 todettiin Turun veronkorotuksista seuraavaa:"Turun taloutta ei nosteta kestävälle tasolle kilpailukykyä syövillä, toistuvilla veronkorotuksilla, joiden tuotto katoaa parissa vuodessa yhteiseen jättipottiin." Olen täysin samaa mieltä veronkorotuksista myös Raisiossa ja erittäin pettynyt, että tällaista joudutaan tekemään. Ennen vaaleja vastustin korotuksia ja nyt jouduin mukaan päättämään näinkin rajuista korotuksista. Mielipiteitä veroista ja verojen korotuksista en kyllä edelleenkään ole muuttanut. Veroja toki täytyy maksaa, jos haluamme yhteiskunnan pyörivän ja tuottavan meille palveluita mutta verojen täytyisi olla mielekkäällä tasolla ja maksajien pitäisi kokea, että heidän rahansa ovat tehokkaassa käytössä. En ole kokenut aikoihin Suomessa näin olevan.

Kaupungin toimintojen sisällä nykyinen tilanne on myös epätasa-arvoinen. Konsernihallinnon, sivistystoimen, vapaa-ajan, ympäristötoimen ja teknisen toimen keskukset ovat pysyneet tavoitteissaan ja ensi vuoden arvioissa suht hyvin ja jopa alittaneet ne. Sosiaali- ja terveystoimessa taas ylitys on huomattava ja seuraa pidemmän aikavälin trendiä. Tässä ollaan tilanteessa, jossa muut kärsivät, kun yksi alisuoriutuu. Suorittavaa porrasta ei voi syyttää, koska työtä tehdään ilmeisesti kovien paineiden ja kiireen alla. Mutta jossain menee pieleen, jos annetut raamit ylitetään jatkuvasti. Ongelmia saattaa siis olla virkamiesjohdossa ja päällikkötasolla. Ehkä töitä ei osata organisoida ja resursseja kohdentaa oikein, mene ja tiedä.

Vertailtaessa Raision ja Ruskon menoja sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa (sivu 90-91 koko arvio, sivu 49-50 sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta) voi huomata joissain kohdin Raison menojen olevan moninkertaiset Ruskoon verrattuna. Raision ja Ruskon suhde väkiluvussa on noin 4,1. Alla noin arvot eri kohdissa.
Aikuisten psykososiaaliset palvelut yli 14 kertainen
Aikuissosiaalityö yli 20,5 kertainen
Erikoissairaanhoito 4,5 kertainen
Hoito- ja hoivapalvelut 6,5 kertainen
Kuntoutus 5,9 kertainen
Perhepalvelut 4,3 kertainen
Suunterveydenhuolto 4,2 kertainen
Vammaispalvelut 3,4 kertainen
Vastaanottopalvelut 4,1 kertainen

Listaan tähän ulkomaalaisten ja muun kuin suomen, ruotsin ja saamenkielisten osuuden Raisiossa ja Ruskolla:
Ulkomaalaiset 931/42~22 kertainen ero.
Muu kieli kuin suomi, ruotsi tai saame 1307/54~24 kertainen ero.

Voi olla ettei tilastoista tulisi vetää viivasuoria johtopäätöksiä mutta tuollaisia tilastot kuitenkin ovat ottamatta kantaa niihin sen enempää.

Edelliseen liittyy myös tämä uutinen

Määrä ei ole suuri mutta lisää vanhojen päälle.


Kuten jo kollegoille kirjoitin. Meiltä loppuvat rahat tällaisissä operaatioissa ja rahojen loppumisen jälkeenkin on Euroopan ulkopuolella odottamassa muutama sata miljoonaa tulijaa. Oma toimintamme on yksi hyttysen kusi Itämeressä kokonaisuuden kannalta mutta Raision kaupungin talouden kannalta katastrofaalinen. Raisio on kuitenkin jo tähän mennessä kantanut vastuuta paljon enemmän kuin muut alueen kunnat, joten nyt voisi olla meidän aika vetää henkeä uusien sijoitusten sijaan. Lisäksi pitäisi nostaa asiasta keskustelua, että mikä on se määrä mihin Raisiossa pyritään ulkomaalaisväestön osalta. Nyt sellaista sovittua lukua ei ole, vaan homma näyttää pyörivän muutaman virkamiehen fiilisten mukaan ihan vaan näppituntumalla.
Tilanne vastaanotettavien osalta viime vuosina.

Nyt saattaa kuitenkin olla pientä ryhtiliikettä tulossa Raision ja ELY-keskuksen välisen sopimuksen muodossa koskien kuntaan sijoitettavia pakolaisia. Riippuu tietenkin kannasta, jonka muut puolueet ottavat asiaan mahdollisessa tilanteessa, missä asia otetaan esiin.
Contact your local dealer, eiku politician.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Talousarvio, Raisio