Raision vihreät muistavat asioita väärin

Keskiviikko 15.2.2017 - Mika Koivisto

Raision perussuomalaiset haluavat oikaista vihreiden mielipidekirjoituksessa esiintyvän väitteen, missä Raision vihreät ovat ottaneet kunnian intervalli- ja päivätoiminnan säilymisestä Kerttulakodissa.
Heidän mielipidekirjoituksessaan sanotaan:"Vihreiden kriittisen puheenvuoron jälkeen valtuusto ei hyväksynyt kaiken toiminnan lakkauttamista Kerttulan vanhainkodista. Päivätoiminta sai jäädä Kerttulaan, mutta valitettavasti intervallihoito siirrettiin sairalaan."

Intervalli- ja päivätoiminnan säilyttäminen Kerttulakodissa oli alunperin Leila Myllyojan(ps) ajatus ja hän oli tuota näkemystä puolustanut sote-lautakunnassa. Omassa valtuustoryhmän kokouksessamme päätimme valmistautua pyytämään Kerttulakodin asiaa uuteen valmisteluun ja tämän takia pyysin valtuustoryhmien puheenjohtajien kokouksessa kirjallisesti ensimmäistä puheenvuoroa asian käsittelyssä.

Asiasta keskusteltiin valtuustossa ja neuvottelutauon aikana asiasta päästiin yhteisymmärrykseen, joten meidän esitystä asian uudelleen valmistelusta ei tarvinnut esittää. Päätökseen lisättiin ponsiehdotus, joka oli yhteneväinen meidän esityksen kanssa.

Vanha kirjoitus valtuuston kokouksesta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, vihreät, perussuomalaiset, Kerttulakoti, intervalli- ja päivätoiminta

Vihreillä kova hinku lisätä byrokratiaa

Lauantai 27.9.2014 - Mika Koivisto, valtuustoryhmän puheenjohtaja, Raision Perussuomalaiset

Raision Vihreät tekivät valtuustoaloitteen Raision liittymiseksi ”Kohti hiilineutraalia kuntaa” - hankkeeseen (HINKU). Hankkeessa on tarkoitus velvoittaa kunta ja kuntalaiset vähentämään kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta. (Huom. 2007 teollisuus oli Suomessa vielä suht voimissaan). Aloite kannattajineen tässä.

Aloite on tyypillinen Vihreä esimerkki siitä miten yhteisen päätöksenteon kautta pakotetaan kaikki kuntalaiset ja yritykset mukaan pienen marginaalin ajamiin hankkeisiin. Vihreiltä näyttää puuttuvan luotto ihmisten omaan ajatteluun ja päätöksentekokykyyn ja vallalla on vanhakantainen tapa ohjata rahvasta ylhäältä käsin ja omia uskonkappaleita tuputtaen.

Aloitteesta puuttuu täysin kustannusvaikutukset mutta ne eivät kai ole tärkeitä. Yltiöoptimistisia toiveita tosin on uusista työpaikoista ja yrityksistä. Taitaa olla vain niin, että ainoat työpaikat tuollaisesta hankkeesta syntyvät julkiselle sektorille.

Tällainen hanke lisäisi byrokratiaa kunnassa ja sitoisi päätöksentekoamme liiaksi tiukkoihin raameihin. Mitään konkreettista hyötyä tällaisesta hankkeesta ei Raisiolle olisi. Kunnan mahdollisuus vähentää päästöjä on melkein olematon ja jo nyt tehdään kaikki voitava järkevissä puitteissa säästöjen saamiseksi.

Raisiolaisten veronmaksajien kannattaa olla tarkkana tällaisten aloitteiden ja hankkeiden kannattajien suhteen ja kysyä heiltä, että mitä tämä maksaa ja mitä me hyödymme siitä konkreettisesti. Miksi haluaisimme lisätä kunnan tehtäviä ja velvoitteita, vaikka suunnan pitäisi olla päinvastainen? Tämä on hyvä muistaa kun taas joku valtuutettu avaa suunsa ja puhuu kuntien velvoitteiden määrästä ja niiden vähennystarpeesta. Syytetään valtiota tehtävien ja velvoitteiden lisäämisestä mutta samalla ollaan itse tekemässä samaa.

Kansalaisten kannalta vihreiden hankkeiden kannattamisessa tai vastustamisessa on kyse pohjimmiltaan siitä, että haluaako maksaa asumisesta ja elämisestä enemmän vai vähemmän. Jos kannattaa vihreiden hankkeita ja ne vielä toteutuvatkin, niin lopputulos näkyy kohonneina sähkölaskuina, asumisen ja liikkumisen kallistumisena ja sitä myöten myös elintarvikkeiden hintojen nousuna.

Tärkein kysymyshän tässä on, että miksi pitää vähentää kasvihuonepäästöjä (hiilidioksidi?)? Oma arvaus on epämääräiset väitteet IPCC:n taholta, vaikka vieläkään ei ole osoitettu hiilidioksidin osuutta ilmaston lämpenemiseen. Jokainen saa puolestani muuttaa vaikka maakuoppaan asumaan ja sitä myöten lopettaa kokonaan hiilidioksidin tuottamisen mutta koko kuntaa ja kaikkia kuntalaisia ei tule tällaiseen sopimuksia liittää.

Fakta: Suomessa hiilidioksidivapaan sähkön tuotannon osuus on 88 prosenttia eli olemme Euroopan kärkeä tai kärjessä kaukana mallimaina pidettyjen Saksan ja Tanskan edellä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, Hinku, Vihreät

Ydinvoimaa, kiitos, ja paljon

Keskiviikko 17.9.2014 - Mika Koivisto

Suomessa velloo keskustelu energiaratkaisuista ja varsinkin ydinvoiman osuudesta energiantuotannossa. Kiistelyä käydään voimaloiden määrästä ja siitä, että kenelle niitä rakennuslupia nyt sitten myönnetään. Mielestäni lupia pitää myöntää niille, ketkä lupia hakevat ja ovat sitoutuneita investoimaan voimaloihin rahaa.

Suomen energiatase on noin kahdeksan (8) miljardia euroa alijäämäinen. Vertailun vuoksi on pakko mainita, että tämä on saamaa kokoluokkaa kestävyysvajeen kanssa. Panostamalla omaan energiantuotantoon meille jäisi enemmän rahaa kotimarkkinoille kiertoon ja kauppatasekin paranisi huomattavasti.

Kun TVO:n uusi voimala joskus saadaan käyttöön, tuo se helpotusta kotimaisen energian osuuteen kulutuksesta mutta sekään ei vielä riitä. Olemme senkin jälkeen edelleen riippuvaisia ulkomailta tuodusta sähköstä.

Vihreiden ja muiden vastaavien mielestä meidän ei tulisi rakentaa lisää ydinvoimaa Suomeen, vaan hoitaa energiantuotanto tuuli- ja aurinkovoimaloilla. Ajatus on täysin irrallaan reaalimaailmasta ja tyypillistä pää pilvessä visiointia ja leikkimistä Suomen kilpailukyvyn kanssa.

Vihreiden visioissa energia tuotetaan tuuli- ja aurinkovoimalla kustannuksista välittämättä. Tämä tarkoittaa sitä, että veronmaksajat tukevat tuulimyllyjen sähköntuotantoa omilla rahoillaan. Tällä hetkellä valtio, lue veronmaksajat, maksaa tuulivoimatuottajalle pörssisähkön ja takuuhinnan erotuksen eli 83,5 euroa megawattitunnilta. Tätä tukea maksetaan 12 vuotta.

Tuulivoimalle maksettu tuki on täysin hukkaan heitettyä rahaa, joka ainoastaan heikentää kilpailukykyämme ja sama raha on edelleen poissa muusta järkevästä toiminnasta. Tuon rahan kohdentaminen oikein auttaisi energiataseen paranemiseen ja samalla Suomen kilpailukykykin paranisi.

Vihreät käyttävät usein esimerkkeinä Saksaa tai Tanskaa uusiutuvien energialähteiden esimerkkimaina. Mielikuva on täysin väärä ja suoranaista valehtelua. Tanskan sähköstä yli puolet tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja tuulimylly jauhavat sitten sähköä silloin, kun sitä ei paljoa tarvita. Parhaimmillaan juutit melkein maksavat, että saavat sähkönsä naapureiden käyttöön kausina, jolloin sähköä ei tarvita. Ja silloin kun sähköä tarvitaan, niin naapureilta sitä tuodaan kovaan hintaan ja samalla kivihiilivoimalat lykkäävät hiukkasia piiput punaisina taivaalle.

Suomessa hiilidioksidivapaan sähköntuotannon osuus on jo nyt 88 prosenttia. Saksassa uusiutuvien osuus kokonaisenergiasta oli viime vuonna 23 prosenttia. Eli Suomi on selvästi ykkönen tai kärjessä Euroopassa, jos tarkastellaan hiilidioksidivapaata energiantuotantoa. Lisäksi Saksa tukee voimakkaasti uusiutuvan energian käyttöä ja lasku alkaa olla sietämätön veronmaksajille.

Suomessa kotitaloussähkön verollinen kokonaishinta on noin 16 senttiä/kWh Tanskan ja Saksan hintojen ollessa lähempänä 30 senttiä/kWh. Jos Vihreiden linjan mukaan mentäisiin, niin kotitaloudet joutuvat maksamaan lämmityksestä ja muusta energiankäytöstä ainakin kaksinkertaista hintaa. Tämän lisäksi kaikki muutkin hinnat nousisivat samassa suhteessa eli elämisestä tulisi erittäin paljon jopa nykyistä kalliimpaa.

Tämä on vain yksi esimerkki vihreän politiikan seurauksista. Yleistäen voi sanoa, että kaikki ajatukset ja suunnitelmat Vihreiltä aiheuttavat veronmaksajille suuria menoja ja ajavat tätä maatamme aina vaan suurempaan ahdinkoon.

Kirjoituksessä on käytetty lähteenä Turun Sanomissa 31.8.2014 julkaistua kirjoitusta energiaratkaisuista.

Toimittaja oli käyttänyt samanlaista mietelmää kirjoituksen lopussa, millaista minäkin olen käyttänyt mm. maahanmuuttoon liittyen ja se sopii erittäin hyvin kumpaankin asiaan ja olisi hyvä myös takoa viherpoliitikkojen kalloon – Suomi ei voi toimillaan maailmaa pelastaa, mutta väärillä valinnoilla me voimme kyllä pilata oman tulevaisuutemme.

18.9.2014 julkaistu kirjoitus vihreästä politiikasta Perussuomalaisessa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Ydinvoima, energiatase, vihreät

Kyy povellamme

Torstai 17.10.2013 - Mika Koivisto


Koskahan normaali äänestäjä ja veronmaksaja ymmärtää, että äänestämällä vasemmistoa ja/tai vihreitä nousevat elämisen kustannukset tuntuvasti?
Jos energian hintaa nostetaan, näkyy se kaikilla elämän aloilla. Tärkeimpinä tietysti ovat elintarvikkeiden hintojen nousu ja varsinkin Suomessa lämmityskustannusten nousu. Jos kuntaan otetaan elintasopakolaisia, rahaa palaa palveluihin enemmän, verotus kiristyy ja sosiaaliset ongelmat lisääntyvät. Siinä pari esimerkkiä.
Tämän takia on tärkeää tuoda esiin vihreän poliitiikan seuraukset. Kustannuksia ja vahinkoja on tuotava julki ja haihattelevaa ideologiaa on vastustettava.

Olen miettinyt onko keskiverto kuntalaiselle verotuksen kiristymisen syy-seuraussuhde selvillä? Uskoisin tavallisen Matti ja Maija Meikäläisen ymmärtävän alentuneen elintason syyn, jos hän on kannattanut verotusta lisääviä ja elintasoa laskevia ideoita ja aloitteita. Mutta miksi hän sitten edelleen tekee näin ja kannattaa hänelle vahingollisia aatteita ja toimenpiteitä?
Voi olla, että on hienoa ja ylvästä vastata kaikenmaailman gallup-kyselyihin aina kannattavansa ties mitä ympäristöveroja mutta riittääkö ymmärrys siihen saakka, kun oma sähkölasku vuoden parin päästä onkin huomattavasti korkeampi. 
Tottakai tähän yhtälöön tarvitaan vielä hölmöjä poliitikkoja, jotka seuraavat ja uskovat kaikenkarvaisia kyselyjä, mitä viheraatteeseen kallellaan olevat toimittajat lehtiin suoltavat. 
Otetaan esimerkiksi ns. ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen hillitseminen, mitä mm. Vihreät käyttävät keppihevosenaan. 
Tehdään kyselyjä yms. ja annetaan vastaajille joku helppo valmis vastaus muodossa, että eikö olisikin hyvä asia, jos ilmaston muuttuminen saadaan pysäytettyä vain kahvikupin hinnalla per päivä? Siinä sitten vastaaja yrittää päästä kiusallisesta tilanteesta vastaamalla kohteliaasti, että tottakai ja hyvää päivänjatkoa ja on vähän kiire, kun tuo jauhelihakastike on palamassa pohjaan. Kysymyksen asettelussa ei tietenkään mainita mikä se kahvikupin hinta mahtaa olla ja että se koskee jokaista suomalaista jokaikinen päivä. Onko se 10 senttiä vai 2 euroa vai vieläkin enemmän per kahvikuppi? Tuossa on jo vaihtelua 36,5 - 730 euron välillä. Ja luku on euroa/nuppi eli nelihenkisellä perheellä anekauppa maksaa silloin 146 - 2920 euroa vuodessa ylimääräistä. Tällaisia kahvikuppiperusteluja kuulee tämän tästä ns. asiantuntijoiden suusta ja joka kerta esitys on yhtä epämääräinen. 

Voi vain kuvitella, millainen yhteiskunta olisi, jos vihreän aatteen poliitikkoja olisi enemmän vallassa. Jo pienelläkin määrällä nuo vihreät taivaanrannanmaalarit ovat saaneet paljon vahinkoa aikaiseksi. Euroopan kilpailukyky on lähes tuhottu, kun esim. Hassi&kumppanit ovat hääräilleet hehkulamppu-, päästökauppa-, rikkidirektiivien jne parissa.
Ei heille ole tärkeätä se, miten Suomessa voidaan. Heille on tärkeintä se, miltä heidän oma toimintansa näyttää muille aatteen aivopesemille. Isänmaa ei tälle ryhmälle merkitse mitään ja on tuskin edes top 5:ssä, kun viiteryhmiä laitetaan järjestykseen. Ensin tulevat kaikenmaailman kansainväliset viherterroristijärjestöt, kuten esimerkiksi Greenpeace, ja vasta paljon myöhemmin Suomi ja suomalaisten etu. 

Yhteistä viher- ja/tai vasemmistohaaveilijoille on lähes täydellinen ymmärtämättömyys tai piittaamattomuus taloudesta. Kaikkea kivaa kaikille. Lähes mitä tahansa idioottimaista ideaa kannatetaan, jos joku vain muistaa esittelyssä mainita jonkun taikasanan, kuten esimerkiksi ilmaston muutos, ympäristöystävällinen, monikulttuuri, uusiutuva energia, työvoimapula, maahanmuutto... Tässä vaiheessa aivot ovat jo kytkeytyneet johonkin kummalliseen euforiseen tilaan ja ainoa kysymys on enää, että minne voidaan allekirjoittaa, hinnasta viis.

Hyvä kirjoitus vihreästä harha-aatteesta ja mm Greenpeacesta ja IPCC:stä täällä.

Pidän Raision Perussuomalaisten ensisijaisena tavoitteena olla blokkaamassa tai hidastamassa vihervasemmiston suurimpia idioottimaisuuksia. Jo se, että me olemme olemassa ja saimme viisi valtuustopaikkaa hidastaa maailmanparantajien toimintaa, koska vasemmistoblokilla ei ole enää enemmistöä valtuustossa. 
Yritetään pitää jalat maassa ja tuoda maalaisjärkeä ja kansan ääntä politiikkaan. Jos kukaan ei ole kyseenalaistamassa ja vastustamassa punavihreää hinnasta viis maailmanparannusta, tulee tästä maasta todella ankea ja erittäin kallis paikka elää. Tosin jos tuota utopiaa ei vastusteta myös Euroopan tasolla, on peli menetetty.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, vihreät, vasemmisto, IPCC, Greenpeace

Jotain mätää liikenteen satelliittivalvonnassa

Perjantai 14.12.2012 - Mika Koivisto

Nonii, taas saatiin uutta rangaistusmaksua/veroa eteenpäin. Tässä projektissa tulee hienosti esiin tämän yhteiskunnan mädännäisyys ja kaveriverkostot. Ja veronmaksaja pyllistää ja pyytää: Thank you sir, may I have another one.

http://yle.fi/uutiset/tienkayttomaksusta_onkin_tulossa_vero/6416859

 

Jaa, vaikea arvata että PANDA projektiin liittyviä yrityksiä tässä autetaan veronmaksajien rahoilla. Aplicom, Helpten (ent Astarte) täynnä entisiä Nokian pomoja ja liikenneministeriön virkamiehiä.

 

Aplicom: http://www.aplicom.fi/en/aplicom/management

Helpten: http://www.helpten.fi/fi/yritys-2/hallitus/

 

Helkkula Vesa ollut Kauniaisissa Vihreiden ehdokkaana eli tämä onkin aika hauska veijari:

http://www.vaalikone.fi/kunta2012/kauniainen/ehdokkaat/vihreat/helkkula-vesa/

Samat naamat istuu ristiin eri firmoissa ja antavat vielä neuvoja ministerille.

Hienosti mukana olevien firmojen henkilöt kertoo kuinka loistava systeemi tämä on.

Aplicom ja Astarte( Helpten) siis konsultoivat samalla ministeriä ja ovat saamapuolella. Lisäksi Helkkula toimii SHOK-ohjelman PANDA-projektin koordinaattorina. Luultavasti yritykset on täynnä liikenneministeriön (tai vvm:n) entisiä virkamiehiä ja yrittävät lypsää satoja miljoonia veronmaksajien rahoja.

Ministeriö myöntää valehdelleensa: http://talousmedia.wordpress.com/2011/10/19/liikenne-ja-viestintaministerio-myontaa-valehdelleensa-autoilijoiden-kyykytys-ja-kyttays-hankkeestaan/

 

Tästäkin saatte kiittä Ville Niinistöä ja Vihreitä, molemmat ovat katastrofeja Suomelle:

http://www.talouselama.fi/uutiset/vihreat+saanevat+satelliitit+valvomaan+autolla+ajajia/a2032501

 

Tästä lähtikin samalla juttuvinkki Tuulilasin toimitukseen. Josko edes sieltä löytyisi joku tutkiva journalisti, kun muuten noita ei tunnu Suomessa löytyvän.

Päivitys 17.10.2013 eli pari linkkiä lisää.

Helkkulan vuodatus, kun tuote on paska mutta pakottamalla se paranee.

Talouselämän artikkeli PANDA-yhteistyöryhmästä

Ja Tekes rahaa mm. nämä ytimestä löytyvät yritykset ovat saaneet 2010-2012:
linkki

Aplicom Oy 1.230.090€, Helpten Oy 1.199,128€
, Taipale Telematics Oy 476.349€

Mika

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikenne, satelliittivalvonta, vero, maksu, rangaistusmaksu, vihreät, PANDA, Helkkula, Aplicom, Helpten