Vastine Turun Sanomissa olleeseen kotouttamisjuttuun

Keskiviikko 20.3.2013 - Mika Koivisto

Raisiolla ei ole enää varaa lisätä maahanmuuttoa

Tarkentaisin Ihon ja Myllymäen väitteitä TS 14.3.2013 julkaistussa jutussa. Jutussa puhutaan kotouttamisesta aiheutuvista kuluista ja siinä oli mainittu tuo 270000e ja että se kattaa kaiken. Nuo kotouttamiskulut ovat ainoastaan sosiaalityöntekijöistä ja heidän kotouttamistyöstään aiheutuvia kuluja.

Lainaus sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksestä:"Pakolaisiin kohdistuvasta kotouttamistyöstä valtio korvaa kunnalle ns. laskennallista korvausta kolmen vuoden kotouttamisaikana. Korvaus on tarkoitettu pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen aiheuttamiin kustannuksiin 3 tai 4 vuoden ajalta riippuen pakolaisen maahantulostatuksesta.. Näitä laskennallisia korvauksia Raisio sai viime vuonna 304.234 €.” Tuossa ei ole mukana muita vastaanotosta aiheutuvia kuluja, mitkä ovat huomattavasti suuremmat. Näitä kuluja ovat kolmen vuoden jälkeen mm asumis-, tulkkaus- ja toimeentulotuet. Ei kai voi olla niin, että pitäisi koko ajan ottaa vastaan lisää pakolaisia, jotta valtio maksaisi edes henkilökunnan kuluja, mitä pakolaisten vastaanottaminen aiheuttaa? Tuo tarkoittaisi sitä, että saadaksemme muutaman sata tuhatta euroa käyttäisimme kunnan verorahoja moninkertaisesti.

Raisiossa ei ole ilmeisesti edes yritetty selvittää maahanmuuton kustannuksia, joten miten on mahdollista, että väitetään valtion maksaman korvauksen olevan riittävä? Raision Perussuomalaiset on tehneet aloitteen 18.3.2013 kaikkien maahanmuuton ja kotouttamisen kulujen selvittämisestä. Mielenkiinnolla odotan, että ovatko muut puolueet selvittämisen kannalla vai tehdäänkö päätöksiä edelleenkin ilman faktoja.

Virkamies sanoo, että toimeentulotuen kuluja voi usein jäädä maksettavaksi sen jälkeen, kun valtion avustus loppuu kolmen vuoden jälkeen. Minä sanon, että kulut jäävät poikkeuksetta kunnan veronmaksajien maksettaviksi kolmen vuoden jälkeen. Niistä kuluista nyt olisi syytä keskustella tosiasiallisen kustannusselvityksen jälkeen ja tuoda kaikki kulut vääristelemättä kunnan veronmaksjien tietoon, kun sosiaali- ja terveystoimen budjetilta putoaa koko pohja pois. Nyt täytyisi saada tietää paljonko Raisiossa on maahanmuuttajia, jotka ovat pudonneet pois valtion tukien piiristä kokonaan Raision maksettaviksi? Ja paljonko tällaisia on putoamassa lähivuosina pois valtion tukien piiristä? Pitäisi keskittyä siihen, että saadaan jo kunnassa asuvat maahanmuuttajat koulutettua ja työelämän pariin. Sosiaalitoimen ja ELY-keskuksen virkamiehet ajavat keskustelua sivuraiteelle. He ottavat asiaan erittäin kapean lyhyen ajan näkökulman. Byrokraatit katsovat asiaa yhden pykälän kannalta. Minä katson asiaa kokonaisuutena.

Epäselvyyttä on myös tulijoiden statuksesta. Ovatko Raisioon sijoitetut kiintiöpakolaisia, turvapaikanhakijoita vai jotain muuta?  Suomi on yksi EU:n kuudesta maasta, joka ottaa vastaan kiintiöpakolaisia. EU-maat ottavat vuosittain vastaan noin 4 000 kiintiöpakolaista. Suomen vuosittainen kiintiö tällä hetkellä on 750 pakolaista. EU-maita on 27 kpl.    Suomen osuus EU-maiden väkiluvusta on 1 %. Suomen osuus EU-maiden kiintiöpakolaisista on 19 %. EU-maista 78 % ei ota lainkaan kiintiöpakolaisia.

Mutta ovatko esimerkiksi Raisioon sijoitetut siis kiintiöpakolaisia vai jotain muita? Jos ovat turvapaikanhakijoita tai sosiaaliperusteisia maahanmuuttajia, niin miksi puhutaan pakolaisista?

Valtio korvasi Raisiolle pakolaisten tulkkauksen sosiaali- ja terveyspalveluissa ilman määräaikaa yht. 87.049 € (100 %), Jälkihuoltojärjestö Ehjä ry:n tulkkipalvelut 85.851€ (100 %), sairauden ja vamman aiheuttamia suuria kustannuksia 120.000 € (100 % 10 v. määräaika) sekä toimeentulotukimenot 291.604 € (100 %). Tuo edellinen lautakunnan esityslistasta. Tuossa yhteensä melkein 600000 euroa veronmaksajien rahaa valtion kautta. Eivät nekään rahat taivaasta tipu.

On absurdia sanoa, että kunta tienaisi tällä, koska me olemme myös niitä valtion veronmaksajia. Meillä ei ole kertakaikkiaan varaa, eikä minkäänlaista velvollisuutta lisätä kuntatalouteen uusia menorasitteita tuomalla kuntaan kolmannesta maailmasta ihmisiä, joiden saaminen nettoveronmaksajiksi on käytännössä mahdotonta kaikilla aikajänteillä. Nykytasollaan jo vanhusten ja sairaiden hoitaminen edellyttää ulkopuolista velanottoa, jolloin olemme todellisten arvovalintojen edessä taataksemme kunnan lakisääteiset palvelut. Yksinkertaisimmillaan nyt puheena olevat valinnat on tehtävä maahanmuuton aiheuttaman kotouttamisteollisuuden ja lakisääteisten kuntapalveluiden toteuttamisen välillä. Minä valitsen sairaiden ja vanhusten hoitamisen.

P.S. Naantalissa meneillään esitys, missä kunta neuvottelee uudelleen sopimuksen ELY-keskuksen kanssa pakolaisten vastaanotosta. Jos tarkastelemme THL:n graafeja, niin meidänkin on syytä näin tehdä.

Vastaanotetut pakolaiset Raisio ja lähikunnat: linkki

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä: linkki

Toimeentulotuki per asukas Raisio ja lähikunnat: linkki

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kotouttaminen, raisio, maahanmuutto

Edelliseen kirjoitukseen liittyen

Maanantai 11.3.2013 - Mika Koivisto

Leena Rihko kirjoitti vastineen Rannikkoseutuun ja selvitti hyvin Raision kaupungin kustannuksia. Tosin mietin, että onko luvuissa vai laskutoimituksessa virhe, koska 3,4miljoonaa euroa jaettuna 1700:lla ei ole 750e, vaan 2000e.

Raisiohan ei ole ainoa kunta, missä talouden kanssa tuskaillaan eli kyllä pääsyyllinen löytyy maan hallituksesta nykyiseen tilanteeseen. Kyseisen yhteenliittymän päätöksentekokyky on halvaantunut, eikä selkeää linjaa maan viennin ja teollisuuden kasvuun ole olemassa.

Olen Rihkon kanssa eri mieltä tuista ja avustuksista. Tässä tilanteessa täytyy menoja käydä läpi tiheällä kammalla. Ei pidä ajatella, että kun tästä kohteestä ei tule miljoonan säästöä, niin turhaa säästää ollenkaan. Jos kotitalouksissa elettäisiin tuolla tavalla, niin seurauksena olisi äkkiä samanlainen tilanne kuin kunnilla on tällä hetkellä. Enkä pidä satojen tuhansien jakamista Loimulle minään pikkusummana.

Veroprosentista en ole huolissani, koska sehän on Raisiolle kilpailukeino ja vetovoimatekijä uusista asukkaista. Hallituspuolueet ovat jo korottaneet veroja aivan riittävästi heikentäen kuluttajien ostovoimaa ja meidän ei sitä tule enää entisestään heikentää. Veronkorotukset ovat myös päättäjille helppo keino. Kyllä kai jokainen osaa korotusta esittää ilman vuosien kokemusta luottamustoimista, jopa minä kahden kuukauden kokemuksella. 

Esitin omassa kirjoituksessa  selvän säästökohteen. Se on maahanmuutto. Käsittääkseni Raisiossa ei ole keskusteltu kunnolla, jos ollenkaan, tämän toiminnan kustannuksista. Maailmanparannus on mukavaa ja vielä mukavampaa se on muiden rahoilla. Tosin sillä ei ole kokonaisuuden kannalta mitään merkitystä, jos tuomme Suomeen muutamia kymmeniä tuhansia ihmisiä vuodessa. Suomen talouden kannalta sillä taas on suurtakin merkitystä, jos muuttajat ovat sellaisia, jotka jäävät tukien ja tulonsiirtojen piiriin loppuelämäkseen.

Jos Raisio olisi alunperinkin seurannut Naantalin esimerkkiä ja pitänyt sijoitettavien määrän pienenä, olisimme säästäneet nämäkin rahat muihin kohteisiin. Mitä enemmän potissa on jakajia, sitä vähemmän siitä jää per henkilö.  Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunnassa meni äskettäin läpi esitys, jossa Naantaliin sijoitettavien pakolaisten määrää rajoitetaan vuosittain 1-5 henkilöön. Raisiossa tilanne on se, että meillä ei tuota määrää ole rajoitettu mitenkään. Nyt pitäisi ehdottomasti seurata Naantalin esimerkkiä ja aloittaa säästöt vaikka tuosta asiasta. Meillä on aivan tarpeeksi maahanmuuttajia täällä Raisiossa, mitkä pitää saada koulutettua ja sijoitettua työelämään pois avustusten ja tukien parista. Siinä on sosiaalityöntekijöille ihan tarpeeksi puuhaa ilman, että vain haalitaan maahanmuuttajia Raisioon ideologisten syiden ja omien maailmanparannusharhojen takia.Meillä ei ole rajattomia resursseja, vaikka vasemmiston puheista joskus sellainen toiveajattelu paistaa läpi.

Vanhuksia, vammaisia ja vaikeasti sairaita ei tietenkään pidä jättää hoitamatta. Kaikkia muita vapaaehtoisia menoja onkin sitten syytä miettiä, että rahat saadaan riittämään niitä tarvitseville. Ihmettelen Raision korkeita kustannuksia esimerkiksi päihdetyön osalta. Onko meillä palvelu liian hyvällä tasolla, kun näyttää siltä, että Raisio vetää ongelmatapauksia puoleensa. Olisiko tässä uudelleenarvioinnin paikka palvelutasossa?

Säästökohteita voisi olla vaikka siirtyminen open source ohjelmistoihin toimisto-ohjelmien osalta. Miksi maksaisimme lisenssimaksuja Microsoftin Officesta, kun vastaava LibreOffice ohjelmisto on ilmainen? Pitäisi myös miettiä, että voisimmeko siirtyä kokonaan käyttämään jotain linux-pohjaista käyttöjärjestelmää suurimmassa osassa kaupungin tietokoneita.

Tarvitsemmeko ystävyyskaupunkintoimintaa matkusteluineen vai voisimmeko laittaa toiminnon hyllylle, kunnes talous on paremmassa kunnossa?

Yksi kallis remontti on tulossa katuvalojen uusimisesta, kiitos Satu Hassin et kumppaneiden. Eu:n päätös kieltää elohopeahöyrylamppujen valmistus vuonna 2015 tulee lisäämään kuntien kustannuksia. Arvion mukaan yhden lampun vaihto maksaa 200-300e. Miten Raisiossa on varauduttu tällaiseen ylimääräiseen ja turhaan kustannuserään? Onko varastoon hankittu tarpeeksi vanhanmallisia lamppuja, että uusiminen voidaan tehdä tarpeeksi pitkällä aikavälillä? Nyt voitaisiin hankkia Turusta elohopehöyrylamppuja varastoon, kun siellä uusitaan vanhat lamput.

Keskustan tunnelihankkeen uudelleenarviointi. Meillä ei ole yksinkertaisesti rahaa alkaa kaivamaan tunneleita.

Sama koskee Turun seudun raitiotiehanketta. Täysin turha projekti, koska joukkoliikenne voidaan hoitaa linja-autoilla joustavammin.

Ikäviä aikoja on edessä ja asiat tulisikin ottaa niinkuin ne ovat, eikä niinkuin niiden luullaan tai toivotaan olevan. Helppoa ei tule todellakaan olemaan ja tästä ei ilman osumia selvitä. Ja jos maan hallitus jatkaa toimenpiteitä, joissa teollisuus karkaa ulkomaille, voimme varautua Suomessa elintason laskuun ja palveluiden alasajoon laajemmaltikin.

Voi olla, että kohta meidän mottomme on:"Ainoa helppo päivä oli edellispäivä".

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maahanmuutto, säästöt, talous, Raisio

Talous sakkaa rajusti

Tiistai 26.2.2013 - Mika Koivisto

Raision talouden tila on nyt sitten siinä pisteessä, että täytyy alkaa jotain tekemään. Todennäköisesti joku tulee ehdottamaan verojen korotuksia, kuten tässä maassa valitettavan usein on tapana. Se ei korjaisi mitään mutta hetken aikaa voitaisiin taas jatkaa orkesterin soiton kuuntelemista laivan mennessä varmasti kohti pohjaa. Ja kun tilanne on mikä on, ei mikään pieni korotus edes auttaisi. Korotuksen pitäisi olla useita prosenttiyksiköitä ja tämä raha olisi taas poissa yksityisestä kulutuksesta virkamiesten käyttöön, mikä johtaisi siihen että taloudellinen toimeliaisuus laskisi entisestään.

Ratkaisun on siis löydyttävä jostain muualta kuin verojen korotuksista. Vaihtoehtoja on ylimääräisen kiinteän omaisuuden myynti, tonttien myynti, toiminnan järkeistäminen ja leikkaukset. Tai siis eivät nuo ole vaihtoehtoja, vaan keinoja mitä ainakin joudutaan käyttämään. Koska on eletty kuin pellossa viimeiset vuodet voi jälki olla myös rumaa, kun karsintaa aletaan tekemään. Edelleen ihmettelen vaan, että miten tällaiseen tilanteeseen on voitu joutua. Onko osa virkamiehistä täysin tietämättömiä tai piittaamattomia taloudesta? Vai johtuuko tällainen katastrofi vasemmistoenemmistöisestä hallituksesta ja valtuustosta viime valtuustokaudella?

Yksi mielestäni turha menoerä on kolmannesta maailmasta suuntautuva maahanmuutto. Tässäkin on valtio ja maan hallitus pääarkkitehtina mutta siellä ei talonpoikaisjärki taida olla missään kovassa kurssissa, koska tilanteen annetaan jatkua ja maahan otetaan koko ajan lisää ihmisiä, jotka eivät osaa lukea, eivätkä kirjoittaa ja täten eivät tule koskaan työllistymään, koska työnantajille ei ole mitään käyttöä heille. Tämä ryhmä siis tulee elämään pelkästään tulonsiirtojen varassa ja nämä tulonsiirrot kasvavat vuosi vuodelta ihmismäärän kasvaessa. Tuo raha, mikä menee tulonsiirtoihin, on poissa muilta, koska yhteinen kakku ei kasva, vaan jakajia on enemmän.

Olen yrittänyt saada sosiaalisen maahanmuuton kustannuksista tietoa mutta sitä on todella vaikeaa saada ellei peräti mahdotonta. Mutta kuten aikaisemmassa kirjoituksessa varovaisesti ynnäilin, niin Raisiossakin puhutaan helposti 3-4 miljoonasta eurosta, todennäköisesti suuremmasta summasta. Ellei luku pidä paikkaansa, niin voi vapaasti tulla esittämään laskelmia julkisuuteen todistettavasti oikeiden lukujen kanssa. Sanottakoon nyt vielä kerran, että en siis halua syyllistää tulonsiirtojen kohteita, koska eihän tuo heidän syynsä ole, että virkamiehemme ja poliitikkomme ovat luoneet tuollaisen systeemin, missä maahan tuodaan ihmisiä sosiaaliturvalla elämään.

Mutta kustannukset ovat siis huomattavia ja mikä pahinta, ne lisääntyvät joka vuosi. Eli se aines, mikä valtion harjoittaman maahanmuuttopolitiikan seurauksena tulee Suomeen, ei työllisty, eikä tule koskaan työllistymäänkään. Emme tarvitse tänne yhtään enempää luku- ja kirjoitustaidottomia ihmisiä, joilla ei ole mitään annettavaa Suomelle. Ja koska valtio harjoittaa edelleen taloutta ja huoltosuhdetta vahingoittavaa maahanmuuttopolitiikkaa, täytyy kunnissa antaa signaali, että me emme hyväksy sitä ja lopettaa kaikenlainen vastaanottaminen. Vapaa liikkuvuus kolmansista maista sosiaaliturvamme piiriin ei ole mikään oikeus, mikä tulee myöntää jokaiselle, joka sattuu sitä vaatimaan tai haluamaan.

Leikkauksia joudutaan tekemään myös muualle kuin edellä mainittuun asiaan. Esimerkiksi sosiaalipuolella on käytävä läpi kaikki menot, mitkä eivät ole lakisääteisiä. On tarkkaan katsottava, että tuet ja avustukset, joita maksetaan, menevät niitä todella tarvitseville. Kaikenlainen väärinkäyttö on kitkettävä pois ja siitä syystä menot käytävä läpi tiheällä kammalla. On myös keksittävä keinot, millä saadaan pienennettyä erilaisten päihteiden ongelmakäyttäjien määrää, jotka aiheuttavat turhia kuluja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Myös kaupunkin maksamat tuet ja avustukset kaikenlaisille yhteisöille on otettava tarkasteluun ja ainakin aluksi lopetettava niiden maksaminen poliittisille järjestöille ja yhteisöille. Tälle rahalle ei saada mitään vastinetta ja ellei yhdistykset pysty kahvittelemaan ilman veronmaksajien tukea, niin antaa sitten olla. Tässä pitää tietysti vielä mainita tuo eräänkin urheiluseuran tukeminen minne rahaa on uponnut varmaankin useita satoja tuhansia euroja. Tällaiselle toiminnalle on yksinkertaisesti tultava loppu. Kaupungin luottamus- ja virkamiesjohdossa on alettava ajattelemaan veronmaksajien etua. Sen on tultava ensimmäisenä. Joka menoerää on punnittava ja mietittävä, että pärjäisimmekö ilman, voiko sen tehdä edullisemmin ja mitä hyötyä siitä on.

Raisio ei ole ongelmien kanssa yksin. Monissa kunnissa tuskastellaan viime vuotisia talouslukuja ja tulevakaan vuosi tuskin tuo helpotusta tilanteeseen. Tämä toteamus ei tosin paljon meitä auta.

Pelkästään kuntia on tilanteesta turha syyttää. Osan ongelmista aiheuttaa Euroopassa vellova talouskriisi mutta suurin syyllinen on maan hallitus. Sekä nykyinen, että edellinen. Ainakin nuo. Hallitusten maailmoja halaileva politiikka on tehnyt Suomalaisesta veronmaksajasta muidenkin maksumiehen ja teollisuutta rankaisevat päätökset ovat aiheuttaneet työpaikkojen katoamisen Suomesta. Lisänä tulee holtiton julkisen sektorin paisuttaminen ja palkkajohtajaksi nostaminen tilanteessa, missä yksityisen sektorin kilpailukyky on alentunut mm. ilmastonmuutoshössötyksen maksujen realisoituessa.

Maan hallituksen pitäisi vihdoin ottaa tosissaan teollisten työpaikkojen katoaminen ja tehdä kaikkensa, jotta Suomeen taas investoitaisiin. En kyllä pidätä hengitystä asian suhteen, koska en yksinkertaisesti usko tuollaisen hallituksenkuvatuksen päätöksentekokykyyn.

Ei tämä tästä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talous, maahanmuutto, leikkaukset, raisio

Kunnan talous ja maahanmuutto

Tiistai 22.1.2013 - Mika Koivisto

Pudasjärvi päättänyt nostaa maahanmuuttajien määrän kymmeneen prosenttiin väestöstä. Eipä siinä mitään, jos tuo olisi vain pudasjärveläisten oma tappio mutta tämähän tulee kaikkien veronmaksasien maksettavaksi, valitettavasti. Työelämää varten näitä maahanmuuttajia ei tulla hankkimaan, koska jo nyt työttömyysprosentti on 17%. Lisäksi kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä sanoo:"Jos joku pelkää, että luku- ja kirjoitustaidoton pakolaisnuori syrjäyttää oman kylän nuoren työmarkkinoilta, on se oman kylän nuoren rankkaa halveksuntaa."
Jutun lopussa on maininta, että kunnan talous nykyään plussan puolella. Talous on todennäköisesti plussa puolella sen takia, että valtio maksaa maahanmuuttajista avustuksia. Jos talous halutaan pitää edelleen plussalla, tulee kunnan jatkaa maahanmuuttajien ottamista ikuisesti. Jos kunta ei onnistu pääsemään eroon yli kolme vuotta kunnassa asuneista maahanmuuttajista, alkaa tappiot kasvaa rajusti. Kunnalla todennäköisesti suunnitelmissa pitää maahanmuuttajia vain se aika, minkä valtio maksaa kulut täysimääräisesti. Sen jälkeen kunta luultavasti yrittää etsiä heille asunnon jostain suuresta kaupungista ja näin kulut tulevat sitten esimerkiksi turkulaisten tai helsinkiläisten veronmaksajien maksettavaksi. Tällaiselle politiikalle on saatava loppu ennenkuin kulut alkavat olla aivan tähtitieteellisiä. Voimme saada muutoksen aikaan, jos pystymme irtisanomaan ELY-keskusten kanssa tekemät sopimukset maahanmuutosta ja lopettamalla vastaanottamisen kuntiin. Tällöin maahanmuuttopolitiikkaa jouduttaisiin miettimään valtion johdossa ja mahdollisesti muuttamaan järkevämpään suuntaa.

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/kymmenen-prosenttia-vaestosta-maahanmuuttajia/1289531

Laskeskelin äkkiä suuntaa antavat kustannukset mitä maahanmuutto kustantaa Raisiolaisille veronmaksajille. Luvut on tosiaan äkkiä etsitty ja kustannukset menevät reilusti alakanttiin, koska tiedot on piilotettu niin moneen budjetin kohtaam, ettei siitä ota pirukaan selvää.
Turun salaiseksi luokiteltu selvitys: http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/254922/Turku+yritti+salata+tutkimuksen++maahanmuuton+kustannuksista
sieltä otetaan 37 miljoonaa euroa ja 12000 henkilöä. Tässäkin on otettu kaikki mahdolliset ulkomaalaiset mukaan lukuun, jotta per henkilö kustannukset saataisiin näyttämään alhaisemmilta.
Sitten vaan jaetaan 37Me/12000=3083e/henkilö

Raisiossa on joidenkin lähteiden mukaan 1120 maahanmuuttajaa keväällä 2012. Siitä saamme 1120*3083e=3452960e eli palttiarallaa 3,5 miljoonaa euroa. Raision 2012 talousarviossa kerrotaan, että puolen prosenttiyksikön nosto veroprosentissa tekee noin 2 miljoonaa euroa. Joten kustannukset näin varovaisestikin laskien aiheuttavat 1 prosenttiyksikön lisää kunnallisveroon. Ja tämä tosiaan on karkeasti alakanttiin laskettu. Ei kai kukaan usko, että ksutannukset olisivat vain hiukan yli 3000 euroa/henkilö/vuosi.
Väitänkin, että kustannukset ovat vähintään tuo 1% mutta todennäköisesti 2-3 prosenttiyksikköä kunnallisveroon.

Edit. Tuolta löytyy yksi laskelma:
http://ohjelmat.yle.fi/files/ohjelmat/u3219/Maahanmuuttajan_aiheuttamat_kustannukset.doc

Tuon mukaan kustannukset ovatkin jopa 20000e/henkilö/vuosi. Joten Raisiolle se tarkottaisi noin 22 miljoonaa euroa. Onnea veronmaksajat, teitä on kusetettu.

Tähän tietysti varaus, että kokonaan elätettäviä olisi tuo 1120 henkilöä. Näinhän ei ole ja todennäköisesti oikea määrä on jossain 300-500 paikkeilla, toivottavasti. Mutta kustannukset ovat siis kovat toiminnasta, josta ei ole mitään hyötyä kunnalle ja veronmaksajille.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Pudasjärvi, Raisio, maahanmuutto, kustannukset

« Uudemmat kirjoitukset