Korjattavaa päätösten toimeenpanossa

Tiistai 4.11.2014 - Mika Koivisto

Olen pitänyt Raisiossa esillä maahanmuuton rajoittamista taloudellisista syistä. Kaupungilla on krooninen rahapula, ja vuosi vuoden jälkeen yritetään nipistää säästöjä sieltä täältä mm. lastenhoidosta, perusopetuksesta ja vanhustenhuollosta. Mutta edelleen näyttää yksi osa-alue olevan säästöjen ulkopuolella eli maahanmuutto.

Viime syksynä 25. marraskuuta kaupunginhallituksessa tehtiin päätös vastaanottaa kolmen vuoden aikana enintään 25 henkilöä, noin 5-10 henkilöä vuodessa. Selviteltyäni asiaa olen huomannut, että edellisvuosiin verrattuna mikään ei ole muuttunut kuluvan vuoden aikana. Tässä vaiheessa vuotta lukumäärä on jo 25 henkilöä ja olemme taas huippuvuosien tasolla maahanmuuttajien määrän kanssa.

Päätös määrän rajoittamisesta tehtiin viime vuonna siitä syystä, että halusimme hillitä kustannusten kasvua taloudellisesti vaikeina aikoina. Ajat ovat edelleen erittäin vaikeat, vaikka talousarvioneuvottelut suht kitkattomasti tuntuivat etenevänkin. Kaupunki joutuu jatkuvasti miettimään säästöjä aivan kaikkialta ja olemme joutuneet tekemään ratkaisuja, joita emme välttämättä olisi tehneet taloudellisen tilanteen ollessa parempi.

Tämä maahanmuuttajien vastaanoton rajoittaminen nousi esiin taas tänä vuonna budjettineuvotteluissa mutta päätetyistä määristä kiinni pitäminen ei enää tuntunutkaan olevan tärkeää. Mielestäni luottamushenkilöiden on pidettävä kiinni päätetystä tahtotilasta ja vaadittava tuon päätöksen noudattamista myös virkamiehiltä. Kolmen vuoden kiintiön täyttäminen kahdeksassa kuukaudessa kertoo jotain päätösten noudattamisesta.

Talous ei ole edelleenkään tasapainossa ja ensi vuonna olemme edelleen tilanteessa, missä etsimme säästöjä kissojen ja koirien kanssa. Siksi vaadin muilta puolueilta, että pidämme kiinni sovituista säästöpäätöksistä ettemme joudu leikkaamaan lisää lakisääteisistä palveluista.

Mika Koivisto, valtuustoryhmän pj, Raision Perussuomalaiset

(Julkaistu Rannikkoseudussa 31.10.2014)

---------

Tilastotietoa viime vuosilta.

Nuo tilastossa olevat luvut ovat ihmetystä herättäviä. Kaarina siis ottanut viime vuonna 10 maahanmuuttajaa ja Naantali 0 (nolla). Molemmissa kunnissa verokertymä/asukas on huomattavasti Raisiota korkeampi ja toimeentulomenoissa Raisio on aivan omaa luokkaansa eli Varsinais-Suomen ja maan kärkeä. Tämä yhtälö ei toimi ja tuollainen toiminta vie meidät perikatoon.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Maahanmuutto, Raisio, säästöt

Vihreillä kova hinku lisätä byrokratiaa

Lauantai 27.9.2014 - Mika Koivisto, valtuustoryhmän puheenjohtaja, Raision Perussuomalaiset

Raision Vihreät tekivät valtuustoaloitteen Raision liittymiseksi ”Kohti hiilineutraalia kuntaa” - hankkeeseen (HINKU). Hankkeessa on tarkoitus velvoittaa kunta ja kuntalaiset vähentämään kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta. (Huom. 2007 teollisuus oli Suomessa vielä suht voimissaan). Aloite kannattajineen tässä.

Aloite on tyypillinen Vihreä esimerkki siitä miten yhteisen päätöksenteon kautta pakotetaan kaikki kuntalaiset ja yritykset mukaan pienen marginaalin ajamiin hankkeisiin. Vihreiltä näyttää puuttuvan luotto ihmisten omaan ajatteluun ja päätöksentekokykyyn ja vallalla on vanhakantainen tapa ohjata rahvasta ylhäältä käsin ja omia uskonkappaleita tuputtaen.

Aloitteesta puuttuu täysin kustannusvaikutukset mutta ne eivät kai ole tärkeitä. Yltiöoptimistisia toiveita tosin on uusista työpaikoista ja yrityksistä. Taitaa olla vain niin, että ainoat työpaikat tuollaisesta hankkeesta syntyvät julkiselle sektorille.

Tällainen hanke lisäisi byrokratiaa kunnassa ja sitoisi päätöksentekoamme liiaksi tiukkoihin raameihin. Mitään konkreettista hyötyä tällaisesta hankkeesta ei Raisiolle olisi. Kunnan mahdollisuus vähentää päästöjä on melkein olematon ja jo nyt tehdään kaikki voitava järkevissä puitteissa säästöjen saamiseksi.

Raisiolaisten veronmaksajien kannattaa olla tarkkana tällaisten aloitteiden ja hankkeiden kannattajien suhteen ja kysyä heiltä, että mitä tämä maksaa ja mitä me hyödymme siitä konkreettisesti. Miksi haluaisimme lisätä kunnan tehtäviä ja velvoitteita, vaikka suunnan pitäisi olla päinvastainen? Tämä on hyvä muistaa kun taas joku valtuutettu avaa suunsa ja puhuu kuntien velvoitteiden määrästä ja niiden vähennystarpeesta. Syytetään valtiota tehtävien ja velvoitteiden lisäämisestä mutta samalla ollaan itse tekemässä samaa.

Kansalaisten kannalta vihreiden hankkeiden kannattamisessa tai vastustamisessa on kyse pohjimmiltaan siitä, että haluaako maksaa asumisesta ja elämisestä enemmän vai vähemmän. Jos kannattaa vihreiden hankkeita ja ne vielä toteutuvatkin, niin lopputulos näkyy kohonneina sähkölaskuina, asumisen ja liikkumisen kallistumisena ja sitä myöten myös elintarvikkeiden hintojen nousuna.

Tärkein kysymyshän tässä on, että miksi pitää vähentää kasvihuonepäästöjä (hiilidioksidi?)? Oma arvaus on epämääräiset väitteet IPCC:n taholta, vaikka vieläkään ei ole osoitettu hiilidioksidin osuutta ilmaston lämpenemiseen. Jokainen saa puolestani muuttaa vaikka maakuoppaan asumaan ja sitä myöten lopettaa kokonaan hiilidioksidin tuottamisen mutta koko kuntaa ja kaikkia kuntalaisia ei tule tällaiseen sopimuksia liittää.

Fakta: Suomessa hiilidioksidivapaan sähkön tuotannon osuus on 88 prosenttia eli olemme Euroopan kärkeä tai kärjessä kaukana mallimaina pidettyjen Saksan ja Tanskan edellä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, Hinku, Vihreät

Raision Perussuomalaiset jatkavat maahanmuuton kyseenalaistamista

Keskiviikko 10.9.2014 - Mika Koivisto

Rannikkoseudussa (9.9.2014) julkaistussa jutussa oli muutama kommentti Raision Perussuomalaisten valtuutetuilta. Ajattelin korjata yhden asian kirjoituksessa, mikä muuten voidaan tulkita perussuomalaisten valtuustoryhmän viralliseksi kannaksi. Jutussa oli kommentti, jossa mainittiin maahanmuuttoasioiden olleen valtuustokaudella paljon esillä ja arvelu siitä, että ehkä rauhoittuisimme ko. asian suhteen. Maahanmuuttoasiat eivät myöskään ole mikään kovin vähäpätöinen asia, koska niiden vaikutukset sosiaali- ja terveyspuoleen ovat helposti muutamia miljoonia per vuosi muista vaikutuksista puhumattakaan.

Asia on tosiaan ollut esillä hallituksessa ja valtuustossa perussuomalaisten aloitteesta tämän valtuuston alusta saakka. Olemme nostaneet maahanmuuton keskusteluun, koska mielestämme myös tuosta asiasta on voitava puhua ja miettiä, että onko kaupungin linja ollut loppuun asti mietitty veronmaksajien kannalta. Emme tule muuttamaan linjaamme asian suhteen ja pidämme asiaa edelleen esillä aina tilaisuuden tullen.

Keskustelu maahanmuutosta tulee jatkumaan edelleen hallituksessa ja valtuustossa, koska asiassa ei ole tapahtunut merkittävää parannusta haluamaamme suuntaan. Viime syksynä kaupunginhallitus käsitteli  Raision ja ELY-keskuksen välistä sopimusta pakolaisten vastaanotosta ja päätökseksi tuli ottaa enintään 25 henkilöä/3 vuotta, 5-10 vuodessa. Ehdotin 1-5 vuodessa ja tuohon määrään olisi tullut laskea pakolaiset, turvapaikanhakijat ja perheenyhdistämiset. Ehdotukseni ei saanut kannatusta ja asia jäi siltä osin kesken. Eli asia on meidän osalta vielä ns. vaiheessa ja vaatii lisää keskustelua ja toimenpiteitä.

Ongelmana tuossa kaupunginhallituksen päätöksessä on se, että se on liian leväperäinen ja antaa liikaa mahdollisuuksia tulkinnoille. Tämä on nähty viime vuosien toiminnassa koskien maahanmuuttajien sijoittamista kaupunkiin. Virkamiehet (ELY-keskus ja kunta) ovat puhuneet jatkuvasti 10-15 henkilöstä per vuosi mutta tosiasialliset määrät ovat olleet kaksin-kolminkertaisia tuohon määrään nähden. Tämä johtuu siitä, että ei haluta laskea mm. perheenyhdistämisistä johtuvia kuntaan sijoituksia mukaan lukuihin mikä on mielestäni väärä tapa laskea. Kustannuksia tulee kuitenkin sen mukaan, paljonko kunta lopulta ottaa vastaan, eikä sen mukaan miten asiat kirjataan ja selitetään.

Tarkennettakoon vielä, että Raisioon ei ole tullut varsinaisia pakolaisia sitten Balkanin sodan aikojen. Kyse on ollut ennemminkin sosiaaliperäisistä turvapaikanhakijoista. Tänä vuonna Raisioon tulee Syyriasta pakolaisina kaksi perhettä mutta henkilöluvusta ei ole vielä tietoa. Täytyy seurata lukujen kehittymistä ja palata asiaan virkamiesten osalta loppuvuodesta, koska epäilen että emme ole pysyneet tuossa 5-10 henkilön vuosivauhdissa.

Hieman tuota maahanmuuttoasiaa sivuaa myös keskustelu kuntien tehtävistä. Maan hallitus on yrittänyt selvittää mitä kunnille annettuja tehtäviä voitaisiin karsia jotta kuntien taloutta saataisiin hieman paremmalle tolalle. Tuo selvitys ei ole edennyt oikeastaan minnekään ja siitä kyllä kaupunginhallituksessa ja valtuustossa jaksetaan aina mainita. Samalla kuitenkin ”unohdetaan”, että me laitamme jatkuvasti rahaa toimintaan, joka ei ole kunnalle millään tavalla lakisääteistä ja voisimme säästää rahaa lopettamalla ko. toiminnan. Tuo ei-lakisääteinen toiminta on esimerkiksi tässä tapauksessa maahanmuuttajien vastaanottaminen. Sen me voisimme lopettaa Raisiossa toistaiseksi minkään toiminnan siitä kärsimättä.  

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, maahanmuutto

Olkoon niin, jos se on Raision parhaaksi

Keskiviikko 3.9.2014 - Mika Koivisto

Paljon on taas virrannut vettä Raisionjoessa sitten viime kirjoituksen. On ollut puolueen jäsenäänestystä kansanedustajaehdokkaista ja näissä karkeloissa Raisio jäi ilman ehdokasta pienempien kuntien saadessa asettaa kaksikin ehdokasta. Näemmä Kokoomuksellakaan ei Raisiossa ole ehdokasta, joten demariehdokas kiittää varmasti kumpaakin puoluetta pienestä lisätuesta.

Kuntapoliittisella rintamalla jatkuu sama meno, mikä oli vallalla jo koko kevään. Kuntaselvitystä ja sote-sotkua siis pukkaa talouden surkeaa tilaa unohtamatta.

Maan hallituspuolueet jatkavat samalla linjalla eli sekoilevat jo neljättä vuotta putkeen ja sitten me luottamushenkilöt yritämme amatööreinä ottaa selkoa kulloisestakin tilanteesta. Tällä hetkellähän Raision pitäisi selvittää kuntajakoa Ruskon, Nousiaisten, Mynämäen ja Vehmaan kanssa. No, jokainen voi päissään miettiä, että paljonko tuollaisessa yhteiskuntarakenteessa on järkeä ja minne ne palvelut sitten keskittyisivät jos tuollainen luodaan. Mutta kuten otsikossa kirjoitin eli olkoon niin, jos se on Raision parhaaksi.

Sote-sotkutkin jatkuvat ja mikäli olen edes jotain ymmärtänyt, niin tämäkään asia ei ole kai kenellekään muulle selvää kuin maan hallituksen ministereille. No, siellähän istuvatkin maamme terävimmät huippuosaajat, joten ei muuta kuin kädet kyynärpäitä myöten ristiin ja pelätään pahinta.

Kunnan talouspuolella mennään edelleenkin aika ohuella marginaalilla ja nähtäväksi jää kummalle puolelle tulos kirjataan. Talousarviota laadittaessa varmasti nousee taas esiin vanha kunnon veroprosentin korottaminen. Henkilökohtaisesti vastustan verotuksen korottamista enää yhtään piirua. Olen tosin vastustanut korotuksia jo vuosia mutta eipä se ole paljoakaan auttanut tai muuttanut tilannetta. No, ehkä tälle vuodelle meidän ryhmän vastustus suurempaa korotusta vastaan hidasti verenimijöiden toimintaa. Olen kai sanonut jo aiemminkin, että jos talouden laittaminen kuntoon verotusta kiristämällä parantaisi kilpailukykyä yms, olisimme jo maailman ykkösiä ja talous kävisi laakerit punaisena pyörien ylikierroksilla. Vaan kun asia ei ole näin. Se on päinvastoin. Tätäkään ei ihmelapsista koottu maan hallitus pysty ymmärtämään ja kansalaisten ostovoiman leikkaaminen jatkuu. Tässä eräskin vihreiden turkulainen ministeri on kyllä kunnostautunut ja taas tuli tuon porukan puoluekokouksen jälkeen hienoja ehdotuksia uusista veroista ja vanhojen verojen korotuksista. Minä henkilökohtaisesti en jaksa enää lukea vihreiden juttuja ja ehdotuksia kuin aivan huumorimielessä vanhan kunnon Pahkasika-lehden hengessä.

Sitten hieman asiasta, jota pohdittiin kaupunginhallituksessa keväällä.

Ehdotin 10.3.2014 kaupunginhallituksessa, että emme lähetä Raisiosta edustajaa Kingiseppin kaupungin vuosijuhlaan Venäjän kansainvälisiä lakeja rikkovan ulkopolitiikan ja Krimin tilanteen takia. Ehdotusta ei tietenkään kannatettu, koska eihän perussuomalainen voi olla oikeassa ja jos on, niin ei sitä ainakaan silloin voi kannattaa. No, Ukrainan tilannehan eskaloitui tuosta vielä hieman ja lopputuloksesta ei olla vieläkään selvillä.

Osallistuminen juhlaan myös kuivui kokoon vähin äänin. Ensin osallistumisensa perui luottamushenkilö ja sitten kai järki voitti, eikä pakotettu viranhaltijaakaan osallistumaan tilaisuuteen.

Tästä päästäänkin seuraavaan aiheeseen eli Pohjois-Atlantin Puolustusliittoon, joka tunnetaan myös nimellä NATO. Suomessahan tuota puolustusliittoa on demonisoitu jo vuosikymmeniä ja yleensä kommenteilla&perusteilla, joilla ei ole minkäänlaista totuuspohjaa. Ehkä ne äänekkäimmät ja typerimmät kommentit ovat tulleet tahoilta, jotka aikoinaan kutsuivat Varsovan Liiton ohjuksia rauhanohjuksiksi yms.

Teräksenkova fakta on kuitenkin se, että yksin emme selviä mahdollisen suuremman konfliktin syttyessä. Emme ole yksin selvinneet tähän mennessä, emmekä selviä. Ilman Saksan apua Toisessa Maailmansodassa kohtalomme olisi ollut samankaltainen kuin sodan jälkeen miehitettyjen maiden Itä-Euroopassa.

Vaikka olen suhtautunut Natoon myönteisesti jo 80-luvulta lähtien, en kuitenkaan varauksetta kannata liittymistä puolustusliittoon. Jaan samat huolet asian suhteen kuin puolustusvoimain evp komentaja Gustav Hägglund. Natoon liittyminen saattaisi aiheuttaa poliitikoissa tunteen, että nyt ei tarvitse enää itse tehdä mitään, koska Yhdysvallat hoitaa homman. Vaarana siis olisi oman itsenäisen puolustuksen alasajo ja siirtyminen pieneen ammattilaisten hoitamaan korkeintaan kriisinhallintaan pystyvään joukkoon. Jos joskus liitymme tuohon puolustusliittoon, niin meidän täytyy pitää huolta kyvystämme puolustaa maata omilla joukoilla muilta saatuun materiaaliapuun tukeutuen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio

Rahat ja palvelut vähenevät (RS 13.6.2014)

Lauantai 14.6.2014 - Mika Koivisto

Mielipidekirjoitukseni Rannikkoseudussa 13.6.

Maanantaina 9.6 Raision valtuustossa käytiin keskustelua maahanmuuton kustannusselvityksestä mutta keskustelu ei pysynyt aiheessa kovinkaan kauan. Allekirjoittanutta syytettiin mm. ihmisten karkoittamisesta pois Raisiosta ja ties mistä. Edelleen korostan, että en ole moisia väittänyt missään ja kritiikkini kohdistuu osaan virka- ja luottamushenkilöitä ja tapaan hoitaa tätä asiaa.

Olen myös yrittänyt lähes rautalangasta vääntää jaettavan rahamäärän ja palveluiden vähenevän sitä enemmän, mitä enemmän asukkaita on niitä jakamassa. Ei näytä menevän jakeluun. Valtuustossa monessa asiakohdassa valiteltiin rahojen loppumista ja kaupungin huonoa taloutta mutta asiayhteyttä ei tahdota nähdä tai ei ymmärretä. Olen aiemmin sanonut, että asiat tulisi ottaa niinkuin ne ovat, eikä niinkuin niiden luullaan tai toivotaan olevan.

Otan myös kantaa sosiaali- ja terveysjohtaja Sandbergin kommenttiin, missä hän kertoi valtion maksavan kaikki toimeentulotuen kulut. Hän jätti osan totuudesta kertomatta. Valtio maksaa kulut vain 3-4 vuoden ajan. Hän jätti myös kertomatta, että asumiskulut maksaa Raisio. Samoin kaupunki maksaa kustannuksia henkilökunnan palkoissa ja esimerkiksi juuri nämä palkat ovat osa piilokustannuksia, joista olen puhunut.

Jos ja kun Raisiossa jatketaan samalla tiellä kuin tähänkin saakka, niin seurauksena ovat palvelutason lasku, taksojen ja verojen korotukset, lomautukset ja myös irtisanomiset. Valtionosuuksiin on tulevaisuudessa tulossa muutoksia ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Raisonkin osuudet ovat pienenemässä. Jos valtiolla menee edelleen huonosti, niin kuinka kauan Sandberg veikkaa valtion maksavan kunnille edes nykyisen tasoisia korvauksia? Onko tämä ainoa asia, mistä ei leikata missään tapauksessa?

Minut on valittu luottamushenkilöksi hoitamaan kovaa vauhtia velkaantuvan kaupungin asioita raisiolaisten parhaaksi, ei käyttämään hupenevia rahallisia resurssejamme epämääräisiin maailmanparannushankkeisiin. 

Mika Koivisto, Raision perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja

-----------------

Vastine edelliseen kirjoitukseeni:

Miksi jakaa ihmiset etnisen taustan mukaan

Mielipide. Mika Koivisto otti kirjoituksessaan (RS:13.6) kantaa maahanmuuttajien aiheuttamiin kustannuksiin Raisiossa. Jakaako hän ihmiset etnisen alkuperän mukaan jyviin ja akanoihin?Onko hän tullut ajatelleeksi, kuinka paljon kustannuksia aiheuttavat erilaiset huume- ja alkoholistihörhöt, joita pyörii Raision keskustassa aamusta iltaan?
Olen työskennellyt maahanmuuttajanuorten ja koululaisten keskuudessa. Usein he kertovat, kuinka vaikea on saada työtä ja opiskelupaikkaa. Lisäksi he kohtaavat erilaisia ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan. Suurin osa heistä haluaa tehdä työtä ja opiskella Suomessa.
Miksi perussuomalaiset aina yleistävät, että kaikki maahanmuuttajat ovat sosiaalipummeja? On paljon maahanmuuttajia, jotka käyvät työssä ja elävät normaalia elämää.
Ehkä kysymys on ennen kaikkea asenteesta, miten me suhtaudumme maahanmuuttajiin. Onko perussuomalaisten aikomus lietsoa vihaa maahanmuuttajia ja pakolaisia kohtaan?
Mitä vikaa on maailmanparantamisessa? Maailma on kova paikka niin suomalaiselle kuin maahanmuuttajille, jotka ovat joutuneet kokemaan kovia. Myös maahanmuuttajat kaipaavat ystäviä ja sitä, että joku auttaa heitä apua tarvittaessa.

Pakolaisten ystävä

----------------------------------------

Ja oma vastine edellä olleeseen (RS 27.6.2014):

Vastaus nimimerkille Pakolaisten ystävä.
Olen pitänyt keskustelua maahanmuutosta esillä, koska Raision talous on heikoissa kantimissa, ja tämä on yksi ei-lakisääteisistä tehtävistä, joista voimme säästää. Kaupungin talous niiasi kunnolla vuonna 2012 ja myös viime vuosi oli tappiollinen, kuten tulee olemaan tämäkin vuosi veronkorotuksista ja lomautuksista huolimatta. Eikä seuraavakaan vuosi näytä hyvältä. Toivon, että maahanmuuton hyödyistä ja haitoista keskustellaan rehellisesti ja toiminnan mielekkyys arvioidaan ottaen huomioon Raision taloudelliset resurssit.
Kaikilla kaupungin toiminnoilla ja palveluilla on hintalappunsa ja niin myös aikoinaan muutaman virkamiehen tekemällä linjauksella ottaa Raisioon runsaasti sosiaaliperusteisia maahanmuuttajia. Tosin tämän toiminnan hintalappu on kadoksissa, kuten tuli todistettua eivätkä kustannukset näytä muita luottamushenkilöitä ja virkamiehiä kiinnostavan.
Raisiolla on velkaa noin 65 miljoonaa euroa,ja koska budjettimme on alijäämäinen emme voi velkaa lyhentää, vaan velan määrä ja hoitokulut kasvavat joka vuosi. Tästä seuraa väistämättä palvelutason laskua eli leikkauksia. Suljemmeko kirjaston ja/tai uimahallin vai mistä säästämme? Voimme toki jatkaa nykyisellä linjalla muutaman vuoden mutta stoppi tulee yhtä varmasti kuin aurinko nousee huomenna. Lapsemme joutuvat maksamaan takaisin nykyiset velat veronkorotusten ja palvelujen leikkausten muodossa.

Mika Koivisto, Raision perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Rannikkoseutu, mielipide, Raisio, maahanmuutto

Keskustelua maahanmuuton kustannuksista

Tiistai 10.6.2014 - Mika Koivisto

Pidin Raision valtuustossa puheen, joka liittyi maahanmuuton kustannusselvityksen vastauksen tasoon. Toin esiin asiassa sen, että kustannuksia ei oikeastaan ole pystytty selvittämään ja emme tiedä paljonko meillä menee rahaa toiminnan ylläpitoon ja jatkuvasti lisääntyvään maahanmuuttajaväestöön. Yritin myös melkein rautalangasta vääntää esimerkin kakusta ja jakajien määrästä mutta ainakin osalle asia ei mennyt perille. Kuinka vaikeaa on ymmärtää, että jos jakajia on enemmän, niin jaettavaa on vähemmän? No, matematiikka ei ole tainnut olla vasemmiston suurimpia vahvuuksia varsinkin kun katsoo menneiden vuosien tuloksia.

Virkamiehet sentään yrittävät vastata kysymyksiin ja pysyä aiheessa ja siitä kiitos heille. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sandberg otti kantaa kysymykseen ja vastasi valtion maksavan toimeentulotukien kustannukset pakolaisten osalta mutta jätti mainitsematta, että kustannukset korvataan vain 3-4 vuoden ajalta ja sen jälkeen menot tulevat täysimääräisenä menemään Raision verovaroista. Ja koko ajan rahat tulevat kuitenkin kaikkien veronmaksajien kukkaroista eivätkä ilmesty tyhjästä, kuten vasemmistolainen Sandbergin kai ajattelee tai toivoo.
Samoin joko Sandberg tai sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan puheenjohtaja Heikki Laine mainitsivat valtion tukien kattavan kaikki maahanmuutosta aiheutuvat kustannukset. Aika outo tulkinta varsinkin, kun kustannuksista ei tosiaankaan ole harmainta aavistustakaan. Ja vielä oudommaksi asian tekee se, että jos Turussa on tosiaankin näitä asioita hieman selvitetty ja menot olivat jo viisi vuotta sitten 36,7 miljoonaa euroa per vuosi, niin miten meillä asiat voisivat olla toisin.

Kun katson THL:n tilastoja maahanmuutosta ja esimerkiksi toimeentulotuen menoista, niin en voi olla huomaamatta korrelaatiota asioiden välillä. Vastaanotetut pakolaiset: Tilasto. Kuvaaja. Toimeentulotuki, euroa/asukas: Tilasto. Kuvaaja. Raisio ottaa tällä seudulla jo suhteessa eniten maahanmuuttajia väkiluvun suhteen. Paljonko me siis vielä haluamme ottaa lisää ja missä menee raja? Mistä otetaan rahat ja mitä palveluja leikataan, jotta voimme jatkaa tällä tiellä? Tähän ei vasemmiston valtuutettu Leena Rihko osannut oikein sanoa muuta kuin että leikataan insinööreiltä. Olipa viiltävä vastaus. Jos se tuosta olisi kiinni ja asiat sillä saataisiin kuntoon, niin vasemmisto saisi minun puolestani hiljentää minut lopullisesti ja polkea vaikka suohon.

Vasemmiston Rihko alkoi taas keskustelemaan aivan eri asiasta kuin tästä kustannusselvityksestä ja kustannuksista. Näyttää menevän samalla tavalla keskustellaan sitten valtakunnan tasolla tai valtuustossa, niin keskustellaan keskustelijasta ja termeistä tai mistä muusta tahansa mutta ei asiasta.
Keskusteluun vedettiin jo sotalapset ja taisi siellä tulla esiin nälkävuosien siirtolaisetkin. Myös minun hiljentämistä vaadittiin ja väitettiin minun vaativan karkoittamisia tai aitojen taakse sulkemista ja olisiko vielä piikkilanka-aidatkin mainittu. Myös demareiden Suvi Heiniola ei tuntunut ymmärtävän keskustelun aihetta, vaan jatkoi samaa nyyhkytarinalinjaa ja esitti omia olettamuksiaan minun puheistani.
Jos keskustelun taso on tällaista ja laitetaan vielä sellaisia sanoja minun suuhuni mitä en ole sanonut missään yhteydessä, niin silloin olen mielestäni oikeutettu sanomaan takaisin. Näin teinkin ja tuli mainittua vasemmiston ymmärtävän tahallaan väärin tai sitten eivät ymmärrä ollenkaan ja vinkuvat aivan omiaan ja panettelevat asioilla, jotka eivät pidä paikkaansa. Ei sinänsä mitään uutta auringon alla.

En ole valtuustossa tai yleensäkään politiikassa miellyttämässä muita puolueita tai mediaa, vaan yritän pitää niitä aiheita esillä joihin ennen kunnallisvaaleja lupasin puuttua. Tästä aiheutuu väistämättä polemiikkia muiden puolueiden edustajien kanssa. Kiistat eivät ole itsetarkoitus mutta turha niitä on mielestäni ehdoin tahdoin välttää. Mielestäni politiikkaan kuuluu kovakin sanailu, jos se pysyy aiheessa eikä mennä henkilökohtaisuuksiin ja väitetä omia tulkintoja toisen mielipiteiksi.

Tehdään nyt tässä taas selväksi, että en ole ketään minnekään karkottamassa Raisiosta enkä sulkemassa minnekään aitojen taakse. En ole syyttämässä tästä tilanteesta yhtään maahanmuuttajaa, vaan Raision entisiä ja nykyisiä luottamushenkilöitä ja virkahenkilöitä. Luottamus-  ja virkahenkilöt ovat veronmaksajille vastuussa siitä, että asiat hoidetaan niin, että palvelut pelaavat ja vielä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja otetaan huomioon asioiden hoidossa realiteetit. Nyt näin ei tapahtu, eikä ole tapahtunut.

Vielä tuollainen huomio Naantalista, että siellä kaupungin tulos on neljä miljoonaa plussalla viime vuodelta. Katsokaa edellä mainittuja tilastoja ja miettikää voisiko osan tuloksesta selittää niillä?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, maahanmuutto, maahanmuuton kustannukset

Maahanmuuton kustannuksia ei pystytä selvittämään

Keskiviikko 4.6.2014 - Mika Koivisto

Jätin Raision valtuustolle 18.3.2013 seuraavan aloitteen:
"Raision kaupungin kamppaillessa taloudellisten ongelmien kanssa olisi välttämätöntä tietää, mitä tietyt tehtävät maksavat.
Raisiossa ei ole tehty samanlaista selvitystä maahanmuuttajien kotouttamisen kustannuksista kuin esimerkiksi Turussa vuonna 2011.
Meidän on tiedettävä kustannukset ko. toiminnasta, jotta voimme tehdä päätöksiä. Ilman kustannuslaskelmia vastuulliselle päätöksenteolle ei ole edellytyksiä.
Selvityksessä pitäisi olla sisällytettynä kustannukset, jotka ovat olleet valtion maksamia, mutta määräajan jälkeen jääneet Raision maksettaviksi. Selvitykseen pitää myös sisällyttää koko humanitaarinen (pakolaiset + turvapaikanhakijat + perheenyhdistäminen) maahanmuutto sekä paikkakunnalle itsenäisesti muuttaneet maahanmuuttajat.
Esitän, että Raisiossa selvitetään kaikki maahanmuuton ja kotouttamisen aiheuttamat kustannukset."

Linkissä on vastaukset sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalta ja sivistyslautakunnalta.

Sivistyslautakunnan vastauksesta huomaa, että asiaa on yritetty selvittää niiltä osin kuin se on mahdollista. Mutta tässäkin huomataan kuinka vaikeaa ko. kustannuksia on selvittää. Kustannuksia on ties missä kustannuspaikoissa ja ne on leivottu rakenteisiin niin hyvin, ettei itse pirukaan ota niistä selvää. Jokainen voi pohtia tahollaan, että onko jälkien hävittäminen/piilottaminen avoimuuden kannalta hyvä asia.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan vastaus on ylimalkaisuudessaan taas aivan eri maailmasta. Ymmärrän, että myös siellä nämä kustannukset on piilotettu rakenteisiin ja asioiden selvittäminen on tehty ehkä jopa tarkoituksella hankalaksi tai jopa mahdottomaksi. Toisaalta Turussa hieman vastaavanlainen selvitys on tehty vuonna 2011 ja se koskee vuosia 2008 ja 2009.
Silloin kustannuksiksi oli saatu noin 36,7 miljoonaa euroa kummallekin vuodelle. Vastaavat määrät väestöryhmälle kieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame olivat 11800 ja 12488. Jos tuosta tehdään suora vertailu viime vuoteen ilman kustannusten nousun laskemista yms, niin karkeasti Raisiossa kulut olisivat siten hieman yli neljä (4) miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on siis laskettu varovaisesti alakanttiin. Turun kaupungin teettämä selvitys on ladattavissa kotisivuiltani.
Hieman siis ihmetyttää lähes täydellinen tietämättömyys tällaisen toiminnan kustannuksista, kun aivan pikkurahoista ei ole kyse. Kirjanpidossa on termi audit trail tai suomeksi kirjausketju ja sen mukaan kirjaukset on tehtävä niin, että niiden yhteys esimerkiksi taseeseen ja talousarvion toteumalaskelmaan voidaan vaikeuksitta todeta. Tuon mukaan kaikki rahaliikenne olisi jäljitettävissä. Tietysti voi olla vaikeaa selvittää esimerkiksi sellaista kustannusta, mikä aiheutuu jonkin tietyn ryhmän 1,5-3 kertaisesta palvelun tarpeesta jossain tietyssä palvelussa. Nämä ovat juuri niitä piilokustannuksia, joita on leivottu sisään moneen momenttiin ja ne eivät aivan helposti ole enää selvitettävissä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niitä kustannuksia olisi olemassa. Ja tällaisetkin tulisi olla laskettavissa. Ei ehkä nyt enää jälkikäteen suuren työmäärän vuoksi mutta ainakin tästä eteenpäin. Laskenta nimittäin menettää merkityksensä, jollei kustannuksia pystytä kohdistamaan aiheuttamisperiaatteen mukaan.
Olen miettinyt miksi tällaiseen toimintaan on sitten lähdetty, jos kenelläkään ei ole ollut minkäänlaista käsitystä tulevista kustannuksista. En ole oikein päässyt mietinnöissä puusta pitkään. Tuskin kyse nyt kuitenkaan täydestä piittaamattomuudesta on eli ehkä aiemmat luottamushenkilöt sitten eivät vain ole olleet asiasta kiinnostuneita. Tai sitten eräät virkahenkilöt ovat antaneet ympäripyöreitä vastauksia ja kertoneet epämääräisesti, että ei tämä maksa meille juurikaan mitään ja valtio maksaa kustannukset. Kyllä maksaa, ja valtionkin rahat tulevat meiltä veronmaksajilta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maahanmuutto, kustannukset, Raisio

Kiitos eurovaaleissa äänestäneille

Maanantai 26.5.2014 - Mika Koivisto

Kiitos eurovaaleissa äänestäneille. Perussuomalaiset saivat eurovaaleissa yhden paikan lisää. Raisiossa äänestysaktiivisuus oli alle 40%, tarkalleen 38,8%, mutta siitä huolimatta Raisiossa perussuomalaisten kannatus oli 15%. Edellisistä eurovaaleista kasvua 5,5% ja kunnallisvaalien kannatuksesta kasvua 2,5%. Varsinais-Suomen tilannetta tarkastellessa olemme pärjänneet kiitettävästi kannatuksissa ja olemme kuntien vertailussa parhaimpien joukossa.
Raisiossa perussuomalaisten edellä ovat Kokoomus ja SDP. Vasemmistoliitto jäi kannatuksessa meidän taakse vasemmiston kannatusprosentin ollessa 13,1%. Suunta näyttää hyvältä ja toivottavasti seuraavissa kunnallisvaaleissa voimme jo haastaa demarit kamppailussa toisesta sijasta ja ainakin vakiinnutamme kolmannen sijan. Tämä tietenkin vaatii työtä hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa ja varsinkin kentällä. Meidän täytyy kasvattaa jäsenmääräämme ja houkutella paljon uusia ehdokkaita osallistumaan vaaleihin. Jos sinua kiinnostaa yhteiskunnalliset asiat, niin lähde rohkeasti mukaan toimintaan. Ilman osallistuvia jäseniä emme pysty tavoitteita saavuttamaan ja saamaan aikaan muutosta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Eurovaalit, Raisio, Perussuomalaiset

Kuntaliitosselvitystä taas

Keskiviikko 30.4.2014 - Mika Koivisto

Eilen olin kuuntelemassa taas yhtä selvitystä nykyisestä kuntaliitostilanteesta. Selvitys oli sisällöltään samankaltainen kuin aiemmatkin - huonosti menee kaikilla mutta jos yhdistyttäisiin, niin sitten menisi vähemmän huonosti. Huonosti siis kuitenkin.


Tällä hetkellä minulla ei ole aineistoa käytettävissä tuosta selvityksestä mutta jos muistan oikein, niin tällä alueella on työllisten ihmisten nettolisäys väestössä n. 140 henkilöä vuosina 2007-2011. Samaan aikaan Uudellamaalla nettolisäys oli noin 25000 henkilöä.
Alla 17.9.2014 lisätty taulukko.


Ei siis hyvältä näytä. Se ei kyllä minulle selvinnyt, että miten kuntien yhdistäminen parantaisi tuota kehitystä. Taustalla kai on kuitenkin maan pääkaupunkikeskeisyys ja yritysten halu sijoittua Helsinkiin tai lähiympäristöön.

Mistä se sitten johtuu, että yritykset sijoittuvat pääkaupunkiseudulle, eivätkä esimerkiksi Turun seudulle, missä on kuitenkin edullisemmat tontit, vuokrat, työvoimaa...? Tällä seudulla on kuitenkin kaupunkeja, jotka ovat sijoittuneet aivan kärkeen yritysmyönteisyyskyselyissä vuodesta toiseen, linkki. Kaarina ja Raisio sijoittuivat kyselyssä kärkeen ja Lieto oli neljäs. Turulla sijoitus oli monta pykälää huonompi eli 37. Tässä ei ole nyt tarkoitus mollata Turkua mutta tällainen kuva on meillä kunnissakin eli dynamiikka ei tule ensimmäisenä mieleen sana-assosiaatiossa. 

Tilaisuudessa muutamaan kertaan mainittiin, että jos Turulla ei mene hyvin, ei mene kyllä hyvin sitten muillakaan kunnilla tällä seudulla. Tämä on aivan totta ja asialle pitää todellakin yrittää tehdä jotain. Turun pitää toden teolla panostaa siihen, että yritykset haluavat sijoittua seudulle. Ja varmasti Turussa on nykyään tämänsuuntaisia toimia jo tehty jonkin aikaa tai sitten siellä ollaan todella pihalla ellei näin ole tehty.


Mielestäni tässä on taustalla myös valtiovallan suhtautuminen Varsinais-Suomeen. Muistaakseni Turkuun on yritetty tai ainakin yritettiin saada teknillistä korkeakoulua. Teknilliset korkeakoulut näyttävät olleen seudulle jonkinlainen kehityksen moottori mutta tällaista ei siis ole Turun seudulle suotu. Samoin Varsinais-Suomi on näyttänyt jäävän todella paljon jälkeen liikenneyhteyksiä kehitettäessä. Tie Helsinkiin oli vuosikymmeniä pelkkä pahainen valtatie. Samanlaiset pahaiset polut ovat tällä hetkellä Turusta Tampereelle ja Poriin. Kyllä se vaan niin on, että tiet ovat valtakunnan verisuonisto ja ne tuottavat ja kuljettavat taloudellista toimeliaisuutta.


Miksi näin on päässyt käymään? Onko hallitustasolla aina ajateltu että siellä menee niin hyvin, että kyllä ne pärjää jotenkin. Vai onko maakunnan edunvalvonta pettänyt pahemman kerran? Olen saanut sen käsityksen, että Ilkka Kanerva ainakin on oman leiviskänsä hoitanut edunvalvonnassa menneinä vuosina. Kanervasta voidaan olla montaa mieltä, mutta minun mielestäni tärkeintä on se, miten hän valvoo varsinais-suomalaisten etuja. Kaikki muu on irrelevanttia.


Tällaista toimintaa tarvitaan enemmänkin, jotta saisimme Varsinais-Suomen kunnolla nousuun. Nyt ainakin on 8-tien rakentaminen alkanut, joten meillä on toivoa paremmasta. Toivottavasti edustajamme tältä seudulta löytävät yhteisen sävelen ja saavat muutosta aikaan.

Liitostilanteesta sen verran, että tällä hetkellä näyttää ettei pakkoliitoksia tule. Sote-selvitys saattaa sitten taas muuttaa tilannetta.

Olisi pitänyt olla valmistautuneempi tilaisuuteen ja muistaa kysyä pari kysymystä selvittäjiltä.

Dude, missä säästöt? Mitkä ovat kustannukset siitä, kun kaikki Turkuun liitettävät kunnat muuttuvat kaksikielisiksi?
Nyt laskettiin vain yhteenlaskuja kuntien talouksista muutaman vuoden tilastojen perusteella mutta ei kai tämä pelkkää summaamista voi olla? Edelleen jäi epäselväksi ne selkeät edut, mitä näistä liitoksista syntyisi.

Edit. Liitteessä kuntaliitosselvittäjiltä saatu taulukko työllisten nettolisäyksestä 2007-2011.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, kuntaliitos, Varsinais-Suomi

Uusi Turku peruttu

Perjantai 11.4.2014 - Mika Koivisto

Ja kuinkas sitten kävikään kuntien pakkoliitoksille.
No, siinähän kävi niin kuin olin ajatellutkin eli pakkoliitokset kuopataan kaikessa hiljaisuudessa. Siis ainakin nuo nykymuotoiset pakkoliitokset. Loppui hallituspuolueilta resurssit ja uskallus, cojones. Mutta miksi tällaista alunperinkään alettiin ajamaan ja vielä tuolla perse edellä puuhun -tyylillä? Olisiko ollut tarkoitus saada vain jonkinlainen täyte hallitusohjelmaan, mikä parissa sitten askarreltiin ja saatiin aikaa kulumaan kolme vuotta. Ei tämä harjoitus ainakaan helpottanut kuntien talousahdinkoa, päinvastoin. Tähän on tuhlattu virkamiesten ja luottamushenkilöiden aikaa ja veronmaksajien rahaa roppakaupalla. Kansankielellä siis aikaa, rahaa ja tupakkia on palanut ja lopputulemana on täysi hämmennys kuntakentällä. Ja jotta farssi olisi täydellinen, niin veikkaan että selvitystyö jatkuu edelleen, kuten kunnon byrokratiassa kuuluukin.

Liitoskeskustelut tulevat varmasti jatkumaan, jos tuo esitetty sote-uudistus etenee. Uudistus saattaa merkitä sitä, että noin puolet kunnan budjetista siirtyy pois kuntien suorasta päätäntävallasta. Silloin pitää kyllä harkita, että täytyykö kunnan pitää yllä nykyisenlaista henkilökuntaa ja luottamushenkilöiden määrää. Ja voihan tulla sellaisiakin laskelmia eteen, missä osoitetaan nykyisenlaisen menon järjettömyys. Silloin on tietenkin harkittava kantoja uudelleen, koska hinnalla millä hyvänsä ei ole tarkoitus pitää vanhoja rakenteita yllä. En kyllä silti usko Raision ihan heti liittyvän Turun kanssa kimppaan. Aurajoessa tulee virtaamaan paljon vettä ennen kuin Turunkaan talous ja toimintakulttuuri on sellaisessa kunnossa, että liitos alkaisi naapurikuntia kiinnostamaan.
Siihen saakka palaamme normaaliin päiväjärjestykseen ja jatkamme nykykäytännöllä.

Tapahtui joskus taannoin Punaisella torilla:
Joukko-osastot ja aselajit vyöryivät Mausoleumin ohi. Viimeisenä tulee kolme byrokraatin näköistä virkamiestä salkut kainalossa.
- Keitä nuo ovat, kysyy vieras hämmästellen.
- Salainen aseemme. Neuvostotaloustieteilijöitä. Ne pystyvät tuhoamaan minkä tahansa kansantalouden viikossa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pakkoliitos, Raisio

Tilinpäätös 2013

Perjantai 4.4.2014 - Mika Koivisto

Näin keväällä on taas kunnissa, yhdistyksissä, yrityksissä jne tilinpäätösten aika ja varsinkin julkisella puolella kärvistellään ei niin mairittelevien lukujen parissa. Edelleen nousevien kulujen takia velat ovat kasvussa ja niukkuutta on jaossa ainakin vielä tämä vuosi mutta todennäköisimmin monta vuotta vielä päälle.

Ainoa mikä on varmaa on muutos. Kaikki on muuttumassa maailmassa ja näiden muutosten vauhti on nopeaa. Nyt pitäisikin miettiä, että onko nykyinen tapamme ainoa oikea tapa toimia ja voisimmeko tehdä jotain toisella tavalla. Täytyy myös varautua siihen, että muutos on pysyvää (mikäänhän ei ole pysyvää mutta ihmisiän mittakaavassa pysyvää) ja talous jatkaa taantumistaan Euroopassa ja Suomessa. Varoittava esimerkki varautumattomuudesta tulee oman maamme hallitukselta, joka lähti hallituskauteen täysin ylioptimistisin odotuksin ja nyt sitten valtiovarainministeri on tullut huuli pyöreänä selittelemään, että tilanne tuli täysin yllätyksenä. Ei tullut, vaikka ehkä Urpilaiselle tuli. Taloustilanne on ollut huolestuttavalla uralla jo n. vuodesta 2007-2008 saakka, kun Suomen kustannustaso suhteessa muihin EU-maihin lähti selkeään nousuun ja samaan aikaan alkoi maailmantalouden taantuma. Vuonna 2011 hallitusta muodostettaessa monet talousvaikuttajat, mm. entinen valtiovarainministerion virkamies valtiosihteeri Sailas, varoittivat ylioptimistisesta hallitusohjelmasta. No, eipä silloin kuunneltu viisaampia ja jälki on ollut sen mukaista.

Raisiolla viime vuosi meni paremmin kuin edellinen vuosi mutta kuitenkin tulos oli 1,6 miljoonaa euroa miinuksella. Onhan tuo nyt paljon parempi tulos kuin se edellisvuoden painajaismainen lähes 13 miljoonan miinusmerkkinen tulos mutta kun tuo ei vain riitä. Sopeutustoimenpiteet olivat oikeansuuntaisia mutta riittämättämiä. Ja nyt siis pitäisikin valmistautua siihen, että tulot saattavat tippua tänä vuonna suurista veronkorotuksista huolimatta.
Edelleen olen sitä mieltä, että meidän päättäjien tulisi leikata ns. turhista toisarvoisista kuluista kaikki mahdollinen mitä sieltä irtoaa. Tämä tarkoittaa maahanmuuton yms lopettamista siltä osin, mihin kaupunki voi vaikuttaa. Miksi edelleen jatkaisimme toimintaa, joka vahingoittaa kaupungin taloutta ja aiheuttaa suuria kustannuksia veronmaksajille?

Kustannuksista ja niiden kohdentumisesta olen myös kai kirjoittanut aiemmin ja aloitteenkin tehnyt maahanmuuton kustannusten selvittämisestä Raision osalta. Tästä ei tullut oikein mitään valmista, vaan ympäripyöreitä selityksiä ynnä muuta diipadaapaa. Edelleen väitän, että kustannukset kyllä pystyttäisiin laskemaan sentin tarkkuudella, jos olisi tahtoa ja uskallusta. Ehkä kustannuksia ei haluta laskea, koska kaikilla kai on jonkinlainen näppituntuma, että ei tuosta ainakaan plussalle jäädä. Ihmettelen kyllä nykyistä kirjanpitoa ja laskentaa kaupungin taholta. Tilinpäätöksessäkin näkyy vain pakolaisten kunnalle tuomat valtion maksamat korvaukset mutta kuluista ei mainita sanallakaan. Ihan vaan laskentatoimen perustotuutta vapaasti lainaten laskenta menettää merkityksensä, jollei kustannuksia pystytä kohdistamaan aiheuttamisperiaatteen mukaan.


Kevennys
TS 20.2.2014:
Unkarissa kiertää tarina joskus 1950-luvulla vaikuttaneesta Horvathista. Kollektiivitilalle ilmaantunut politrukki esitteli työläisille satojen prosenttien kasvulukuja. Puolueen palvelija kysyi, että onko kellään kysyttävää.

Horvathilla oli. Hän ihmetteli, miten kaikesta tuotannon lisäyksestä huolimatta kollektiivitilan väelle ei riittänyt ruokaa pöytään. Politrukki lupasi palata asiaan.

Politrukki lateli taas seuraavana vuonna samanlaiset kasvuluvut. Horvathia askarrutti edelleen vuoden takainen ongelma.

Kolmantenakin vuonna politrukki tiedusteli mahdollisia kysymyksiä. Yhdellä oli. Hän halusi tietää, missä on Horvath.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, tilinpäätös 2013

Kunnallispoliittisia kuulumisia

Tiistai 11.3.2014 - Mika Koivisto

Taas on tovi vierähtänyt kirjoittelussa ja jotain täytyy yrittää saada sivuille merkiksi, että homma pyörii edelleen. Yleisesti ottaen ei mitään suurempaa ole tapahtunut, vaikka kuntauudistuspuheet sun muut vellovat julkisuudessa. Oman kantani olen tehnyt jo aiemmin selväksi, enkä sitä ole sen enempää valtuustossa uudestaan toistanut ja tässäkään siitä en kirjoita tällä kertaa.

Mutta minun mielestä siis ollut suht hiljaista ja hiljaisuudesta on vaikea kirjoittaa.
Viime kaupunginhallituksen kokouksessa oli muutama asia, mihin tuli esitettyä muutosta pohjaesitykseen. Ensimmäinen asia oli Raision kaupungin ja Mynämäen Suunnistajien välinen markkinointiyhteistyösopimus. Tästähän oli aiemmin mm. Rannikkoseudussa juttua, että ollaan tehty sopimus, jota vastapuoli ei voi taata. Eli Mynämäen Suunnistajat möi mainosaikaa Yleisradion TV-ohjelmaan. YLE sitten ilmoitti, etteivät he mitään mainoksia myy tai ketään muukaan voi sellaista mennä myymään ja lupaamaan. Ja oliko peräti niin, että on hieman epävarmaa tuleeko koko ohjelma edes ulos televisiosta? No, se jää nähtäväksi.
Oma kanta kuitenkin oli ja on, että urheiluseuralle tulisi riittää kun annetaan Raision kaupungin puolelta tilat ilmaiseksi käyttöön. Esitin siis 4000 euron poistamista yhteistyösopimuksesta, koska en nähnyt sillä saatavan mitään vastinetta. Esitystä eivät muut puolueet tukeneet, koska mm. suunnistus on hieno laji tms. En sitä mene kiistämään, mutta joku järki pitäisi olla yhteisten rahojen jakamisessa. Tässä on muuten taas yksi esimerkki siitä, että kun summa on "vain" muutamia tuhansia euroja, niin eihän sen säästäminen mitään auta. Ja sitten kun pitäisi säästää kohteissa, missä säästö olisi kymmeniä-satoja tuhansia euroja, niin sitten ei riitä enää rohkeus.

Toinen asia mihin yritin muutosta oli tuo ystävyyskaupunki Kingiseppin 630-vuotisjuhlat ja siellä vierailu. Kaupunki on lähettämässä sinne kaksi henkilöä edustamaan Raisiota.
Esitin, että emme lähetä sinne ketään Ukrainan tilanteen takia Venäjän rikkoessa kansainvälisiä sopimuksia. No, eipä tällekään tukea tullut. Asia ei tietenkään ole mikään suuri, eikä oikeastaan vaikuta sinne tai tänne mutta olisi tuossa ehkä muutama tuhatlappunen säästetty. Ja yleisesti ottaen tuollainen ystävyyskaupunkitoiminta alkaa olla jo hieman vanhanaikaista.

Kolmas asia, mikä on mietityttänyt ja puhuttanut, on kaupungin ja rakennusyhtiöiden välillä solmitut sopimukset ja mitä seuraa, jos sopimusta ei noudateta. Tällainen on esimerkiksi hallituksen esityslistalla oleva anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämiselle, asia numero 30 listan lopussa. Esityslista

Tällaisia on ollut aiemminkin ja ainakin NCC:n tapauksessa kuvio on ollut toistuva. On hankittu kaupungilta tontti ja kaupunki on täyttänyt omat velvoitteensa mutta rakentamista ei ole sovittuun päivämäärään mennessä edes aloitettu. Sitten on myönnetty yrityksen anomuksesta jatkoaikaa ja kun sekään ei ole riittänyt, ollaan anottu lisäaikaa ja sakkojen maksun mitätöintiä. Ja tällaista yleensä pohjaesityksessä puolletaan.
Nyt ajattelin kuitenkin asiaa siltä kannalta, että me luottamushenkilöt olemme esimerkiksi tuolla hallituksessa edustamassa veronmaksajia ja ajamassa kaupunkilaisten etua. Se tarkoittaa mielestäni sitä, että pidämme puoliamme, koska yritykset ajavat kyllä omaa asiaansa ilman meidänkin apua. Tämä ei tarkoita mitään yritysvastaisuutta, vaikka joku sellaistakin on yrittänyt tästä vääntää. Päin vastoin, olen erittäin yritysmyönteinen mutta kuten yllä mainitsin, niin kuka sitten puolustaa kuntalaisia ellemme me? Raision kaupungin kuuluu olla kaupunkilaisten edunvalvontakoneisto. Näin olen aiemminkin kirjoittanut ja kirjoitan taas. Tämä tuntuu unohtuvan aivan liian usein, kun asioita valmistellaan ja päätetään.
Pitää myös muistaa, että nämä yritykset tekevät miljoonavoittoja (NCC 34 M€)ja käyttävät kaikki keinot oman edun ajamiseksi ja tuloksen parantamiseksi. Eli keinoihin kuuluvat varmasti painostus tai muu vaikuttaminen kuntien päättäjien suuntaan. Myös työn ketjuttaminen lukuisille alihankkijoille kuuluu keinovalikoimiin ja yleensä tämä tarkoittaa sitä, että rakennustyömailla ei paljoa suomalaisia duunareita näy. Ja kun nuo yritykset ovat pörssiyrityksiä, niin kyllä siellä pitäisi tietää, että rakentamiseen liittyy riskejä ja välillä ne toteutuvat. Ja niitä riskejä ei meidän kaupunkilaisten pitäisi kantaa pörssiyrityksen puolesta.
Tällaiset asiat mielessä esitin, että emme myönnä lisäaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiselle ja perimme sopimussakot. No, asia meni uudelleen valmisteluun eli ehkä sieltä joku uusi ehdotus tulee, missä otetaan huomioon myös veronmaksajien etu paremmin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio

Pakkoliitos Turkuun

Lauantai 11.1.2014 - Mika Koivisto

Pakkoliitosta pukkaa taas uutisten mukaan ja ei todellakaan ole tullut yllätyksenä tuo pakon kohdistaminen juuri suurin kaupunkikeskuksiin. Hyötyjänä tällaisessa toiminnassa olisi Kokoomus ja Sdp luulee olevansa hyötyjä.

Mitään laskelmia ei tietenkään ole esitetty manööverin kannattavuudesta mutta sehän ei tahtia haittaa. Onhan nykyinen hallitus muutenkin perustanut päätöksensä toiveisiin ja uskomuksiin. Asiaa koskeneissa uutisissa on mainittu, että liitosalueet nojaavat muutamiin taloudellisesti vahvoihin kuntiin kuten esimerkiksi Turkuun. En kyllä Turkua laskisi mukaan taloudellisesti vahvoihin kuntiin/kaupunkeihin, vaan lähinnä viittä vaille selvitystilassa oleviin.
Aikataulu selvityksille on erittän tiukka ja julkisuudessa onkin ollut arveluja, että aikataulu on liiankin nopea ja kunnollista jälkeä tuossa ajassa ei saada aikaiseksi. Ja kiireellähän ei saada aikaan kuin kusipäisiä lapsia. No, jos asia on hallituksessa jo päätetty, niin tuskin noilla selvityksillä mitään merkitystä edes on.

Onneksi tilanne on aikataulujen suhteen sellainen, että koko kuntauudistus jää ilmeisesti seuraavan eduskunnan ja hallituksen päätettäväksi ja jotenkin on sellainen kutina ettei siellä päättävillä paikoilla istu enää tuollaista sekasikiöhallitusta.
Eurovaaleissa on jo mahdollisuus näyttää ja näpäyttää nykyisiä päättäjiä ja antaa myrskyvaroitus koskien tulevia eduskuntavaaleja.

Alla muutama syy miksi vastustaa kuntaliitosta Turun kanssa.

Pikaraitiotie. Johtuen kaikkia yliopistokaupunkeja vaivaavasta suuresta vihervasemmiston keskittymästä, Turussa on ajettu raitioteiden palauttamista kuin käärmettä pyssyyn. Kustannuksista ei kai ole sen tarkempaa tietoa mutta mitäs tuollaisista, kun se raitiotie nyt vaan kuulostaa niin vihreältä. Kustannukset ensimmäisen vaiheen osalta ovat yhden lähteen mukaan noin 250-300 miljoonaa euroa, josta Valtio eli veronmaksajat maksaisivat kolmanneksen ja loput 2/3 osaa maksaisivat turkulaiset eli veronmaksajat. Jo nyt Turun ja koko seudun joukkoliikennettä joudutaan tukemaan miljoonilla vuodessa ja lähes joka vuosi onnistutaan tekemään tappiota, jonka sitten taas veronmaksajat kuittaavat. Missään nimessä en halua tällaistä Raisioon, enkä halua raisiolaisia veronmaksajia alistaa moisen turhakkeen maksajiksi.

Hallitsematon sosiaaliperusteinen maahanmuutto. Turussa ei ole ilmeisesti tehty mitään tällaisen vahingollisen ja kalliiksi tulevan maahanmuuton rajoittamiseksi. Turussa äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvia jo noin 16500 ja määrä lisääntyy noin tuhannella (1000) henkilöllä vuodessa. Kustannukset ulkomaalaisväestöstä olivat vuonna 2009 jo noin 37 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannustason nousu huomioiden menot kansainvaelluksen osalta ovat kai luokkaa 45-50 miljoonaa euroa vuodessa. Tuhannen henkilön lisäys vuosittain lisää tuota menoerää n. 3-4 miljoonaa euroa vuodessa. Turussa yhden prosenttiyksikön korotus kunnallisverossa tuottaa n. 28 miljoonaa euroa vuodessa lisää verotuloja. Valtionosuusjärjestelmän uudistus tulee viemään Turulta noin 32 miljoonaa euroa vuodessa. Eli pelkästään valtionosuuden pudotus aiheuttaa noin 1,25 prosenttiyksikön korotuspaineen veroprosenttiin. Tämän lisäksi maahanmuutto rasittaa jo nyt veronmaksajia noin 1,5-2 prosenttiyksikköä vuodessa ja mitään helpotusta tuohon ei ole näköpiirissä. Päinvastoin, jopa Kokoomus Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja etunenässä rummuttaa monikulttuurisuuden puolesta.

Kaksikielisyys (pakkoruotsi) liitetyille kunnille. Koska Turku on kaksikielinen kunta, tulee kaikista Turkuun liitetyistä kunnista automaattisesti kaksikielisiä. Tämä ei ainakaan tuo säästöjä millään tavalla laskettuna. Kustannuksia tulee mm. katukylttien vaihtamisesta.

Suurissa kaupungeissa ilmenevä punavihreiden teennäisen suuri kannatus ja siitä johtuvat älyttömät päätökset. Nuorison naivista ajatusmaailmasta johtuen erityisesti yliopistokaupungeissa vihreiden kannatus on suurempaa kuin muualla. Esimerkiksi Turussa Vihreillä on valtuustossa kymmenen valtuutettua eli 15% valtuutetuista. Tähän voidaan hyvin laskea mukaan vielä punavihreän Vasemmistoliiton yhdeksän valtuutettua ja tuosta tulee jo 28% koko valtuutettujen määrästä. Tuollaisella joukolla saadaan jo kapuloita rattaisiin kunnolla ja myöskin ajettua kaupungille, veronmaksajille ja yrityksille vahingollisia asioita. Toisaalta jos liitoskuntiin kuuluisi tarpeeksi ns. maaseutukuntia, voisi punavihreiden kannatus jopa laskea, mutta miksi ottaa riski. Kokoomukselle kuntaliitokset olisivat suurella todennäköisyydellä kannatusta lisäävää, joten ei mikään ihme että Virkkunen ja Orpo ovat kovin innokkaasti pakkoliitoksia ajamassa. Demareille tuostakaan tuskin on pelastajaksi ja puolue tulee kutistumaan keskikastin puolueeksi, mitä en kyllä yhtään ihmettele enkä surkuttele - tervemenoa.

Päätöksenteon karkaaminen entistä kauemmas. Jo karttaa katsomalla näkee, että Raisio tulisi olemaan yksi kaukainen lähiö ja kaupunginosa uudessa Turussa. Ei tänne paljoa panostettaisi paitsi ehkä muutamia kaupungin vuokrataloja voitaisiin rakentaa maahanmuuttajia varten. Valtuutettuja uudessa suurkunnassa tulisi olemaan edelleen tuo 67, mitä Turussa jo on. Todennäköisesti suurin osa valtuutetuista tulisi nykyisen Turun alueelta ja entinen Raisio saisi valtuustoon ehkä viitisen edustajaa. En ihmettelisi, jos täällä tapahtuisi sama kuin muissakin liitetyissä kunnissa eli into äänestää ja vaikuttaa laskisi entisestään. No, sehän nykyisille vallanpitäjille kävisi myös vallan mainiosti, kun ette ole oikein viime aikoina äänestäneetkään.

Viiden vuoden suoja-aika kuntien henkilöstölle. Jos tuollaisia pakkoliitoksia aletaan toteuttamaan, niin sitä ennen pitäisi myös purkaa tuo viiden vuoden suoja-aika kuntien työntekijöiltä. Kun ei ole mitään järkeviä laskelmia esitetty yhdistämisestä aiheutuvista säästöistä, niin tuossa nyt ainakin olisi yksi sellainen. Mutta jos edes tuota ei poisteta, niin sitten koko touhu on vain pelkkää sirkusta ja suurempien ongelmien peittelyä. Tosin taitaa Kokoomuskin olla jo niin riippuvainen äänestäjistä, jotka ovat julkisen sektorin palveluksessa ettei tuota irtisanomissuojaa todellakaan tulla purkamaan. Ja ei, en kannata suorittavan portaan poispotkimista, vaan edelleen hallinnon virtaviivaistamista ja byrokratian purkamista. Organisaatio kunnilla on saatava matalammaksi eli väliportaan pikkupomoja ja esimiehiä on karsittava kovalla kädellä.

Lisäys.
Onkohan tässä taustalla ns. Detroit-ilmiö? Keskuskaupungit ovat niin huonossa jamassa taloudellisesti, että verotusta on tulevaisuudessa kiristettävä huomattavasti ja ero ympäryskuntiin alkaisi olla tämän jälkeen merkittävä. Tämä taas lisäisi muuttoa pois keskuksesta kohti ympäryskuntia, mikä edelleen kasvattaisi ahdinkoa esimerkiksi Turussa. Eli jaetaan kurjuutta sitten tasaisesti kaikkialle ja varsinkin ympäryskunnille, jotka ovat edes yrittäneet pitää taloutensa jotenkin kunnossa. En vaan pysty näkemään tässä muuten mitään ideaa miksi tällaista tehtäisiin. Tämän koko uudistuksen pitäisi lähteä maan hallituksesta käsin siten, että siellä ymmärrettäisiin maata uhkaava rakennemuutos ja ei enää lisättäisi paineita kuntien taloudelle. Ongelma ei varsinaisesti ole kunnissa, vaan siinä että on ammuttu itse omiin jalkoihin kaikenlaisilla teollisuutta kurittavilla sopimuksilla ja sitoumuksilla ja näin omilla teoilla nopeutettu taloudellista taantumaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, kuntaliitos, Turku

Rannikkoseudussa olleeseen maahanmuuttojuttuun liittyen

Perjantai 29.11.2013 - Mika Koivisto

Tarkennan ja/tai korjaan muutamia ELY-keskuksen esittämiä lukuja, mitkä mainittiin Rannikkoseudun artikkelissa (RS 26.11). Lähteenä käytän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lukuja. THL:n tilastossa mukana ovat kiintiöpakolaiset ja myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat, sekä perheenyhdistämisen kautta saapuneet henkilöt.

Jutussa mainittiin viime vuosina vastaanotetun 30-40 pakolaista Raisioon. Ensinnäkin termi viime vuosina on epätarkka. Se voi tarkoittaa mitä tahansa kahdesta useampaan vuoteen ja samoin on määrän laita. Tarkoittaako tuo määrää per vuosi vai mitä? Toisaalta epätarkkuus voi olla tahallista ja näin hämärretään itse asiaa ja kierretään faktoja eli tilastoja asiasta.

THL:n ilmoittaa vastaanotetut pakolaiset seuraavasti: 2008 28 henkilöä, 2009 22 henkilöä, 2010 19 henkilöä, 2011 46 henkilöä ja 2012 26 henkilöä. Luvuissa ei ole ns. itsenäisesti kuntaan muuttaneita. 2013 vuodelle tähän mennessä on ELY-keskus antanut seuraavat luvut: 13 sijoitettua, 15 perheenyhdistämistapausta ja 15 itsenäisesti muuttanutta eli yhteensä 43 mutta otetaan huomioon vain 28 henkilöä, jotta puhuttaisiin samasta asiasta kuin THL. Voidaan huomata, että jo parin vuoden summa on suurempi kuin 30-40 henkilöä ja myös suurempia kuin 10-15 henkilöä per vuosi. Tuo luku 10-15 kummittelee näköjään muidenkin kuntien keskusteluissa eli taitaa olla ELY-keskuksen Myllymäen Kallen markkinointikikka. Linkki Kaarinan PS:n aloitteeseen, missä samoja lukuja toistellaan.

Varsin kummallista on myös väitteet tilastoinnin erilaisuudesta verrattuna THL:n lukuihin. Vuoteen 2010 saakka ELY-keskuksen ja THL:n tilastot ovat yhteneviä. Vuodesta 2011 alkaen ELY-keskus ilmoittaakin yht'äkkiä paljon pienempiä määriä. THL siis saa lukunsa Työ- ja elinkeinoministeriöstä, jonka alaisuuteen ELY-keskukset kuuluvat. Alinna taulukko luvuista.

Samoin ihmettelen miten nyt osataan kertoa ns. itsenäisesti muuttaneet tälle vuodelle (15 hlö) mutta ei muille vuosille? THL:n tilastoissa ei siis näy itsenäisesti muuttaneita. Tästä herääkin epäilys, että ELY-keskus on hankkinut näille viidelletoista henkilölle asunnon ja sijoittanut heidät kuntaan ohi kunnallisen päätöksenteon. Onkohan tämä sitä 'otatte tai itkette ja otatte' menetelmää?

Raision kaupungin virkamiehillä taas ei tunnu olevan minkäänlaista tietoa ko. luvuista, vaan kaikki kysytään ELY-keskukselta. Tästä tulee vaikutelma, että kaupunki ei pidä asioista kirjaa eikä tunne omia asioitaan. Mahtaako siis edes anoa korvauksia kaikista henkilöistä, joista lain mukaan meille pitäisi maksaa?

Meillä on nyt siis kolme toisistaan poikkeavaa lukusarjaa samaan tietoon. THL:n, ELY-keskuksen ja Raision kaupungin virkamiesten ilmoittamat.

ELY-keskus tarkastelee asiaa ELY-keskuksen näkökulmasta ja yrittää täyttää Työ- ja elinkeinoministeriön heille asettamia tavoitteita maahanmuuttajien kuntiin sijoittamisesta. Tämä lisää painetta huomattavasti kuntien sosiaali- ja terveyspuolelle. Ja täytyy huomioida myös se, että valtio on jatkuvasti leikannut kuntien saamia valtionosuuksia. Miksi me siis suostuisimme tällaiseen, koska pakostahan ei ole kyse?

Minulla on luottamushenkilönä mielestäni vastuu kunnan asukkaista ja näin ollen tarkastelen asiaa taloudellisesta näkökulmasta ja Raision etua ajatellen. Tämä edunvalvonta koskee myös jo Raisiossa asuvia maahanmuuttajia. Nyt pitäisi löperöimmänkin poliitikon ymmärtää taloudellinen tilanne. Lisäämällä menoja sosiaalisektorille joudumme leikkaamaan muilta edunsaajilta palveluja, koska budjetti on nollasummapeliä. Lopputulos on tällä menolla se, että rahat on jatkuvasti loppu ja palveluja leikataan entisestään.

Tosiasia on myös muiden lähikuntien kielteinen suhtautuminen maahanmuuttoon. Tämä näkyy suoraan Raisioon sijoitettavien määrässä ja kustannuksissa, jos mitään ei tehdä. Jostain syystä tämä asia ei mahdu Raision päättäjien ymmärrykseen. Poliitikot eivät täällä uskalla kyseenalaistaa kuntaan sijoittamista ja siitä seuraavia mahdollisia haittoja ja kustannuksia. Aikamoista itsepetosta ja kuulijoiden halveksuntaa sanoa että maahanmuutosta on pelkästään myönteisiä vaikutuksia, vaikka esimerkit muualta ovat päinvastaisia.

Vastuullisuudellakin tätä asiaa on perusteltu mutta lähiseudun maahanmuuttomääriä tarkastellessa voidaan todeta Raision kantaneen vastuuta enemmän kuin muut ja enemmän kuin taloutemme olisi sallinut.

Vaadinkin nyt muilta valtuutetuilta ja luottamushenkilöiltä selkeitä kulujen leikkauskohteita sosiaali- ja terveyspuolelta, jotta saamme talousarvion pitämään. Maahanmuutosta he eivät ole valmiita näillä näkymin leikkaamaan tarpeeksi, vaikka toiminta ei kuulu kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Olen aiemminkin kirjoittanut tämän olevan arvovalintakysymys. Jostain tuo raha leikataan joka tapauksessa.

Esitin 1-5 henkilön vastaanottoa siitä syystä, että jo tuon määrän saattaminen vuodessa osaksi yhteiskuntaa on erittäin haastava tehtävä. Kaupunginjohtajan esitys 25/kolme vuotta on lähes samaa luokkaa kuin nykyinen käytäntö. Nythän on väitetty vuodessa otetun 10-15 henkilöä mutta oikeat lukumäärät ovat moninkertaisia esitettyihin lukuihin verrattuna ja kukaan ei ole lukumäärien perään ennen minua kysellyt.

Lisäksi esityksestä puuttuu valvonta ja se, että miten toimitaan jos vastaanotettujen määrä ylittyy jo ensimmäisenä vuotena.

Taulukko 1. Taulukossa eri vuosien lisäykset henkilömäärinä kuhunkin kategoriaan. Vuodelle 2013 on vain ELY-keskuksen ilmoittama 13+15+15 henkilöä eli yhteensä 43 henkilöä.

Vuosi

Kieli muu kuin suomi, ruotsi, saame

Ulkomaan kansalaiset

THL:n tilasto

ELY:n tilasto kotouttamisohjelmasta

Raision saamat luvut ELY:stä

2007

95

51

15

15

-

2008

83

51

28

28

25

2009

97

74

22

22

17

2010

76

52

19

19

10

2011

85

79

46

37

15

2012

106

51

26

13

12

2013

104

43

13+15+15=43

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, ELY-keskus, maahanmuutto

Maahanmuuttosopimuksen käsittelystä

Keskiviikko 27.11.2013 - Mika Koivisto

Kaupunginhallituksen kokous oli aika mielenkiintoinen johtuen juurikin tuosta maahanmuuttoasiasta eli vastaanottomäärien päättämisestä. Puheenvuoroja oli taas pyydetty runsaasti ja tästä seuraakin yleensä pieniä ongelmia ainakin allekirjoitteneelle, kun pitäisi pystyä vastaamaan tai kommentoimaan useamman puhujan sanomisia oman vuoron sattuessa kohdalle ja sitten vielä yrittää lisätä omia asioita samaan kommenttiin.

Kokouksen aikana ei tullut oikeastaan uutta asiaa muuta kuin yhden vuoden lukujen osalta (2013). Kaikki muu on ainakin minulle tuttua huttua ja odottaisinkin vastapuolelta jo hiukan enemmän haastetta ja yritystä. Toisaalta heille riittää se, että suurin osa nielee selitykset ja antaa menon jatkua entisenlaisena. Ja entisenlaisena toiminta jatkuukin niin kauan kunnes Raisiossakin poliitikot uskaltavat kysyä ja kyseenalaistaa nykyisen toiminnan mielekkyyden ja kustannukset. Edistystä tällä saralla on kyllä tapahtunut viime keväästä mutta vieläkin aihe tuntuu olevan osalle liian arka ja pelätään leimautumista.

Paikalla olleen asiantuntijan selvitykset luvuista olivat mielestäni sekavia ja Raision kaupungin virkamiehillä ei ole ollut edes sen vertaa esittää tilastoja.

Itse käytän omien juttujeni pohjana THL:n Sotkanetistä saatavia lukuja. THL saa esimerkiksi juuri tuon vastaanotetut pakolaiset -luvun Työ -ja elinkeinoministeriöstä, jonka alaisuuteen ELY-keskukset kuuluvat.

Sellainenkin tieto kokouksesta tuli, että Raision väestönkasvun lisäys vuodesta 2007 alkaen on ollut käytännössä ulkomaalaisista johtuvaa. Tämä kyllä näkyy toimeentulotukimenoissa. Toimeentulotuki euroa/asukas on Raisiossa lähes kaksinkertainen Varsinais-Suomeen verrattuna ja noin 40 prosenttia suurempi kuin koko maan keskiarvo.

Tätäkin ihmeteltiin hyvinvointikertomusta käsitellessä, että jostain syystä Raisiossa on sosiaali- ja terveystoimen menot lähteneet kasvuun vuonna 2007. Oli siinä vaiheessa kokousta kai jo unohtunut edellisen asian käsittelyn yhteydessä mainittu väestönkasvu.

Kokouksen aikana kaupunginjohtaja muutti pohjaesitystä siten, että nyt olisi tarkoitus ottaa vastaan 25 henkilöä kolmen vuoden aikana. Esitykseen ei kirjattu erikseen mainintaa siitä, että luvuissa pitäisi ottaa huomioon esim. perheenyhdistämisten johdosta kuntaan sijoitettavat maahanmuuttajat. Tämä asia täytyy yrittää muuttaa valtuustossa, koska jo nyt Raisioon on ollut tapana sijoittaa alaikäisiä maahanmuuttajia ja sen takia määrät ovat olleet paljon suurempia kuin on sovittu. Tämä johtuu siis perheenyhdistämisistä.

Tuo 25 per kolme vuotta ei oikeastaan eroa millään lailla nykyisestä käytännöstä. Tällä hetkellä Raision johtava sosiaalityöntekijä on jatkuvasti esittänyt, että Raisioon on otettu vain 10-15 henkilöä vuodessa. Todelliset luvut ovat olleet paljon suurempia.

Eli jos käytämme uutta 5-10 henkilö vuodessa tavoitetta mutta käytäntö jatkuu samana, niin todelliset määrät tulevat olemaan luultavasti 20-30 henkilöä vuodessa. Ja päälle lisäksi ns. itsenäisesti muuttavat.

Näistä luvuista on tarkemmin kerrottu toisessa jutussa, joka ilmestyy tämän kirjoituksen jälkeen.

Muutama kommentti vielä keskusteluun ja sen tasoon liittyen.

Olen lähettänyt keräämiäni tilastoja ja havaintoja muille kaupunginhallituksen jäsenille ja kokoukseen kutsutuille, koska mielestäni on parempi, että asianosaiset voivat etukäteen tutustua kommentteihin ja vastata niihin mahdollisimman hyvin valmistautuneina. Pelaan siis avoimin kortein, koska minulla ei ole asian suhteen mitään salattavaa. Jos lukisin pelkästään kokouksen aikana monisivuisen paperin lukemattomine lukuineen, niin ei siitä kenellekään jäisi kunnolla mitään mieleen.

No, tätäkin tapaa vasemmiston Lehtonen kritisoi ja kertoi, että ei halua saada tällaista postia. Voin kyllä tästä lähin jättää lähettämättäkin, koska selkeästi ainakaan Lehtonen ei tarvitse faktoja päätöksentekonsa tueksi. Onkohan koskaan tarvinnut?

Sitten asiasta.

Kuntalehti:”Maahanmuuton vaikutuksista on pystyttävä käymään avointa keskustelua päättäjien ja kunnan kanta-asukkaiden kesken.”

Keskustelua kyllä käydään mutta kuinka avointa ja järkevää keskustelu sitten on. Lähinnä tuolla kokouksissa kuulee jotain henkilökohtaisia tarinoita siitä miten joku naapuri teki sitä tai tätä jne. Tällainen ei yleensä liity millään tavalla keskustelun kohteena olevaan asiaan ja on täysin epärelevanttia.

Keskustelu aiheesta on kovin tunnepitoista ja asiaan liittyvät kommentit ovat enemmänkin keskustelijoiden subjektiivisia kokemuksia kuin tilastollisia tosiasioita tai muita asiaan liittyviä faktoja. Itse olen maahanmuuttoasiaa seurannut noin kymmenen vuotta ja en aivan noin kevyillä lähtökohdilla lähtisi hallitukseen tai valtuustoon tällaisista asioista keskustelemaan.

Vastapuolella ei tätä ongelmaa ole. Hehän ovat automaattisesti mielessään hyvien puolella pahaa vastaan ja silloin riittää mikä tahansa suunvuoro, kunhan siinä vaikka mainitaan naapurin olleen maahanmuuttaja ja mukava ihminen jne. Ihmettelen kyllä, että mikä on tuollaisen puheenvuoron informaatioarvo, kun puhutaan esimerkiksi vastaanotettujen määrästä ja siitä aiheutuvista kustannuksista ja niiden korvaamisesta.

En myöskään ymmärrä, että miksi minulle tai toisille osanottajille täytyy tuollaisia omia kokemuksia selitellä. Vai onko niin, että jos ei ole mitään asiaa sanottavana, niin sitten lyödään pöytään ns. parempi ihminen -kortti?

Ilmeisesti nämä henkilöt luulevat, että olen tynnyrissä kasvanut ja en ole missään tekemisissä ollut ulkomaalaisten tai ulkomaalaista syntyperää olevien ihmisten kanssa? Voin tässä mainita, että olen kyllä ollut tekemisissä aika monen ulkomaalaisen ja Suomeenkin muuttaneen ulkomaalaisen kanssa elämäni aikana. Tuttujen ja työkavereiden kanssa olen tullut aivan hyvin toimeen ja mielestäni tällainen lässytys voitaisiin jo jättää jonnekin muualle kuin virallisiin kokouksiin.

Kestän myös hyvin sen, että joku väittää kokouksessa minun olevan vaikkapa mielenvikainen. Mielestäni poliittiseen keskusteluun kuuluu kunnon väittelyt ja retoriikka mutta sitten on myös oltava itse valmis ottamaan vastaan höykytystä. En henkilökohtaisesti menisi kenestäkään julkisuudessa käyttämään luonnehdintaa mielenvikainen, jos sattumalta olen eri mieltä käsiteltävänä olevasta asiasta. Mutta voisin käyttää esimerkiksi sanoja suvakki tai hyödyllinen idiootti.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, maahanmuutto

Valtuuston budjettikokous

Tiistai 12.11.2013 - Mika Koivisto

Veroista ja talousarviosta on nyt äänestetty. Kärsijä ja maksaja on tavallinen veronmaksaja. Korotus on 1,25 prosenttiyksikköä eli veroprosentti on ensi vuodesta alkaen 19,75%. Taitaa olla jo kolmas perättäinen vuosi, kun veroa nostetaan. Lisäksi nousee kiinteistöverot ja vesimaksut. Verorasitus per asukas on noin 290 euroa vuodessa ja tuosta voisi näppituntumalla arvioida perheen käteen jäävien tulojen laskevan ainakin 1000 euroa/vuosi. Kunnalle kertyy tuloja noin 7-7,5 miljoonaa euroa enemmän kuin jos verot ja maksut olisivat jääneet tämän vuoden tasolle.

Perussuomalaiset yrittivät pitää kunnallisveron korotuksen yhdessä prosenttiyksikössä, mikä sekin on paljon, mutta jouduimme enemmistön jyräämäksi.

Kun kuuntelee puheita valtuustossa, niin paljon esitetään sellaista että kunnan työntekijät olisivat tässä kärsijöitä ja ainoita maksajia. Ainakin siinä tapauksessa, jos veroja ei koroteta puhujien mielestä tarpeeksi. Minä väitän, että ne kärsijät tulevat kyllä aivan eri sektorilta tai sektoreilta kuin julkiselta puolelta. Näin suurilla maksujen korotuksilla asukkaiden käytössä olevat tulot laskevat huomattavasti ja siitä edelleen seuraa paikallisten yritysten palveluiden vähentynyt käyttö. Veroja ei kerry enää samaa tahtia ja pahimmassa tapauksissa yritykset joutuvat vähentämään työntekijöitä, mikä edelleen ruokkii taantumaa ja veroja kertyy taas vähemmän.
Kun tarkastelee vaikkapa Raision valtuuston tai lautakuntien jäsenten työnantajia, niin arviolta noin puolet on töissä kunnilla. Joko Raisiossa tai naapurikunnissa. Tietoa ei ole paljonko on sellaisia luottamushenkilöitä, joiden puolisot ovat kunnilla töissä. Tämä asettaa mielestäni valtuustojen aseman hieman kyseenalaiseen valoon. Onko valtuusto ja lautakunnat kuntalaisen ja veronmaksajan puolustaja vai kuntatyöntekijöiden käsikassara, jossa jääviys on täysin tuntematon sana tai käsite?
Välillä on jopa sellainen olo, että eiväthän kunta ja kunnan työntekijät ole asukkaita varten, vaan täysin päinvastoin. Kuntalaiset ovat ilmeisesti olemassa sitä varten, että he saavat maksaa kunnan menoja tapahtui sitten mitä tahansa. Kaikki kyseenalaistaminen on veneen keikuttamista.

No, nyt mennään näillä korotuksilla ja seurataan tilanteen kehittymistä. Minulla on epäilykseni asioiden muuttumisesta parempaan suuntaan näiden korotusten jälkeenkään. Todennäköisesti kunnassa huokaistaan nyt helpotuksesta ja jatketaan taas vuosi kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Ensi kesän-syksyn aikana alkaa taas kauhea parku, että budjetit on ylitetty ja kuntalaisten on nyt vaan ymmärrettävä avata kukkaron nyörejään yhteisen hyvän ja sosialismin nimissä. Toivottavasti olen täysin väärässä.

Lisäys 14.11
Perussuomalaiset yrittivät saada valtuuston kokouksessa Raimo Perälahden aloitteen +70-kortin muuttamisen +65 kortiksi vapaa-ajan lautakunnan strategisiin tavoitteisiin. Tällainen muutos olisi erittäin kannatettavaa, jos sillä saataisiin aktivoitua ihmisiä parantamaan lihaskuntoa. Alaraajojen lihaskunnon, ja yleensäkin lihaskunnon, merkitys liikuntakyvyn ylläpidon kannalta on jopa suurempi vanhemmilla ihmisillä kuin aiemmin painotetulla kestävyyskunnolla. Linkki artikkeliin.
Ennaltaehkäisevänä toimintana liikunta toisi säästöjä liikuntakyvyn ylläpitäjänä ja elämänlaadun parantumisena. Ei ehkä tarvittaisi niin paljoa hoitopäiviä sairaaloissa tms ja tuollainen sosiaalinen toiminta piristäisi myös mieltä.
Jostain syystä aloite ei saanut kannatusta kuin perussuomalaisten ja kokoomuslaisten keskuudessa muutamia yksittäistapauksia lukuunottamatta muista puolueista. Vielä kummallisempaa oli, että muutamat seniorivaltuutetut eivät kannattaneet asian lisäämistä strategiaan. Välitön kustannusvaikutus ei todennäköisesti ole suuri, koska aloitteessa on ehdotettu nykyisen hinnan nostamista siinä tapauksessa, että kortin alaikäraja laskee.
Hieman jäi yhden demarivaltuutetun puheista sellainen käsitys, että kortin piiriin olisi pitänyt lisätä joitain muitakin ryhmiä (maahanmuuttajat?) ja taisi joku vasemmiston valtuutettu mainita alle viisivuotiaatkin tässä tapauksessa. No, tuollainen logiikka ei oikein avautu allekirjoittaneelle mutta ehkä asia vielä minulle selitetään, kun asia tulee uudelleen esille. Aloite on tulossa vapaa-ajan lautakunnan käsittelyyn ilmeisesti vielä tämän vuoden aikana.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunnallisveron korotus, Raisio

Talousarvio 2014

Perjantai 1.11.2013 - Mika Koivisto

Raisiossa on nyt käyty läpi ensi vuoden talousarviota hallituksessa. Kokouksien lopputuloksena tällä hetkellä on verojen ja vesimaksujen huomattava korotus. Kunnallisveroa ollaan nostamassa yhden prosenttiyksikön verran ja mm. vakituisten asuinkiinteistöjen kiinteistöveroa 0,1 prosenttiyksikköä eli 25% korotusta siihen. Näillä verojen ja maksujen kiristämisellä tavoitellaan noin 6,5 miljoonan euron lisäystä tuloihin ensi vuonna. Prosentuaalisesti tulojen kasvu on noin 7,2 prosentin verran verrattuna tilanteeseen, jos pitäisimme verot nykyisellä tasolla.

Minun mielestä tuo on aika suuri kasvuprosentti ja enempää en soisi veroja korotettavan. Turun Sanomien pääkirjoituksessa 29.10 todettiin Turun veronkorotuksista seuraavaa:"Turun taloutta ei nosteta kestävälle tasolle kilpailukykyä syövillä, toistuvilla veronkorotuksilla, joiden tuotto katoaa parissa vuodessa yhteiseen jättipottiin." Olen täysin samaa mieltä veronkorotuksista myös Raisiossa ja erittäin pettynyt, että tällaista joudutaan tekemään. Ennen vaaleja vastustin korotuksia ja nyt jouduin mukaan päättämään näinkin rajuista korotuksista. Mielipiteitä veroista ja verojen korotuksista en kyllä edelleenkään ole muuttanut. Veroja toki täytyy maksaa, jos haluamme yhteiskunnan pyörivän ja tuottavan meille palveluita mutta verojen täytyisi olla mielekkäällä tasolla ja maksajien pitäisi kokea, että heidän rahansa ovat tehokkaassa käytössä. En ole kokenut aikoihin Suomessa näin olevan.

Kaupungin toimintojen sisällä nykyinen tilanne on myös epätasa-arvoinen. Konsernihallinnon, sivistystoimen, vapaa-ajan, ympäristötoimen ja teknisen toimen keskukset ovat pysyneet tavoitteissaan ja ensi vuoden arvioissa suht hyvin ja jopa alittaneet ne. Sosiaali- ja terveystoimessa taas ylitys on huomattava ja seuraa pidemmän aikavälin trendiä. Tässä ollaan tilanteessa, jossa muut kärsivät, kun yksi alisuoriutuu. Suorittavaa porrasta ei voi syyttää, koska työtä tehdään ilmeisesti kovien paineiden ja kiireen alla. Mutta jossain menee pieleen, jos annetut raamit ylitetään jatkuvasti. Ongelmia saattaa siis olla virkamiesjohdossa ja päällikkötasolla. Ehkä töitä ei osata organisoida ja resursseja kohdentaa oikein, mene ja tiedä.

Vertailtaessa Raision ja Ruskon menoja sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa (sivu 90-91 koko arvio, sivu 49-50 sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta) voi huomata joissain kohdin Raison menojen olevan moninkertaiset Ruskoon verrattuna. Raision ja Ruskon suhde väkiluvussa on noin 4,1. Alla noin arvot eri kohdissa.
Aikuisten psykososiaaliset palvelut yli 14 kertainen
Aikuissosiaalityö yli 20,5 kertainen
Erikoissairaanhoito 4,5 kertainen
Hoito- ja hoivapalvelut 6,5 kertainen
Kuntoutus 5,9 kertainen
Perhepalvelut 4,3 kertainen
Suunterveydenhuolto 4,2 kertainen
Vammaispalvelut 3,4 kertainen
Vastaanottopalvelut 4,1 kertainen

Listaan tähän ulkomaalaisten ja muun kuin suomen, ruotsin ja saamenkielisten osuuden Raisiossa ja Ruskolla:
Ulkomaalaiset 931/42~22 kertainen ero.
Muu kieli kuin suomi, ruotsi tai saame 1307/54~24 kertainen ero.

Voi olla ettei tilastoista tulisi vetää viivasuoria johtopäätöksiä mutta tuollaisia tilastot kuitenkin ovat ottamatta kantaa niihin sen enempää.

Edelliseen liittyy myös tämä uutinen

Määrä ei ole suuri mutta lisää vanhojen päälle.


Kuten jo kollegoille kirjoitin. Meiltä loppuvat rahat tällaisissä operaatioissa ja rahojen loppumisen jälkeenkin on Euroopan ulkopuolella odottamassa muutama sata miljoonaa tulijaa. Oma toimintamme on yksi hyttysen kusi Itämeressä kokonaisuuden kannalta mutta Raision kaupungin talouden kannalta katastrofaalinen. Raisio on kuitenkin jo tähän mennessä kantanut vastuuta paljon enemmän kuin muut alueen kunnat, joten nyt voisi olla meidän aika vetää henkeä uusien sijoitusten sijaan. Lisäksi pitäisi nostaa asiasta keskustelua, että mikä on se määrä mihin Raisiossa pyritään ulkomaalaisväestön osalta. Nyt sellaista sovittua lukua ei ole, vaan homma näyttää pyörivän muutaman virkamiehen fiilisten mukaan ihan vaan näppituntumalla.
Tilanne vastaanotettavien osalta viime vuosina.

Nyt saattaa kuitenkin olla pientä ryhtiliikettä tulossa Raision ja ELY-keskuksen välisen sopimuksen muodossa koskien kuntaan sijoitettavia pakolaisia. Riippuu tietenkin kannasta, jonka muut puolueet ottavat asiaan mahdollisessa tilanteessa, missä asia otetaan esiin.
Contact your local dealer, eiku politician.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Talousarvio, Raisio

Kyy povellamme

Torstai 17.10.2013 - Mika Koivisto


Koskahan normaali äänestäjä ja veronmaksaja ymmärtää, että äänestämällä vasemmistoa ja/tai vihreitä nousevat elämisen kustannukset tuntuvasti?
Jos energian hintaa nostetaan, näkyy se kaikilla elämän aloilla. Tärkeimpinä tietysti ovat elintarvikkeiden hintojen nousu ja varsinkin Suomessa lämmityskustannusten nousu. Jos kuntaan otetaan elintasopakolaisia, rahaa palaa palveluihin enemmän, verotus kiristyy ja sosiaaliset ongelmat lisääntyvät. Siinä pari esimerkkiä.
Tämän takia on tärkeää tuoda esiin vihreän poliitiikan seuraukset. Kustannuksia ja vahinkoja on tuotava julki ja haihattelevaa ideologiaa on vastustettava.

Olen miettinyt onko keskiverto kuntalaiselle verotuksen kiristymisen syy-seuraussuhde selvillä? Uskoisin tavallisen Matti ja Maija Meikäläisen ymmärtävän alentuneen elintason syyn, jos hän on kannattanut verotusta lisääviä ja elintasoa laskevia ideoita ja aloitteita. Mutta miksi hän sitten edelleen tekee näin ja kannattaa hänelle vahingollisia aatteita ja toimenpiteitä?
Voi olla, että on hienoa ja ylvästä vastata kaikenmaailman gallup-kyselyihin aina kannattavansa ties mitä ympäristöveroja mutta riittääkö ymmärrys siihen saakka, kun oma sähkölasku vuoden parin päästä onkin huomattavasti korkeampi. 
Tottakai tähän yhtälöön tarvitaan vielä hölmöjä poliitikkoja, jotka seuraavat ja uskovat kaikenkarvaisia kyselyjä, mitä viheraatteeseen kallellaan olevat toimittajat lehtiin suoltavat. 
Otetaan esimerkiksi ns. ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen hillitseminen, mitä mm. Vihreät käyttävät keppihevosenaan. 
Tehdään kyselyjä yms. ja annetaan vastaajille joku helppo valmis vastaus muodossa, että eikö olisikin hyvä asia, jos ilmaston muuttuminen saadaan pysäytettyä vain kahvikupin hinnalla per päivä? Siinä sitten vastaaja yrittää päästä kiusallisesta tilanteesta vastaamalla kohteliaasti, että tottakai ja hyvää päivänjatkoa ja on vähän kiire, kun tuo jauhelihakastike on palamassa pohjaan. Kysymyksen asettelussa ei tietenkään mainita mikä se kahvikupin hinta mahtaa olla ja että se koskee jokaista suomalaista jokaikinen päivä. Onko se 10 senttiä vai 2 euroa vai vieläkin enemmän per kahvikuppi? Tuossa on jo vaihtelua 36,5 - 730 euron välillä. Ja luku on euroa/nuppi eli nelihenkisellä perheellä anekauppa maksaa silloin 146 - 2920 euroa vuodessa ylimääräistä. Tällaisia kahvikuppiperusteluja kuulee tämän tästä ns. asiantuntijoiden suusta ja joka kerta esitys on yhtä epämääräinen. 

Voi vain kuvitella, millainen yhteiskunta olisi, jos vihreän aatteen poliitikkoja olisi enemmän vallassa. Jo pienelläkin määrällä nuo vihreät taivaanrannanmaalarit ovat saaneet paljon vahinkoa aikaiseksi. Euroopan kilpailukyky on lähes tuhottu, kun esim. Hassi&kumppanit ovat hääräilleet hehkulamppu-, päästökauppa-, rikkidirektiivien jne parissa.
Ei heille ole tärkeätä se, miten Suomessa voidaan. Heille on tärkeintä se, miltä heidän oma toimintansa näyttää muille aatteen aivopesemille. Isänmaa ei tälle ryhmälle merkitse mitään ja on tuskin edes top 5:ssä, kun viiteryhmiä laitetaan järjestykseen. Ensin tulevat kaikenmaailman kansainväliset viherterroristijärjestöt, kuten esimerkiksi Greenpeace, ja vasta paljon myöhemmin Suomi ja suomalaisten etu. 

Yhteistä viher- ja/tai vasemmistohaaveilijoille on lähes täydellinen ymmärtämättömyys tai piittaamattomuus taloudesta. Kaikkea kivaa kaikille. Lähes mitä tahansa idioottimaista ideaa kannatetaan, jos joku vain muistaa esittelyssä mainita jonkun taikasanan, kuten esimerkiksi ilmaston muutos, ympäristöystävällinen, monikulttuuri, uusiutuva energia, työvoimapula, maahanmuutto... Tässä vaiheessa aivot ovat jo kytkeytyneet johonkin kummalliseen euforiseen tilaan ja ainoa kysymys on enää, että minne voidaan allekirjoittaa, hinnasta viis.

Hyvä kirjoitus vihreästä harha-aatteesta ja mm Greenpeacesta ja IPCC:stä täällä.

Pidän Raision Perussuomalaisten ensisijaisena tavoitteena olla blokkaamassa tai hidastamassa vihervasemmiston suurimpia idioottimaisuuksia. Jo se, että me olemme olemassa ja saimme viisi valtuustopaikkaa hidastaa maailmanparantajien toimintaa, koska vasemmistoblokilla ei ole enää enemmistöä valtuustossa. 
Yritetään pitää jalat maassa ja tuoda maalaisjärkeä ja kansan ääntä politiikkaan. Jos kukaan ei ole kyseenalaistamassa ja vastustamassa punavihreää hinnasta viis maailmanparannusta, tulee tästä maasta todella ankea ja erittäin kallis paikka elää. Tosin jos tuota utopiaa ei vastusteta myös Euroopan tasolla, on peli menetetty.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, vihreät, vasemmisto, IPCC, Greenpeace

Lyhyesti valtuustosta

Maanantai 14.10.2013 - Mika Koivisto

On se uskomatonta, mitä yksikin Vihreiden valtuutettu saa hölmöjä ideoita läpi valtuustossa. Tietysti siihen tarvitaan avuksi koko vasen laita ja tarpeeksi hyväuskoisia, jotka luulevat asian aina olevan ehdottomasti hyvä, jos ehdotus sisältää mm sellaisia sanoja ja käsitteitä kuin ilmaston muutos, ympäristönsuojelu ja uusiutuva energia.
Onneksi kyse oli vain kaupungin strategiasta eli ihan diipadaapa-juttua mutta saatiinpa siihenkin sitten aikaa kulumaan. Ja tietysti taas paljastui hieman valtuutettujen asenteita tiettyjä asioita kohtaan. Sanonpahan vaan, että tuolla porukalla on aika vaikeaa saada mitään järkevää ehdotusta läpi. Jopa Keskustakin lipeää haihatteluun ja maailmanparannukseen oikein urakalla.
Vae victis vai pitäisikö sanoa voi veronmaksajaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, strategia

Seudullinen kotouttamisohjelma

Sunnuntai 26.5.2013 - Mika Koivisto

Seudullinen kotouttamisohjelma

Raision valtuustoon on tulossa käsittelyyn seudullinen kotouttamisohjelma (linkki) 10. kesäkuuta. Hankkeessa on mukana 11 kuntaa ja aloite ohjelmasta on lähtenyt Raision kaupungilta. Ohjelman laajuus on ehdotuksessa 91 sivua.

Muiden kuntien suhtautuminen uuteen ohjelmaan ei ole tiedossa. Kun kysyin asiasta, niin virkamies vastasi suhtautumisen olleen myönteistä. Tarkemmin kysyttyäni suhtautuminen oli ollut myönteistä sosiaalipuolen työntekijöiden keskuudessa. Eli seudullista kotouttamisohjelmaa ei ole ehkä käsitelty vielä muualla.

Raisiossa käytössä oleva vanha kotouttamisohjelma on yhdeksän sivua. Ohjelma

Ei taida olla missään tietoa miten meillä on mitattu tuon vanhan kotouttamisohjelman onnistumista? Onko jossain tietoa, että miten ohjelmaa mitataan? Ja onko onnistumisen kriteerit asetettu järkevästi ja tarpeeksi kunnianhimoisesti? Jos ei mittareita ole tai mitään ei mitata, niin yleensä kyseessä on vain puuhastelu.

Tästä eräs kansanedustaja kirjoitti osuvasti:”Kotoutumisen onnistumista tulisi arvioida objektiivisilla ja mitattavilla seikoilla kuten tukiriippuvuudella, työttömyydellä ja suhteellisella edustuksella rikostilastoissa. Jos nämä mittarit näyttävät vuodesta toiseen yhtä synkkiä tai yhä synkkeneviä lukuja, pitää todeta, että kotouttaminen ei nyt toimi, kulutettiin siihen kuinka paljon rahaa hyvänsä, ja viihtyi Fatima miten mainiosti tahansa. Jos parempaa, eli parempia tuloksia tuottavaa, kotouttamismetodia ei löydy, tai jos sellaiseen ei ole rahaa, on puututtava siihen ainoaan liikkuvaan osaan, johon kokemusperäisesti voidaan puuttua, nimittäin ongelmaisten maahantulijoiden määrään.”

Uudestakin kotouttamisohjelmasta puuttuu tieto ohjelman onnistumisen mittaamisesta. Ja tietysti ohjelman mahdollisesti aiheuttamista lisäkustannuksista.

Uutta ohjelmaa perustellaan lailla kotouttamisen edistämisestä (1386/2010) ja on annettu ymmärtää, että tuo laki käytännössä vaatii hyväksymään ohjelman sellaisenaan. Lain 32 § sanoo kuitenkin:”Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. “

Meillä on siis jo ohjelma olemassa ja tuon 32 §:n mukaan riittää, jos tarkistamme ohjelmaa neljän vuoden välein. Ohjelmalla ei kai ole merkitystä nykyiseen vastaanottopolitiikkaan mutta uusi ohjelma on niin laaja, että siinä on pakostakin kustannuksia lisääviä kohtia ja asia tulisikin palauttaa uudelleen valmisteluun. Tuossa ohjelmassa häiritsee myös sitä valmistelleen ryhmän kokoonpano. Melkein kaikki mukana olleet ovat tavalla tai toisella mukana maahanmuuttoklusterissa ja näin myös heidän oma toimeentulonsa on riippuvainen maahanmuutosta.

On oma virheeni, etten esittänyt asian palauttamista jo hallituksen kokouksessa. Mutta koska asiaa ei oltu otettu puheeksi muiden ryhmien kanssa ennen kokousta, olisi ollut epätodennäköistä, että esitys olisi saanut kannatusta. Puhetta ohjelmasta oli kyllä useamman puhujan ja puheenvuoron verran ja taisi keskustelussa tovi vierähtää.

Nyt olen ainakin ilmoittanut muiden puolueiden valtuustoryhmille, että todennäköisesti Raision Perussuomalaiset tulevat esittämään asian palauttamista tai hylkäämistä. Toivottavasti asia herättää keskustelua muissa ryhmissä.

Vielä tärkeämpää olisi, että keskeytetään toistaiseksi sosiaalisten maahanmuuttajien sijoitus kuntaan ja yritetään saada tänne jo sijoitetut työelämään (ei tempputyöllistämisiä) ja opiskelemaan. Ja varsinkin oppimaan, miten Suomalaisessa yhteiskunnassa eletään ja käyttäydytään. Nykyisessä ja tulevassa taloudellisessa tilanteessa emme voi ottaa enää enempää yhteiskunnan tuella eläviä asukkaita vastaan. Raisio on jo osallistunut tällaiseen hyväntekeväisyyteen enemmän kuin kukaan meiltä voi vaatia. Tähän asti maahanmuutto on ollut Raisiossa asia, jota on pyöritetty virkamiesten toimesta ja asiaan ei ole ollut joko mielenkiintoa tai rohkeutta puuttua leimautumisen pelossa. Sen seurauksena kustannukset ovat Raisiossa kasvaneet ja yhteisestä potista on entistä vähemmän jaettavaa. Ei meitä auta, jos valtio korvaa osan kustannuksista kolme vuotta, koska tuon ajan jälkeen joudumme etsimään nekin rahat jostain. Ja edelleen muistutan siitä, että valtion maksamat rahat ovat meidän maksamia verorahoja (ja velkaa ulkomailta). Tämä asia tuntuu olevan osalle virkamiehiä ja luottamushenkilöitä vaikea ymmärtää.

Tähän loppuun laitan pienen lainatun tekstinpätkän. En muista mistä se on mutta tuskin se lähdettä kaipaa.

“Turvapaikka on liiketoimintaa. Se on kukoistavaa liiketoimintaa ...

... hyötyjiä ovat etenkin hyvin organisoituneet turvapaikka- ja maahanmuuttopainostusryhmät ja niihin liittyvä sosiaaliteollisuuden haara, joka on löytänyt turvapaikkaliiketoiminnasta itselleen olemassaolon oikeutuksen ja samalla myös houkuttelevan tulonlähteen. ...

Liiketoiminta turvapaikkojen, maahanmuuton ja integraation parissa on synnyttänyt tiheän instituutioiden ja struktuurien verkoston, joka tarvitsee vakaan jatkuvan virran uusia ”asiakkaita” säilyäkseen elossa ja voidakseen kasvaa edelleen. Turvapaikka-asianajajat ja sosiaalipedagogit, hoivahenkilöt ja kurssien tarjoajat, tulkit ja kirkon, valtion tai osin valtion tukemat ”avustusorganisaatioiden” ja yhdistysten toimitsijat – he kaikki tarvitsevat jatkuvasti uusia turvapaikanhakijoita tai integroitumisongelmia potevia tapauksia voidakseen vaatia lisää rahaa ja resursseja toimintaansa ja heillä on tyypillisesti varsin vähän mielenkiintoa, että heidän suojattiensa asema jollakin tapaa muuttuisi.”

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kotouttamisohjelma, Raisio

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »