Vuoden 2019 asioista Raisiossa

Lauantai 5.1.2019

Uusi vuosi politiikan osalta Raisiossa käynnistyy tammikuun puolivälin paikkeilla.

Tänä vuonna odotettavissa keskustelua ja päätöksiä mm. joukkoliikenneratkaisusta, E18-tiehen liittyvistä asioista, Kuloistenniityn tievarauksesta, maahanmuutosta, yksityisteiden kunnostamisesta, kaupungin osallistumisesta ja sitoutumisesta kaikenlaisiin hiilineutraalisuushankkeisiin, jne.

Joukkoliikenneratkaisusta päättäminen on siirtynyt jo muutamia kertoja ja viimeinen tieto on, että päätös pitäisi tehdä kevään aikana. Nyt Turusta on kuitenkin kuulunut huhuja, että päätöstä ei Turussa tehtäisikään vielä, koska päättäjät pelkäävät kevään eduskuntavaaleja eivätkä uskalla vieläkään kertoa kantaansa asiaan.

Raisiossa muut poliittiset ryhmät kuin Perussuomalaiset ovat myös nihkeitä kertomaan kantaansa joukkoliikenneratkaisuun. No, ehkä nyt Vihreät ovat aika selkeästi raitiotieratkaisun takana. Suurimmat ryhmät ilmeisesti haluaisivat laittaa rahaa palamaan kunnolla mutta ovat sivusta seuranneet yleisen mielipiteen kehitystä ja siksi panttaavat kantaansa loppuun saakka.
Perussuomalaiset ovat tässäkin asiassa liikkeellä jalat maassa ja järki päässä eli emme näe tarpeelliseksi lähteä mukaan raitiotie- tai superbussihankkeeseen.

Raisiossa päätöstä ei jostain syystä uskalleta tehdä itsenäisesti ennen Turkua, vaan kaupunginjohtajan taktiikkana on odottaa Turun ratkaisua ja vasta sen jälkeen tuoda joukkoliikenneratkaisu kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi. Minun mielestäni taas Raisio voisi olla tässä aloitteellinen ja päättää oman kantansa ennen Turkua. Tämä olisi reilua kaikkia kohtaan ja päätöksellä voitaisiin ohjata myös Turun päätöstä joukkoliikenteestä realistisempaan suuntaan.

E18-tien ja Kuloistenniityn tievaraus liittyy löyhästi toisiinsa ja joukkoliikenneratkaisuun.

E18-tien työmaan aloitus Raision kohdalla on siirtynyt noin vuodella eteenpäin. Toivottavasti tuo ylimääräinen aika osataan käyttää Raision ja raisiolaisten ihmisten ja yritysten etujen ajamiseen.

Tiehankehan on valtion, joten myös sivuteiden ja muiden liikennejärjestelyjen täytyy olla valtion kontolla. On erittäin tärkeää, että hankkeessa mukana olevat virkamiehet uskaltavat olla tässä asiassa selvästi raisiolaisten veronmaksajien puolella. Virkamiesten olisi myös kuunneltava asukkaita herkällä korvalla, jotta liikkuminen eri puolilta Raisiota esimerkiksi keskustaan olisi sujuvaa.

Kuloistenniityn tievaraus on herättänyt keskustelua yleisönosastoilla tässä vuodenvaihteen aikana. Vihreät ovat mobilisoineet jäseniään kirjoittamaan yleisönosastoille hieman väritettyjä tarinoitaan.

Tievaraus Satakunnantieltä Myllyn alueelle on ollut ilmeisesti olemassa jo vuosia ja kustannuksiakin on jossain vaiheessa laskettu. Tien rakennuskustannukset on aikoinaan arvioitu korkeiksi ja hanke on laitettu ns. hyllylle.

Tievaraus ei siis automaattisesti tarkoita tien rakentamista mutta se on hyvä olla olemassa tulevia vuosia tai vuosikymmeniä varten. Jos alue nyt mennään kaavoittamaan kokonaan luonnonsuojelualueeksi, niin sen jälkeen asia on taputeltu ja asialle ei voida tehdä enää mitään.

Nämä ja muutamat muut asiat ovat siis tulossa tänä vuonna Raisiossa päätöksentekoon. Maahanmuuttoasiat ovat tietysti jatkuvasti mielessä ja varmasti otan asiat tuohon liittyen aina puheeksi, jos vain on mahdollista.

Kommentoi kirjoitusta.

Nykyinen joukkoliikenneratkaisu riittää Raisiossa pitkälle

Lauantai 5.1.2019 - Mika Koivisto

Mielenkiintoinen selvitys joukkoliikennevälineiden välityskyvyistä ja välityskyvyn tarpeista eri reiteillä liittyen Turun joukkoliikenneratkaisuun.

Vielä mielenkiintoisempaa on selvityksen anti Raision osalta.

Tällä hetkellä linjalla Raisio - Kauppatori suurin matkustajakuormitus aamu- ja iltapäivällä on noin 280-315 matkustajaa/tunti/suunta. Tuostakin taitaa suurin osa olla välillä Kauppatori - Raunistulan koulu, kuten raportin ennusteessa mainitaan.

Telibussin kapasiteetti löysästikin laskettuna on 60-70 matkustajaa ja teoreettinen enimmäisvälityskyky 80-90 matkustajaa. Jos lasketaan tuolla alimmalla luvulla eli 60 matkustajaa ja kymmenen minuutin vuorovälillä, niin välityskyky on silloin 360 matkustajaa/tunti/suunta. Riittää siis paremmin kuin hyvin.

Jos vuoroväliä lyhennetään viiteen minuuttiin ja kasvatetaan matkustajamäärää per bussi maltillisesti ja oletetaan määrän olevan 70 matkustajaa, niin välityskyky olisi silloin 840 matkustajaa/tunti/suunta

Selvityksen mukaan Raisiolle riittäisi nykyinen telibussi vielä 2050-luvulle saakka, jos vuosittainen kasvu matkustajamäärissä on noin 2 %. Jos matkustajamäärien kasvu olisi huomattavasti väestönkasvua nopeampaa eli 3,7 % vuodessa, niin telibussi riittäisi Raision osalta hyvin 2040-luvulle.

Raitiotietä, ja superbussia, tarvittaisiin vasta, jos matkustajamäärät kasvaisivat niin paljon, että matkustajia olisi vähintään noin 1000/tunti/suunta.

Nyt viimeistään Raisiossa voitaisiin tehdä suoraselkäisesti itsenäinen päätös joukkoliikenteen osalta, eikä tunkea päätä hiekkaan kuin kamelikurki ikään. Odotan raisiolaisilta päättäjiltä selkärankaa tehdä kerrankin päätös ilman, että seistään Turun selän takana ja syytetään muita, kun mentiin ajopuuna mukana.

Selvityksessä on toinenkin mielenkiintoinen asia koskien Itäharjun Tiedepuiston alueen väestönkasvua. Jos alueelle halutaan 3180 uutta asukasta vuoteen 2035 mennessä, edellyttää tuollainen kasvu noin neljän kerrostalon rakentamista vuosittain vuosien 2020-2035 aikana.

Olen samaa asiaa sivuten joskus kirjoittanut täällä blogissa tai Facebookissa, että jos Raisioon tulee 40-50 maahanmuuttajaa vuodessa, niin se vaatii aina uuden kerrostalon tulijoille. Ja jos taloja ei rakenneta, niin se tarkoittaa sitä, että vuokrat nousevat ja oma nuoriso joutuu muuttamaan muualle vieraiden tieltä.

Mutta tuo selvityksen laskelma tarkoittaa myös sitä, että Raision väestönkasvu tuskin tulee olemaan kovin merkittävää ja ei ainakaan sellaista, että pikaraitiotietä tai superbussia tarvitsisimme aivan lähiaikoina.
Pienellä laskemisella voidaan todeta, että jos Raision odotetaan kasvavan tuollaiseksi 30 000 asukkaan kaupungiksi vaikkapa tuohon vuoteen 2035 mennessä, niin vuosien 2020-2035 aikana pitäisi tänne rakentaa noin 100 kerrostaloa eli keskimäärin melkein seitsemän taloa vuodessa.
Ei pojat onnistu meillä.

Tällä hetkellä Raisiossa on rakenteilla muistaakseni 4 kerrostaloa ja jo nyt rakennuttajat parkuvat, että ei kannata rakentaa ja kohteet on muutettava vuokrakohteiksi ja valtiota huudetaan mukaan yritysten taseidenparannustalkoisiin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, joukkoliikenne, pikaraitiotie, raitiotie, superbussi

Valtuustossa aloitteita maahanmuuttoon

Tiistai 11.12.2018 - Mika Koivisto

Valtuuston kokouksessa 10.12. perussuomalaisilta kaksi aloitetta liittyen maahanmuuttoon.

Raisio on tunnetusti humanitaarisen maahanmuuton suuri kunta.
Olemme olleet valmiit jopa ajamaan taloutemme kiville, kunhan vaan mikään ei lopeta alati kasvavaa humanitaarista muuttoa kuntaan.

Minun ja perussuomalaisten mielestä Raision päämääränä ja visiona tulisi olla turvallinen ja suomalaisia perheitä kiinnostava muuttokohde.

Suuri määrä humanitaarista maahanmuuttoa kuntaan tarkoittaa mahdollisesti heikentynyttä turvallisuustilannetta, heikentyvää taloutta, ja on tekijä, mikä vaikeuttaa uusien veronmaksajien houkuttelemista kuntaan.

Vaikka Raision ja Ely-keskuksen välillä tehtyä sopimusta humanitaaristen maahanmuuttajien määristä onkin saatu muutettua hieman parempaan suuntaan raisiolaisten eduksi, niin muutos ja sopimuksen valvonta ei ole vielä riittävää.

Kuntaan muuttaa jatkuvasti paljon ns. itsenäisesti kuntaan muuttavia humanitaarisia maahanmuuttajia. Tuollainen muuttoliike on seurausta siitä, että kuntaan on jo keskittynyt suuri määrä maahanmuuttajia joistain tietyistä kulttuureista tai etnisistä ryhmistä ja uudet tulijat haluavat muuttaa kaltaistensa joukkoon.

Tällainen johtaa itseään ruokkivaan kierteeseen ja lisää edelleen ns. itsenäistä muuttoa.

Emme voi suoraan estää tuota ns. itsenäistä muuttoa kuntaa, mutta meidän tulisi vähentää sopimusperusteista maahanmuuttoa kuntaan niin minimimäärään kuin mahdollista.

Liiallinen määrä maahanmuuttajia voi aiheuttaa sen, että tulijat eristäytyvät omiensa pariin ja käyttäytyvät kulttuurinsa mukaan, eivätkä integroidu suomalaiseen kulttuuriin.

Kaupungille tilanne on kestämätön taloudellisessa mielessä, koska tulijat käyttävät paljon palveluita mutta kaupungin tulot eivät lisäänny. Voi jopa käydä niin, että kantasuomalaiset muuttavat pois tai ainakaan uusia veronmaksajia ei helposti kuntaan enää muuta, jos kaupungilla on maahanmuuttajakaupungin maine.

Vastaavanlaisia aloitteita ollaan ennenkin tehty, mutta ehkä aika ja yhteiskunta on nyt kypsempi tarvittaville toimenpiteille.

Kaksi uusinta aloitetta linkissä.

Ja tuosta suoraan aloite 1 ja aloite 2. Aloite 2 liittyy vetovoimatekijöiden selvittämiseen.
Aloite 1 liittyy ikuisuuskysymykseen Raisiossa eli kaupungin ja Ely-keskuksen väliseen sopimukseen humanitaaristen maahanmuuttajien määrään.
Perussuomalaiset on jo vuodesta 2013 yrittänyt vähentää määrän lähelle nollaa mutta muut puolueet eivät ole vielä täysin sisäistäneet maahanmuuton kustannuksia kaupungille ja siksi empivät tukemistamme.
Mutta pientä edistystä asian suhteen on vuosien sitkeän työn jälkeen saavutettu ja ehkä pääsemme taas askeleen lähemmäs tavoitetta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, maahanmuutto

Raision Vuokra-asunnot ostaa asuntoja markkinoilta

Tiistai 27.11.2018

Raision kaupunginhallituksessa (26.11.) käsiteltiin konserniohjeen antamista Raision Vuokra-asunnot Oy:lle. Esityslistalta:
"Raision Vuokra-asunnot Oy on pyytänyt konserniohjeen mukaisesti ennakkokantaa Raision kaupungilta koskien pienten asuntojen hankintaa sekä osallistumista matalaenergiarenkaan rakentamiseen". Valitettavasti asiaan liittyvä liite eli pyyntö on salainen.

Mutta tuossa asiakohdassa pyydetään ohjetta kaupungilta asuntojen ostamiseen markkinoilta.

Esitin ohjeen muuttamista siten, että kaupunki olisi antanut konserniohjeen, missä ei oltaisi puollettu pienten asuntojen hankintaa.
"Raision vuokra-asunnot voi monipuolistaa asuntotarjontaansa erikoiskohteilla tai yksittäisillä asuntohankinnoilla."

Esitys meni äänestykseen ja perussuomalaisten lisäksi esittämääni muutosta konserniohjeeseen kannatti Vasemmistoliitto ja Keskusta. Hävisimme äänestyksen 3 - 7, yhden äänestäessä tyhjää.

Taas tuli päätös, joka on pro business, eikä pro market.
Tuo tarkoittaa sitä, että tuetaan jotain tiettya liiketoimintaa tai yritystä sen sijaan, että oltaisiin vapaiden markkinoiden puolella. Nyt vapaasta kilpailusta ei ole tietoakaan.

Epäselväksi jäi myös, että miksi asuntoja on pakko hankkia juuri ko. kohteesta? Tontin hinnan puuttumisesta kustannusarviossa keskusteltiin myös mutta sekään kysymys tai pohdiskelu ei saanut selvää vastausta.

Kohteessahan on tonttirahaston omistama tontti, ja rahasto tulee aivan varmasti ulosmittaamaan tontin hinnan ja vähän päälle. Asiasta uutisoitiin aivan äskettäin.

Vastaavia kohteita Raisiossa on valmistumassa ja ainakin niiden hinnat ovat alhaisemmat, joten ei hankintaa voi perustella ainakaan edullisemmilla hinnoillakaan.
Tällaisessa suhmuroinnissa on taas riskinä, että RaVu ostaa kalliita omistusasuntoja, joihin ei saada korkeiden vuokrien takia vuokralaisia ja tappion kuittaa selkänahastaan raisiolainen veronmaksaja.

Lisäksi huomio talousarviokäsittelystä:

Kaupunginhallituksen 29.10. kokouksen esityslistalla oli talousarvioasia ja julkisessa liitteessä oli
sivulla 15 kaupunginhallituksen alkuperäinen versio talousarviosta.
”Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot:

Kirjokallion alueen matalaenergiahankkeeseen varaudutaan lainoituksella eli hankkeen kustannukset n. 0,52 Me lainana Raision kaupungilta. Bonava rakennuttaa Raision keskustaan As Oy Raision Sellon, josta Ravu on 23.10.2018 mennessä tehnyt 4 kpl varauksia yksiöistä, hankittavien yksiöiden määrä saattaa vielä kasvaa tai pudota, hankintaan liittyvät selvitykset ovat käynnissä. Siihen lainaa alustavien laskelmien mukaan n. 0,2 Me. Luvut ovat vasta alustavia ja muutoksia saattaa vielä tapahtua.”

Valtuustokäsittelyyn mennessä muutettu versio talousarviosta.
”Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot:

Osallistutaan Petäsmäen Kirjokallion alueella toteutettavaan matalaenergiahankkeeseen. Raision Vuokra-asunnot Oy pyrkii monipuolistamaan asuntotarjontaa mm. hankkimalla pieniä yksittäisiä asuntoja. Toimintavuoden aikana jatketaan suunnittelua myös suuremman asuntokohteen toteuttamiseksi.”

Kommentoi kirjoitusta.

Eduskuntavaalit edessä

Perjantai 9.11.2018

Loppukesästä – alkusyksystä tein päätöksen, että lähden tavoittelemaan eduskuntavaaliehdokkaan paikkaa Varsinais-Suomen Perussuomalaisten listalta.

V-S piirin kokouksessa 7.11. minut valittiin kansanedustajaehdokkaaksi.

Suuret kiitokset luottamuksesta oman paikallisyhdistyksen eli Raision Perussuomalaisten jäsenille, sekä V-S Perussuomalaiset piiriyhdistyksen jäsenille.

Ainoa harmi jäi siitä, että ehdokaslistalle ei mahtunut kaikki halukkaat ja moni todennäköisesti hyvä ehdokas jättäytyi pois tai putosi äänestyksessä listalta. Toivottavasti kaikki jaksavat jatkaa ja yrittää seuraavissa vaaleissa uudestaan.Oma tavoite on kerätä mahdollisimman paljon ääniä yhteiseen pottiin ja tuoda keskusteluun näkökulma, jossa suomalaisten etu on aina tärkein.

Ja eiköhän se siitä, kun jatkaa vaan samalla linjalla kuin Raisiossakin. Kirjoittelun aiheita täytyy hieman laajentaa ja ottaa huomioon koko Varsinais-Suomen ja Suomen etu.

Pääajatuksena suomalaisten hyvinvointi ja vapaampi elämä ilman valtion, poliitikkojen ja virkamiesten puuttumista yksilön valintoihin.
Tavallinen suomalainen tarvitsee puolestapuhujan. Kansalaisten elintasoa ei tule laskea epämääräisiin ilmastosopimuksiin ja tavoitteisiin vedoten.

Tarkoittaa mm. sitä, että asumisen kustannuksia on laskettava. Suomi sijaitsee pohjoisessa ja täällä taloja on pakko lämmittää yli puolet vuodesta. Yhtään uutta ympäristöveroa ei pidä keksiä kustannuksia korottamaan ja vanhoistakin on syytä luopua tai alentaa ostovoimaa leikkaavia turhia ympäristöveroja.

Edellinen pätee myös liikkumiseen. Liikkumisesta on tehty keinotekoisesti liian kallista. Antaa ihmisten päättää millä välineellä he liikkuvat. Valtion ei tule ohjata liikkumista veroluonteisilla rangaistusmaksuilla.

Listaa voisi jatkaa harrastuksilla, ruoalla jne. Antaa ihmisten päättää ja poliitikot & virkamiehet voisivat käyttää aikaansa ja vaivaansa muuhun kuin uusien kieltojen ja sääntöjen keksimiseen.

Edelleen tärkeä teema on haittamaahanmuuton hillitseminen. Tilanne ei ole haittamaahanmuuton osalta ohi, vaikka vuoden 2015 kaltaista suurta laitonta rajojen ylittämistä ei nyt ole päällä. Kuitenkin ollaan edelleen samassa tai hieman suuremmassa määrässä haittamaahanmuuton osalta kuin ennen vuotta 2015.

Eduskunnassa ei tarvita enää yhtään enempää mykkäsiä, anderssoneita, niinistöjä jne. Sinne tarvitaan edustajia, jotka yrittävät parantaa suomalaisten oloja.

Kommentoi kirjoitusta.

Mielipidekirjoitus seudullisesta joukkoliikennehankkeesta

Torstai 1.11.2018 - Mika Koivisto

Kirjoitin mielipidekirjoituksen seudullisesta joukkoliikennehankkeesta ja Raision osallisuudesta hankkeeseen.

Kirjoitus on luettavissa seuraavissa lehdissä:

Turun Seutusanomat
Lue tästä

Rannikkoseutu (luettavissa vain tilaajille)
Lue tästä

Turun Sanomat
Lue tästä

Kun Raision talousarviota on nyt käsitelty kaupunginhallituksessa, niin tiedän olevani oikeassa mielipiteeni kanssa.

Näinkin pienelle kunnalle tuollaiseen hankkeeseen mukaan lähteminen olisi pelaamista suurella riskillä. Jos ja kun hankkeen todelliset kustannukset karkaavat ja joukkoliikenteen liikennöintikulut kasvavat, niin se olisi Raision menoa ja kuntaliitos Turkuun väistämätön.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, joukkoliikenne, raitiotie, superbussi

Ilmastosäntäilyn kustannukset

Torstai 11.10.2018 - Mika Koivisto

Kun IPCC julkaisi poliittisen manifestinsa, on ainakin Suomessa vihervasemmisto + kok + kesk ollut täpinöissään, kun voidaan taas keksiä uusia veroja.

Ely-keskukset ja muu julkinen sektori on tietenkin innoissaan, koska tällaiset hankkeet ja toimenpiteet tarkoittavat käytännössä lisää valtaa ja rahaa julkisen sektorin virkamiehille.
Ja heillehän se sopii. Mikä olisikaan mukavampaa kuin päästä kyykyttämään hallintoalamaisia oikein kunnolla.

Kuitenkin. Jos siirrytään kalliimpiin ja tehottomimpiin teknologioihin energiantuotannossa, on seurauksena kehityksen hidastuminen. Köyhimmissä maissa tuo tarkoittaa sitä, että entistä harvempi ihminen nousee pois köyhyydestä. Rikkaammissa maissa eli teollisuusmaissa tuollainen em. kehityskulku tarkoittaa, että kaikkein heikommassa taloudellisessa asemassa olevat kärsivät eniten kallistuvasta energiasta.

Siksi onkin outoa, että erityisesti vihreät ja muut vasemmistopuolueet rummuttavat radikaalien toimien puolesta. Tosin tuohon saattaa vaikuttaa juuri tuo rahan ja vallan siirtyminen julkisen sektorin hallintaan.

Artikkelissa mainitaan kustannukset, jos EU meinaa leikata päästöjä 80 % vuoteen 2050 mennessä. Kustannukset EU-tasolla ovat 2900 miljardia euroa vuodessa. (2,9 trillion)
Siis vuotuiset kustannukset 2 900 miljardia euroa, joka tarkoittaa yli kaksi kertaan niin paljon kuin EU maat käyttävät yhteensä tällä hetkellä terveyteen, koulutukseen, vapaa-aikaan? (recreation), asumiseen? (housing), ympäristöön, poliisiin ja puolustukseen. Jos siis kaikki suunnitelmat toimisivat suunnitellusti ja koordinoidusti, mikä on todella epätodennäköistä.

Eu:n ajama linja tarkoittaa, että EU on 24 % köyhempi vuonna 2050.

Jutussa todetaan hienosti, että rahat ja panostukset eli fokus tulisi keskittää teknologisten ratkaisujen kehittämiseen, jotta joskus saataisiin sellainen energiamuoto, joka olisi edullinen ja näin jouduttaisi siirtymistä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Hieman pohdintaa. Jos Suomen osuus tuosta laskusta on sama kuin suomalaisten osuus EU:n väestöstä kertaa Suomen bkt, niin kustannukset meille olisivat non 2,4 miljardia euroa vuodessa. Luultavasti EU:ssa ei tuollaista kerrointa käytettäisi, vaan Suomelle langetettaisiin huomattavasti suurempi maksuosuus.

Maksaisimme turhasta ja tuo raha olisi pois paremman teknologian kehittämisestä. Anekauppaa parhaimmiillaan(kin).

Kommentoi kirjoitusta.

Kovat keinot tulossa autoilun vähentämiseksi

Perjantai 5.10.2018 - Mika Koivisto

Tilanne Suomessa näyttää siltä, että yksityisautoilua tullaan vähentämään rajusti taloudellisin ohjauskeinoin eli korottamalla autoilun kustannuksia merkittävästi. Linkki Ylen uutiseen.

Sitran selvitystyötä vetämä Saara Tamminen väittää, että meillä Suomessa olisi ilmastokriisi ja sen takia bensan verotusta pitäisi kiristää huomattavasti, koska bensa on hänen mukaansa liian halpaa.

Mitään ilmastokriisiähän ei ole olemassa muuta kuin siltä osin, että mm. ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) kävi 2015 syksyllä vetämässä puumerkkinsä sopimukseen, jonka johdosta Suomelle on lisätty isoja velvoitteita leikata hiilidioksidipäästöjä mm. liikenteen osalta.

Sopimuksen vaikutuksista liikenteeseen ja yleensä koko yhteiskuntaan ja elintasoon ei julkisuudessa paljoa keskusteltu. Noin vuoden – kahden kuluttua media, virkamiehet ja poliitikot heräsivät ja alkoivat selvittää, että mitä sopimuksen vaatimukset Suomen osalta tarkoittavat.

Suomessa liikenteen päästöjä pitäisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Tilanne on käytännössä mahdoton ilman autoilun radikaalia vähentämistä. Autokannasta pitäisi tuon mukaan olla noin puolet sähkökäyttöisiä eli yli miljoona kappaletta.

Tällä hetkellä Suomessa on henkilöautoja liikenteessä noin 2,7 miljoonaa kappaletta ja ajoneuvoja yhteensä liikennekäytössä hieman yli 5 miljoonaa kappaletta. Näistä täyssähköisiä henkilöautoja on noin 1900 kappaletta ja hybridejä noin 9500 kappaletta. Koko henkilöautokannasta vaihtoehtoisillä käyttövoimilla tai polttoaineilla toimivien henkilöautojen osuus on noin 0,7 %.

Vuodessa pitäisi myydä noin 100 000 uutta sähköautoa, jotta oltaisiin kymmenen vuoden kuluttua tilanteessa, jossa autokannasta noin puolet olisi sähkökäyttöisiä. Jokainen kai ymmärtää, että tuollainen ei ole mitenkään realistinen tilanne.

Siispä ensi eduskuntakaudella tilanne voi olla sellainen, että poliitikot tulevat tekemään päätöksiä, jotka lisäävät liikkumisen kustannuksia huomattavasti, jotta autoilu tulisi vähentymään.

Kuten Ylen jutussa todetaan, niin vaalikausien lopulla ei uskalleta korottaa polttoaineveroja. Mutta jos seuraava eduskunta on vihervasemmistovetoinen, niin on aivan varmaa, että polttoaineveroja korotetaan roimasta.

Polttoaineiden veronkorotukset heijastuvat tietenkin kaikkialle yhteiskuntaan, koska pääosa kuljetuksista hoidetaan kumipyörillä. Korotukset heijastuvat välittömästi mm. elintarvikkeiden hintoihin.

Sitran Tamminen ehdottaa tähän seuraavaa: ”Yrityksille muutokset tarkoittaisivat kuljetuskustannusten nousua, mikä voisi heikentää vientiyritysten kustannuskilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Tammisen mukaan kulujen kasvua voitaisiin kompensoida esimerkiksi laskelmalla yritysten maksamaa yhteisöveroa. ”

Eli vientiyrityksille tukia, jonka edelleen maksaisivat suomalaiset veronmaksajat muiden kohonneiden kustannusten lisäksi.

Nyt ollaan ampumassa tykillä kärpästä, jos puututaan Suomessa syntyviin hiilidioksidipäästöihin. Hiilidioksidia on ilmakehässä noin 0,03 %. Pitoisuus voisi hyvin kasvaa tuosta, koska kasvit tarvitsevat hiilidioksidia yhteyttämiseen. Mitä enemmän hiilidioksidia, sitä paremmin kasvit ja puut kasvavat.

Suomen osuus koko maailman hiilidioksidipäästöistä on niin pieni, että se hukkuu jo virhemarginaaleihin.

Ei ole myöskään merkitystä syntyykö jonkun kaasun laskennallinen päästö Suomessa vai jossain muualla, koska kaasut pyrkivät täyttämään kokonaan tilan, jossa ovat.

Tämä jatkuva ihmisten rahastaminen ilmastohömpötyksillä tulee nostaa näkyvästi esiin eduskuntavaalien teemoissa.

Puolueiden ehdokkailta tulee kysyä, että aikovatko he edelleen kurjistaa suomalaisten elintasoa lisäämällä kansalaisten maksurasituksia vetoamalla mm. Pariisiin epäonnistuneeseen sopimukseen vai ovatko ne valmiita tekemään jotain sen eteen, että elinkustannukset Suomessa eivät nouse typerien sopimusten takia.

Perussuomalaiset eivät hyväksy suomalaisten elintason laskua ja alati kohoavia kustannuksia arjen pyörittämisessä.

Kommentoi kirjoitusta.

Seudullinen kotouttamisohjelma

Maanantai 3.9.2018

Raision valtuustossa käsiteltiin 3.9. seudullista kotouttamisohjelmaa. Kotouttamisohjelma on lain mukaan hyväksyttävä, jos kunta haluaa edes nimellisen korvauksen kuntaan sijoitetuista maahanmuuttajista.

Raision Perussuomalaiset esittivät kahta muutosta valtuustossa hyväksyttävään ohjelmaan. Ensimmäinen muutosehdotus oli, että ohjelman sivulta 79 poistetaan lause ”Raisio varautuu vuosina 2019-2020 vastaanottamaan 30 pakolaista”.  Linkki kotouttamisohjelmaan.

Lauseessa on väärät vuosiluvut asian esittelytekstiin verrattuna, kun oikeat vuosiluvut olisivat 2019-2021. Lisäksi ko. ohjelmassa ei kuuluisi olla ollenkaan lukuja, koska tuolla ohjelmalla vastaanotettavien määrää ei päätetä. Asia päätetään aikanaan kaupunginhallituksessa. Esityksemme hävisi äänin 33 – 9 yhden valtuutetun ollessa esteellinen äänestyksessä.

Toinen muutosehdotus koski valtuustolle esitettyä päätösehdotusta. Alkuperäinen päätösehdotus oli: ”Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan seudullisen kotouttamisohjelman 2018-2019.”

Esitimme lauseen loppuun tekstiä ”ohjeellisena noudatettavaksi”. Lisäys olisi ollut edes jonkinlainen varotoimenpide sille, että ohjelman Raisiota koskevassa osiossa menoja lisäävät kohdat eivät tulisi täysimääräisinä toteutettaviksi. Hävisimme tuonkin äänestyksen 27 – 15.

Muutamia huomioita ohjelmasta

Ohjelmassa halutaan lisätä maahanmuuttajataustaisten ihmisten oikeutta varhaiskasvatuksen osalta (s. 81). Huomautuksena, että tällä hetkellä Raisiossa on jo pulaa päivähoitopaikoista.

Halutaan myös lisätä omankielistä opetusta, vaikka toisaalta ymmärretään se, että Suomen kielen oppiminen olisi tärkeää yhteiskuntaan integroitumisen kannalta.

Ohjelmassa todetaan Raision jo harjoittavan ns. positiivista syrjintää (s. 35) järjestämällä kesätyöpaikkoja opiskeleville maahanmuuttajanuorille. Maahanmuuttajien erityiskohtelua halutaan edelleen edistää mm. rekrytoinneissa.

Sama linja jatkuu asumisen osalta. (s. 36 ja 87). Ohjelmassa todetaan, että asuntojen saatavuudessa on suuria vaikeuksia, koska pieniä, kohtuuhintaisia asuntoja ei juurikaan ole vapaana.
Tämä on totta mutta se koskee myös muita kuin maahanmuuttajiakin. Olen saanut kuulla, että moni raisiolainen etsii tai on etsinyt itselleen asuntoa Raisiosta, mutta tarjonta on kovin niukkaa tai sitten vuokrien hinnat ovat nousseet juuri sosiaalisen asuttamisen seurauksena.
Asumiseen liittyy myös kehittämistoimenpiteet julkisen liikenteen järjestämisestä kuntien sisällä, millä voitaisiin edistää maahanmuuttajien lähipalveluiden käyttöä. Aika kallista lystiä, sanon minä.

Ohjelmassa on taulukko kuntiin sijoitetuista pakolaisista vuosilta 2016-2017 (s. 38).

Raision osalta vuosi 2016 pitää paikkansa THL:n lukujen kanssa määrän ollessa 6 henkeä.
Vuoden 2017 osalta onkin sitten ihmettelemistä.
ELY-keskus on antanut sellaiset luvut, kuin 4 sijoitettua ja 7 perheenyhdistämisen kautta, yhteensä 11. THL:n tilastot kertovat taas, että Raisioon on sijoitettu 31 henkeä. Aika suuri ero. Ja kukaan ei oikein osaa kertoa, että miksi näin on. Linkki THL:n tilastoon.


Edellä mainittujen lukujen lisäksi tulee tietysti vielä päälle ns. itsenäisesti kuntaan muuttaneet. Vuonna 2016 määrä oli 17 ja vuonna 2017 22 henkeä.
Luvut ovat korkeita siihen nähden, että Raisioon on vuosien aikana jo muuttanut huomattavasti enemmän maahanmuuttajia kuin alueen muihin kuntiin Turku pois lukien.
Kaupunginhallituksessa sovitun sopimuksen mukaan vuosina 2016-2018 piti ottaa korkeintaan 60 jaettuna tasan kolmelle vuodelle ja mukaan piti laskea myös ns. itsenäisesti muuttaneet.

Keskusteluissa korostettiin muiden puolueiden taholta sitä, että kuinka tärkeää on nyt satsata lisää resursseja eli rahaa kotouttamiseen. Ainoa huono puoli on tietenkin se, että sitä rahaa ei ole. Tosin mikään rahamäärä tuskin auttaisi, koska kotouttaminen ei ole onnistunut kunnolla missään, vaikka asiaa tarkasteltaisiin koko Euroopan mittakaavassa.

Taloudellisessa mielessä meillä ei olisi tällaisiin varaa Raisiossa. Tämä vuosi tulee olemaan alijäämäinen ja ensi vuodeksikin joudumme etsimään säästökohteita.

Kommentoi kirjoitusta.

Syksyn kausi alkaa

Tiistai 21.8.2018


Pitäisi pikkuhiljaa saada kammettua kirjoittamisen blokki pois niskasta. Sain palautetta, että pitäisi kirjoittaa blogiin tekstejä. Tottahan tuo on eli jos tänne ei kirjoita, niin lukijoiden mielenkiinto katoaa.
Viime keväällä piti kiirettä ja siksi kirjoittaminen jäi pois. Ja kun vähän aikaa on kirjoittamatta, niin on vaikeaa taas aloittaa, kun tuntuu ettei keksi mistä kirjoittaisi.
Välillä tulee sellainen olo, että ei jaksaisi aina samoista aiheista kirjoittaa. Toisaalta mm. maahanmuutto ja talous ovat tärkeitä aiheita ja toistolla voi varmistaa, että asia tulee esiin.
Syksyn ensimmäisessä valtuustossa syyskuussa on taas maahanmuuttoon liittyvä asia. Kokouksessa pitäisi hyväksyä seudullinen kotouttamisohjelma seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.
Kotouttamisohjelma on lain mukaan hyväksyttävä, jos kunta haluaa edes pienen nimellisen korvauksen kuntaan sijoitetuista maahanmuuttajista.

Ongelma ohjelmassa on siinä, että Raisiossa ohjelmaan on lisätty taas kerran menoja lisääviä kohtia. Lisäksi ohjelmassa yritetään ajaa kaupunkiin ns. positiivista syrjintää. Tuo tarkoittaa maahanmuuttajien suosimista mm. kesätyöpaikkojen kohdalla ja kaupungin työntekijöitä rekrytoitaessa.
Kaupungin talouden tilanteesta pääsemme kaupunginhallituksen kanssa keskustelemaan tarkemmin ensi maanantaina 27. elokuuta. Tällä viikolla monessa lautakunnassa tullaan käsittelemään mahdollisia säästökohteita.
Vuosi 2017 meni talouden osalta hyvin, vaikka talousarvio tehtiinkin alijäämäiseksi. Tilinpäätös osoitti kuitenkin tuloksen parantuneen usealla miljoonalla eurolla.
Viime syksynä tehtiin talousarvio tälle vuodelle. Taas hallituksessa ja valtuustossa mentiin sillä linjalla, että voidaan tehdä toinen vuosi putkeen alijäämäinen talousarvio.
Tämän vuoden talousarvio on jo lähtökohtaisesti noin neljä miljoonaa euroa alijäämäinen ja valtuustokauden aikana on menoja lisätty entisestään.
Ajattelin, että kai tilanne nyt on kaikille ryhmille aivan selvä ja ryhmissä ymmärretään, että talous on taas pahasti vinossa ja rahaa ei ole. Ajattelin ilmeisesti väärin. Mm. valtuustoon on pitkin kautta tuotu kaikenlaisia aloitteita vailla minkäänlaista huolta rahoituksesta.
Välillä tuntuu siltä, että valtuustoryhmät kilpailevat siitä kuka ehtii tuoda menoja lisäävän aloitteen ensimmäisenä valtuustoon. Valtuutetut lukevat Raisiolaiset ryhmää Facebookissa ja tuovat järjestään kaikki siellä esitetyt toiveet päätöksentekoon. Jos tuo ei ole pahimman laatuista populismia, niin mikä sitten on?
No, nyt on siis taas tullut pää vetävän käteen ja ihmetellään vakavana kokouksissa, että mitäs nyt.

Keväällä ja kesällä tuolla Raisiolaiset-ryhmässä oli keskustelua mm. opetuspuolen uudesta tuntikehyssuunnitelmasta tms. Siellä monet ihmiset aivan vakavissaan kertoivat satuja, että nyt meillä menee taloudessa niin hyvin, että mitään ei tarvitse leikata ja palveluita voidaan lisätä mielin määrin. Joku tosin ymmärsi välillä, mitä alijäämäinen talousarvio tarkoittaa mutta sehän ei vauhtia hidastanut vaatimusten suhteen.
Raisiolla on kuulemma varaa korottaa veroja.

Tällaisilla asetuksilla nyt siis mennään keskusteluihin taloudesta ja säästöistä. Kaikki merkit viittaavat siihen, että veroja tullaan korottamaan.
Eli se niistä asumisen kustannusten alentamisistakin kai sitten.

Kommentoi kirjoitusta.

Kaupunginhallituksen opintomatkailua ja sakkomaksuja

Lauantai 10.3.2018

Viime kaupunginhallituksen kokouksessa 5. maaliskuuta käsiteltiin muun muassa vuoden 2017 tilinpäätöstä, kaupunginhallituksen opintomatkaa kaupunkikehityskohteeseen ja rakentamisvelvoitteen laiminlyöntiä ja siihen liittyvää sakkomaksua.

Vuoden 2017 talousarvio tehtiin muistaakseni noin 4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Otettiin tietoinen riski ja luotettiin siihen, että yleinen talouden pieni elpyminen oikaisee alijäämää vuoden aikana. Näin tapahtui ja alustavat tiedot tilinpäätöksestä kertovat parin miljoonan euron tulosta.

Kaupunginhallituksen opintomatka Kööpenhaminaan ja Malmöön kirvoitti jonkin verran keskustelua. Osittain kai sen vuoksi, että olin omalla Facebook-sivulla julkaissut mielipiteeni asiasta ja joku oli kirjoituksen jakanut Raisiolaiset- Facebook-ryhmään.

Tuossa kommentti lyhykäisyydessään:

"Tiedä sitten onko tällaisessa reissussa mitään järkeä ja voiko matkasta olla mitään hyötyä, mutta niin vaan sellaista ehdotetaan tehtäväksi.
Kyseessä matka, jossa raisiolaisia päättäjiä lähtee tutustumaan Kööpenhaminan ja Malmön joukkoliikenneratkaisuihin.
Hiukan menee nyt ainakin itellä yli, koska kyse on täysin eri kaliiperin kaupungeista. Edes Turkua ei voi verrata edellä mainittuihin kahteen kaupunkiin, koska väestötiheys on aivan eri luokkaan.
Voi myös kysyä, että miten se päättäjiä auttaa tekemään päätöksiä, jos mennään pällistelemään busseja ja raitiovaunuja toisaalle?
Ei jatkoon."

Kokouksessa koetin edelleen tuoda kantaani esiin eli mielestäni tuollaisesta matkasta ei ole mitään hyötyä päättäjille, koska yhdelläkään hallituksen jäsenellä ei ole asioista muuta kuin ns. maallikon näkemys ja ymmärrys.

Asiantuntemus joukkoliikennevälineiden osalta voi hyvällä tuurilla riittää kulkuvälineen värin ihmettelyyn ja penkkien materiaaleihin mutta siinä se sitten taitaakin olla. Vielä vähemmän taitaa olla osaamista ja ymmärrystä kaupunkisuunnittelun puolelta.

Vasemmistoliiton edustaja oli asiasta samaa mieltä kanssani ja hän tekikin ehdotuksen matkan perumisesta. Kannatin ehdotusta mutta hävisimme äänestyksen 9-2.

Minä en ole lähdössä tuolle opintoretkelle.

Esityslistalla oli myös sakkomaksun perintä rakennusyhtiöltä, jolla on jo kauan ollut rakentamaton tontti aivan Raision keskustassa. Tontti sijaitsee tornitalon vieressä vanhan torin paikkeilla.

Alkuperäisen aikataulun mukaan tontille olisi pitänyt valmistua rakennus 26.6.2013 mennessä. Jostain syystä rakennusyhtiö ei ole saanut mitään aikaiseksi ylimääräisten 4-5 vuoden aikana. Olen kokouksissa tuonut kantani esille, että sakkomaksut perintään, jos sopimuksessa niin lukee. Asiaa on hiukan sivuttu vanhassa kirjoituksessa.

Nyt maksu viimein menee maksuun, koska edelleenkään yhtiö ei ole mitään tontille rakentamassa.

Tontin siistimisestä on tekniselle keskukselle esitetty toiveita ja toivottavasti noinkin keskeisellä paikalla oleva tontti saadaan siivottua edustavampaan kuntoon.

Asiaan liittyy myös pieni sivutarina. Tästä asiasta oli Raisiolaiset -Facebook-ryhmässä jonkun käyttäjän liittämä uutinen. Kommentoin asiaa mielestäni suht neutraalisti toteamalla seuraavaa:

"Oiskohan ollut jo jotain 2013-2014, kun olen vaatinut sopimuksesta kiinnipitämistä ja sakkoja maksuun. Ja kai joka vuosi tähän saakka, kun asiaa on käsitelty.
Asiassa olisi pitänyt olla heti jämäkkä, eikä pomppia ison kansainvälisen grynderin pillin mukaan."
Joku kysyi, että mitä minulle on vastattu ja vastasin siihen lyhyesti "Ehdotusta ei kannatettu, joten esitys raukeaa" hymiön kera.

Nuo kommentit olivat jollekin/joillekin liikaa ja ne oli ilmiannettu ryhmän ylläpitäjille. Kommentit olivat kuulemma politikointia ja irtopisteiden keruuta.

En kyllä sulata tuollaisia väitteitä, koska en maininnut omaa puoluetta tai muitakaan puolueita tai päättäjiä. Paljon enemmän tuolla palstalla muiden puolueiden vaikuttajat keräävät irtopisteitä esimerkiksi ehdottelemalla linja-autoreittejä ties minne ja myös sinne ja tänne. Samoin kaikenlaisia muitakin lupauksia ja rahanmenoja tuolla palstalla esitetään aivan muiden kuin minun toimesta.

Jos tuollaiset kommentit tekevät jollekin heikkoa, niin kannattaisi ehkä miettiä miten äänestelee kokouksissa. Kannattaisi äänestää niin, että pystyy elämään päätöstensä kanssa.

Kommentoi kirjoitusta.

Vähän energia-asiaa

Lauantai 24.2.2018

Kun näitä kirjoituksia kirjoittelen, niin olen yleensä koettanut pitää tähtäimen Raisiossa ja raisiolaisten asioissa.
Nyt olisi ehkä kuitenkin jo aika laajentaa aihepiiriä maakunnan tai jopa valtakunnan tasoon.
On tulossa maakunta- ja eduskuntavaalit (ja eu-vaalit) ja noidenkin suhteen tulisi kohta päättää, että lähteekö mukaan vaalikamppailuun.
Omat teemat sinänsä ovat helposti skaalattavissa laajempaankin mittakaavaan ja uusiakin löytyy ainakin energiapuolen osalta.

Energia-asioissa Suomella olisi pieni justeeraamisen paikka. Voisimme järkevällä, eli ei vihreiden ajamalla, politiikalla kuroa umpeen energiatasettamme. Tällä hetkellä meiltä valuu ulos noin 8 miljardia euroa joka vuosi tuontienergiaan. Jos ottaisimme enemmän turvetta käyttöön, niin saisimme jäämään kotimaahan huomattavasti enemmän rahaa.

Kannattaa seurata Vapon Ahti Martikaisen blogia. Vaikka mies on Vapon asialla, niin hänellä on hyvin sana ja luvut hallussa. Tällaisia asiantuntijoita soisin päättäjien kuuntelevan enemmän.

https://www.vapo.com/blogi/kirjoittajat/1/amarti

Kommentoi kirjoitusta.

Joukkoliikenneratkaisusta

Lauantai 10.2.2018 - Mika Koivisto

Seudullista joukkoliikenneratkaisua on puitu lehdissä, sekä Turun ja Raision kaupunginhallituksien tiedotustilaisuudessa.

Raision Perussuomalaiset ovat tuoneet esiin raitiotien korkeita rakentamiskustannuksia esiin jo vuodesta 2012-2013, ja onkin mukavaa huomata, että muutkin puolueet Raisiossa ovat nykyään samoilla linjoilla kanssamme.

Tosin vielä on vääntämistä myös toisen huonon vaihtoehdon eli superbussin järkevyydestä ja soveltuvuudesta raisiolaisille.

Superbussivaihtoehto on myös kallis ratkaisu, vaikka ei yhtä katastrofaalisen kallis kuin raitiotie. Mutta kallis kuitenkin, koska seutuliikenne pysyisi vielä osittain mukana kuvioissa ja superbussin kustannukset tulisivat uutena lisänä vanhojen maksujen päälle.

Raisiolaisille superbussi tarkoittaisi siis enemmän kustannuksia, vähemmän pysäkkejä ja harvempia vuorovälejä. Ei kuulosta kovin houkuttelevalta vaihtoehdolta, eihän?

Raisioon tulisi suunnitelman mukaan pysäkki keskustaan, kaupungintalolle ja Huhkolle. Eli vain kolme pysäkkiä. Keskustasta Lumparlan suuntaan tilanne olisi sellainen, että seutuliikennettä täytyisi ajaa kuten nykyään, mutta Turkuun jatkavat joutuisivat vaihtamaan bussia keskustassa.

Näen tuollaisen toiminnan aika huonona ratkaisuna, varsinkin jos Raision keskustaan tulisi tuon seurauksena jonkinlainen bussiterminaali vaihtoja ja kääntöjä varten.

Jos tänä keväänä asiasta pitää päättää, niin olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi tässä vaiheessa lähteä mukaan kumpaankaan (raitiotie/superbussi) hankkeeseen. Raisiolla on edessään E18 tien kanssa erittäin suuret projektit ja nyt meidän tulisikin keskittyä tuon hankkeen läpiviemiseen. Kun tiehanke on mallillaan, voimme sitten katsoa minkälaista ratkaisua tarvitsemme joukkoliikenteen kanssa.
Todennäköisesti kaistojen lisääminen Raisiontielle on järkevin ja kustannustehokkain ratkaisu raisiolaisten kannalta.

P.S. Hiukan ollut kirjoitusten kanssa hiljaisempaa mutta samojen vanhojen asioiden kanssa edelleen väännetään aina tilaisuuden tullen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Raisio, joukkoliikenne, raitiotie, superbussi

Kuso kulkee

Keskiviikko 13.12.2017

Hieman hiljaisempaa on ollut kirjoitusten kanssa mutta asioita on pidetty esillä valtuustossa ja kaupunginhallituksessa aina tilaisuuden tullen.

Viimeksi valtuustossa hyvinvointikertomusta käsitellessä otin puheeksi ikuisuusaiheen eli maahanmuuton ja toisena aiheena huumeidenkäyttäjät. 

Otsikossa mainittu sanonta ”kuso kulkee” viittaa siihen, että tuon keskusteluun raisiolaisten mielipiteen huumeidenkäyttäjien ilmeisen hyvästä kohtelusta ja hyvistä palveluista. Hyviähän täytyy kohtelun ja palveluiden olla, koska jostain syystä Raisio vetää näitä ”narkkareita” puoleensa.

Olen puhunut kokouksissa siitä, että meidän tulisi yrittää tehdä jotain sille, että Raisioon ei muualta muuttaisi yhtään enempää huumeidenkäyttäjiä veronmaksajien riesaksi.
Tämä ”jotain” tarkoittaa sitä, että tulisi miettiä miten voimme heikentää huumeidenkäyttäjille suunnattuja palveluita siten, että emme olisi enää houkutteleva muuttokohde tälle ryhmälle.

Ongelmissa olevia on tietysti yritettävä auttaa mutta joku raja on voitava vetää avun tasoon ainakin siinä vaiheessa, kun apua on tarjottu jo monta kertaa ilman mitään tuloksia. En ymmärrä, että patologisia ongelmatapauksia autetaan auttamasta päästyäänkin ja jopa vuosikymmeniä.

Pitäisi olla niin, että joitain kertoja autetaan ja yritetään kunnolla saada autettava jaloilleen. Kyllä tuossa vaiheessa todennäköisesti jo huomataan, että onko henkilö tosissaan vai haluaako vain parempaan kuntoon jatkaakseen taas entiseen malliin aineiden käyttöä. Jos huumeidenkäyttö jatkuu muutaman auttamiskerran jälkeen samanlaisena, niin silloin tuollaisen henkilön saamat palvelut pitäisi olla ei kiireellisiä ja pienemmällä panoksella toteutettuja. Tai sitten henkilön tulisi suostua vapaaehtoisesti pakkohoitoon.

Ikuisuusaiheesta eli maahanmuutosta totesin, että viime valtuustokauden lopussa tekemämme rajoitukset olisi ehdottomasti pitänyt tehdä heti valtuustokauden alussa vuonna 2013, kuten aikoinaan ehdotin.
Hyvinvointikertomuksessa mainitaan, että vuosien 2013-2016 aikana vieraskielisten määrä on kasvanut 227 hengellä. Samana ajanjaksona Raision väkiluku on alentunut 282 asukkaalla. Tällainen trendi on huolestuttava, jos se tarkoittaa sitä, että kantasuomalaiset muuttavat pois ja tilalle tulee vastaanottokeskuksista ns. itsenäisesti muuttavia turvapaikanhakijoita.

Kysymyshän on loppupeleissä siitä, että kaupungin menot kasvavat ja palveluntarve maahanmuuttajille lisääntyy. Rahat ovat pois muista palveluista.

Kuntaliiton kirje kunnille 8.1.2016 kertoo seuraavaa: ”Maahanmuuton kasvu heijastuu selvästi etenkin asumisen, varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluihin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin, toimeentulotuen menoihin sekä kunnan hallinnollisiin tehtäviin.”

Tässäkin asiassa meidän tulisi miettiä miten voisimme olla hieman vähemmän houkuttelevampi kohde maahanmuutolle. Keinoista en tiedä, mutta seuraavaksi, kun ely-keskuksen ja Raision välinen sopimus maahanmuuttajien vastaanotosta tulee katkolle, niin määrä täytyy neuvotella niin alas kuin suinkin mahdollista eli 0-1 henkilöön.

Lisäys 15.12.

Muutama lisäys kirjoitukseen, koska aihe näyttää herättävän suuria tunteita.
Väkiluvun suhde Raisiolla ja Ruskolla on noin 4:1.
Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa suhdeluku on noin 12,2:1 eli yli kolminkertainen Raisioon verrattuna.
Talousarviosta: "Korvaushoitoon ja kotitiimiin tulee jatkuvasti uusia asiakkaita, mutta poistuma on pieni."

Nuo edellä mainitut ovat merkki siitä, että Raisiossa on paljon huumeidenkäyttäjiä ja jostain syystä (hyvät palvelut?) Raisio vetää puoleensa näitä ryhmiä.
Kirjoitin, että meidän pitäisi tehdä jotain, jotta Raisioon ei muuttaisi enää yhtään enempää huumeongelmaisia. Omissakin asukkaissa on varmasti tarpeeksi tehtävää ja kuluja, ja emme todellakaan halua profiloitua jonkinlaisena piripäiden keskuksena maakunnassa. Sellainen maine ei houkuttele ihmisiä perustamaan kotiaan Raisioon.

Kun rahat ovat vähissä ja palveluita pitäisi tuottaa jatkuvasti laajemmalla asiakaskunnalle, niin silloin valtuutettujen on asetettava asiat tärkeysjärjestykseen. Jokainen joutuu miettimään minne rahoja tulisi suunnata enemmän ja mitkä kohteet voisivat olla sellaisia, minne panostukset ovat pienempiä. Ketään ei kuitenkaan olla jättämässä oman onnensa nojaan.

Kommentoi kirjoitusta.

Talousarviokokoukset lähestyy

Keskiviikko 11.10.2017

Talousarvioneuvottelut lähestyvät ja kaupunginhallituksen osalta valmista pitäisi olla marraskuun ensimmäisenä päivänä.

Tänä vuonna kunnan tulos on näillä näkymin lähellä nollatulosta tai mahdollisesti jopa ylijäämäinen. Tilannetta voidaan pitää hyvänä siihen nähden, että talousarvio tehtiin alijäämäiseksi. Viime vuonna budjettia tehtäessä otettiin siis tietoinen riski ja luotettiin yleisen talouden piristymisen korjaavan tilannetta vuoden aikana.

Tämän vuoden talousarvioon sisältyi myös 1,2 miljoonan euron henkilöstösäästöt, joita ei parantuneen taloudellisen tilanteen takia jouduttu panemaan toimeen.

Vaikka kulunut vuosi on mennyt hyvin, niin ei ole mitään syytä olla jatkamatta tarkan talouden linjalla. Ensi vuoden budjettia neuvotellessa tulisi kiinnittää edelleen huomiota menoihin eli pitää menot edelleen mahdollisimman pieninä, koska muuten ensi vuonna saatetaan olla ihmeissään miinusmerkkisen tuloksen kanssa.
Huomiota tulisi kiinnittää siihen, että henkilöstökuluja ei lisättäisi ilman todella päteviä perusteita. Lisäksi (rakennus)investointeja tulisi tarkastella kriittisesti.

Vihervasemmiston suunnalta on ollut havaittavissa signaaleja, että kun on monta vuotta (neljä, koska viime valtuustokausi on ainoa, jolloin vasemmistoenemmistö ei ole ollut vallassa) säästetty, niin kai sitä rahaa voitaisiin nyt käyttääkin. Tuo ajatus kertoo siitä, että ei olla ymmärretty ollenkaan säästöjen syytä. Samoin se kertoo siitä, että luullaan olevan varaa levittää rahaa holtittomasti, vaikka tosiasiassa rahaa ei edelleenkään ole ylimääräisiin hankkeisiin ja/tai maailmanparannusideoihin.

Valtuustossa ja kaupunginhallituksessa on tänä vuonna ollut paljon keskustelua Raision vetovoiman parantamisesta. Kaikenlaista on kuultu mutta mielestäni paras vetovoimatekijä on hyvin hoidettu talous ja sitä kautta alhaisemmat asuinkustannukset.

Jos meillä on ensi vuodeksi edes pieni mahdollisuus alentaa asumiskustannuksia, niin tuohon mahdollisuuteen tulisi tarttua.

Oma ajatus asumiskustannusten pienentämiseksi on kiinteistöveron alennus. Raisiossa on vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero tällä hetkellä 0,45% ja yleinen kiinteistövero 1,25%. Maan hallitus nostaa kiinteistöverojen alarajoja ensi vuodeksi, mutta yleisen kiinteistöveron (0,41%) alarajaa nostetaan vasta vuonna 2019 0,45 prosenttiin eli samaan kuin meillä jo on.

Kommentoi kirjoitusta.

Kesätauko

Perjantai 7.7.2017

Puoluekokouksesta leimahtanut kapina puolueessa on ohi, tai ainakin suurimmaksi osin kukistettu. Puolueen kenttäväki on uuden valitun johdon takana ja paikallistasoilla toiminta jatkuu normaalisti.

Raisiossa valtuustoryhmä ja paikallisyhdistyksen hallitus ovat ilmoittaneet, että uudella johdolla on täysi tuki ja suunta on eteenpäin.

Aivan ilman ongelmia ei Varsinais-Suomessa selvitty perussuomalaisten piirin tasolla. Puheenjohtaja jätti valitettavasti paikkansa kesken kauden, joten uuden puheenjohtajan valinta on edessä syksyllä.

Uusi valtuusto aloitti kesäkuun alussa ja valtuusto valitsi lautakuntiin, kaupunginhallitukseen ja muihin paikkoihin uudet edustajat.
Valtuusto jäi kesätauolle 19.6. kokouksen jälkeen ja kokoontuu seuraavaksi elokuun lopulla valtuustoseminaariin. Kaupunginhallitus kokoontui vielä juhannuksen jälkeen ja jäi tauolle.

Syksyn alussa alkaa valtuuston varsinainen työ ja talousarvioon valmistautuminen. Sote- ja maakuntauudistuksesta on tullut uutta tietoa ja asiat siirtyvät hieman eteenpäin. Maakuntavaalitkin siirtyivät monella kuukaudella ja ovat tämänhetkisen tiedon mukaan vasta ensi vuoden loppupuolella.

Huolestuttavia uutisia kuuluu Italiasta liittyen Välimeren laittomasti ylittäviin elintasosiirtolaisiin. Ns. avustusjärjestöt hakevat Libyan rannikolta laittomia siirtolaisia tuhansittain per viikko ja kuljettavat heidät Italiaan.

Italiaan on tullut tänä vuonna jo melkein 100 000 laitonta siirtolaista Välimeren yli ja EU ei ole halukas ja/tai kykenevä ratkaisemaan ongelmaa. Ainoana ratkaisuna esitetään edelleen samaa kuin aiemminkin eli tulijoiden jakamista pitkin Eurooppaa. Tuohan ei ole mikään ratkaisu, vaan ongelman laajentamista, koska tulijoita on vähintään miljoonia.

Syksyksi saattaakin olla meille odotettavissa samanlainen tulijoiden vyöry kuin vuonna 2015. Sisäministeri Risikko ja hallitus tuskin ovat varautuneet tälläkään kertaa sen paremmin kuin viimeksikään. Tuleehan Suomeen edelleen melkein kaksinkertainen määrä laittomia tulijoita kuin ennen nykyistä kriisiä.

Kommentoi kirjoitusta.

Soinin petos

Tiistai 13.6.2017 - Mika Koivisto

Soinin ja muun petturiporukan loikkaaminen tuli täytenä yllätyksenä ja olen erittäin pettynyt loikkareihin ja heidän toimintaansa.

Osa kansanedustajista viittaa kintaalla kentän toiveisiin. Tällainen piittaamattomuus johti puoluekokouksessa äänestettyyn tulokseen. Jos edustajat olisivat kuunnelleet enemmän kenttää, niin tuskin oltaisiin tässä.
Tänään loikkariedustajat jatkavat edelleen äänestäjien tahdon väheksymistä pettämällä uuden puoluejohdon antamatta heille edes mahdollisuutta.
Toiminta on erittäin halveksuttavaa.

Minä olen laillisesti ja demokraattisesti valitun uuden puheenjohtajiston takana. Voimia ja menestystä heille ja eduskuntaryhmälle.

Kommentoi kirjoitusta.

Kustannuslaskelmia uuden selvityksen pohjalta

Perjantai 9.6.2017 - Mika Koivisto

Suomen Perusta -ajatuspajan uusin julkaisu pureutuu maahanmuuton taloudelliseen puoleen.
Julkaisussa todetaan, että maahanmuutto laskee palkkoja, laskee elintasoa ja lisää tuloeroja.

Raportissa oli sivulla 55-56 kerrottu näin: "Kun kuntien menoja (kokonaismenoja, tai vaihtoehtoisesti sosiaali- ja terveysmenoja tai koulutusmenoja) selitetään ulkomaalaistaustaisen väestön osuudella sekä joukolla taustamuuttujia päädytään siihen, että menojen ”jousto” (suhteellisten muutosten osamäärä) väestöosuuden suhteen on noin yksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkomaalaistaustaisten osuus nousee vaikka nollasta 10 prosenttiin, kunnan asukasta kohden menot kasvavat 10 %".

Tuon mukaan käytin laskelmassa kunnan nettokustannuksia per asukas ja ulkomaalaisväestön prosenttiosuutta. Jos olisin käyttänyt muun kielisten määrää, niin summat olisivat kasvaneet huomattavasti. Ulkomaalaisten prosenttiosuudella laskettuna lopputulema on siis varovainen laskelma.

Luvut otettu THL:n Sotkanetistä eli tuolta.

Lasken esimerkkinä Turun kustannuksia ja Raision kustannukset on mainittu tuon jälkeen samalla tavalla laskettuna.
Turussa kunnan nettokustannukset per asukas vuonna 2015 on 5529,9e ja ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 6,2 %. Virenin väittämmän mukaan kustannukset ilman ulkomaalaisväestöä olisivat siis 5529,9e/1,062 = 5207,06 e/asukas.
5529,9e-5207,06 = 322,8 e/asukas. Tuon mukaan ulkomaalaisten aiheuttama menolisäys Turussa per asukas olisi vuonna 2015 ollut 185908 x 322,8e = 60 011 102,4 euroa. Raisiossa vastaava summa on noin 5,1 miljoonaa euroa samalla tavalla laskettuna.
Tuo kyllä osuu samoille lukemille, mitä on aiemminkin tullut ynnäiltyä.
Turussa yhden veroprosenttiyksikön tuotto on ollut noin 28 miljoonaa euroa. 60 miljoonan kustannus maahanmuutosta tarkoittaa kunnallisveroprosentissä noin kahden prosenttiyksikön kustannusvaikutusta.

Raisiossa yksi veroprosenttiyksikkö tarkoittaa noin neljän miljoonan euron lisäystä veropottiin eli me raisiolaiset maksamme noin 1,25 - 1,5 prosenttia enemmän kunnallisveroa, koska osa päättäjistä haluaa meidän maksavan enemmän veroa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Maahanmuuton kustannukset, Raisio, Turku

Valtuustossa tapahtunutta.

Tiistai 9.5.2017 - Mika Koivisto

Raision valtuustossa 8.5.2017 käsiteltiin luottamushenkilöiden palkkioiden korotuksia. Esitin, että palkkioita ei koroteta ja koko palkkioasia siirretään talousarviokokouksen yhteyteen. Mielestäni ta-kokous olisi parempi paikka ja aika päättää tällaisesta kaupungin menoja lisäävästä asiasta. Jos talousarvio näyttää hyvältä, niin korotukset voidaan hyväksyä. Jos taas näyttää siltä, että kaupungin talous heikkenee ja täytyy vaikka lomauttaa työntekijöitä, niin silloin korotusta ei pitäisi tehdä.

Ainoastaan perussuomalaiset olivat sitä mieltä, että palkkioita ei pidä korottaa ja asia pitää siirtää talousarvioneuvottelujen yhteyteen. Linkki.

Esityslistalla oli myös vanha aloite kotouttamisohjelman kustannusseurannasta. Aloite on seilannut edestakaisin lautakunnan ja hallituksen välillä ja mitään järkeä kustannusseurantaan ei ole saatu. Koska asia ei mitenkään etene tai muutu, niin annoin aloitteen mennä loppuunkäsitellyksi. Tämä ei siis tarkoita, että asian käsittelyssä esitetyt laskelmat olisivat jotenkin oikeita. Laskelmat ovat täysin päin seiniä ja siitä syystä tulemme tekemään uuden valtuuston aikana uuden aloitteen, missä ilmeisesti täytyy kädestä pitäen neuvoa mitä laskelmiin halutaan mukaan.

Valtuustoa puhutti vihreiden vanha Hinku-aloite. Aloite oli käsitelty jo ympäristölautakunnassa ja siellä aloitteeseen annettu vastaus oli mennyt yksimielisesti läpi ja tuli sen jälkeen kaupunginhallitukseen, missä aloite myös katsottiin käsitellyksi ja hyväksyttiin edelleen yksimielisesti. Hieman ihmetyttikin, että miksi asiaa ei katsottu käsitellyksi loppuun, vaan koko käsittely meni aivan sirkukseksi ja asia palautui lopulta uuteen valmisteluun. 

Osa valtuutetuista oli sitä mieltä, että aloite olisi pitänyt hyväksyä siltä istumalta ilman minkäänlaisia kustannusselvityksiä.
Yksi käsittämätön puheenvuoro oli demareiden Kimmo Nurmen pitämä. Puhe koski julkisten kiinteistöjen ilmanvaihdon pitämistä päällä 24/7. Tuo on siis järkevää toimintaa pitää ilmanvaihtokoneet päällä jatkuvasti, mutta en ymmärrä miten tuosta saadaan aasinsilta Hinku-hankkeeseen. No, tällaista tämä on - ei näissä hommissa ja päätöksissä laskelmat ja järki aina paljoa paina.
Jos kunta sitoutuu Hinku-hankkeeseen, niin kunnan pitäisi sitoutua johonkin laskennallisiin hiilidioksidimäärien vähennyksiin. Tuollaista hanketta varten pitäisi palkata henkilö tekemään hankkeeseen liittyviä laskelmia ja raportteja. Tällainen tietenkin lisää kaupungin kustannuksia.

Raision kaupungissa on jo tehty paljon energiaa säästäviä toimenpiteitä ja näinhän tietysti toimitaan, koska se on järkevää ja tuo kustannussäästöjä. Vihreillä on taas sellainen ajatus tässä asiassa, että ei ole tärkeää onko jotain tehty, vaan se pelkästään merkitsee, että olemme virallisesti Hinku-kunta. Halutaan ns. ampua tykillä kärpästä, koska sillä saa ainakin näkyvyyttä. Tällainen hinkuminen turhiin hankkeisiin on täysin mielikuviin ja tunteisiin perustuvaa päätöksentekoa ja varsinaista nykyajan anekauppaa.

Tämä on vain esimakua siitä, miten seuraava valtuusto tulee toimimaan. Seuraava valtuusto tulee lisäämään kaupungin menoja tuhlaamalla rahaa eksoottisiin hankkeisiin mielummin kuin laittamalla rahaa esimerkiksi perusinfran kunnostamiseen.

Kommentoi kirjoitusta.

Kiitos äänestäjille luottamuksesta

Maanantai 10.4.2017 - Mika Koivisto

Kiitos äänestäjille mahtavasta henkilökohtaisesta äänimäärästä. 365 ääntä on kolmanneksi eniten Raisiossa. Tulos kertoo siitä, että neljän vuoden aika tehty työ on kantanut hedelmää. Tulos kertoo myös siitä, että ajamani asiat ovat äänestäjille tärkeitä.


Valitettavasti puolueen kokonaisäänimäärä jäi alle viime vaalien tuloksen ja menetimme yhden paikan valtuustossa. Valtuusto siirtyy takaisin vasemmistovaltaan 23-20, jos vihreät lähtevät tuolle tielle.

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »